Politica Drepturilor Omului

Politica Drepturilor Omului a Premier Energy stabilește, într-o manieră coerentă cu Codul Etic şi cele zece Principii ale Pactului Global al ONU, angajamentul său în acest domeniu, pe care îşi asumă clar să-l respecte în toate activitățile şi operațiunile sale.

Premier Energy se angajează să respecte drepturile omului şi să stabilească, în cazul în care circumstanțele o justifică, mecanisme pentru a verifica respectarea lor
Premier Energy înțelege că angajamentul său îi include pe angajați, de asemenea, pe clienți, furnizori şi parteneri, precum şi pe comunitățile, unde gestionează diverse centre de muncă.

Aplicarea practică a Politicii Drepturilor Omului a Premier Energy este determinată de cadrul legal şi instituțional existent.

Vezi documentul integral