Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.  Аcest câmp se completează când punctul de consum este deconectat din cauza existenta datoriilor, clientul trimite o copie a bonului de plată și solicită conectarea punctului de consum.
  Reconectare punctului de consum se realizează după achitarea serviciilor suplimentare corespunzătoare .  * Prezenta adresă de e-mail va fi utilizată în relațiile dintre Î.C.S. „Premier Energy " S.R.L. și solicitant pe toată durata raporturilor lor juridice, iar modificarea ei va fi notificată în termen de 5 zile lucrătoare.
  Perioada de referință:


  Indicati cauza necesităţii de verificare a echipamentulu de măsurare.
  Perioada de facturare:  Indicați suma care necesită a fi restituită, în lei.  Pentru fiecare transfer indicați NLC și suma din rând nou.
  Exemplu: NLC 1234567 - 300 lei
  NLC 7654321 - 100 lei
  La cerere se anexează următoarele copii ale documentelor:
  1. pentru puncte de consum aflate în construcție - numai cerere
  2. pentru punctele de consum care sunt închiriate - contract de arendă și acordul scris al proprietarului

  La cerere se anexează următoarele copii ale documentelor: copia ordinului de plata / copia cecului / bon de plata / detalii operatiune bancară

  La cerere se anexează următoarele copii ale documentelor:
  Persoane juridice:
  1. Copia ordinului de plata sau a bonului fiscal
  2. Date bancare
  Persoane fizice:
  1. Copia buletinului de identitate
  2. Copia bonului fiscal
  3. Copia card bancar (în cazul restituirii pe cardul bancar)
  4. Codul IBAN al cardului bancar
  Notă: în momentul recepționării banilor la oficiul comercial e necesar să aveți cu Dvs. documentele în original.

  La cerere se anexează următoarele copii ale documentelor:
  1. Copia buletinului de identitate a solicitatntului
  2. Copia facturii achitate
  3. Confirmarea achitării
  (* În cazul achitării facturii altui client)

  Atașamentul trebuie să conțină poza contorului în care sa fie vizibile nr. de contor și indicațiile acestuia.


  Mărimea maximală permisă a fișierului este de 2 MB. Tipuri permise: pdf, docx, jpg, jpeg, png.


  Metodă optimală de recepție a răspunsului este prin e-mail


  Contractul este un acord scris încheiat între două părți, care prevede anumite drepturi și obligațiuni pentru fiecare parte. Furnizarea energiei electrice se efectuează doar în baza unui contract de furnizare semnat între consumatorul final și furnizor.

  Dacă nu dispui încă de un contract de furnizare a energiei electrice, o poți face chiar acum. Alege cea mai comodă metodă pentru tine:

  • La oficiul comercial, prezintă buletinul de identitate și copia actului de proprietate sau altui document care atestă dreptul de folosintă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv.
  • Expediază prin poștă copiile documentelor indicate mai sus, pe adresa: mun.Chișinău, str.Andrei Doga 4 și vei primi înapoi prin poștă versiunea semnată a contractului.
  • Completează formularul electronic pentru clienți casnici de pe site-ul nostru și atasează copiile documentelor necesare. Solicitarea ta va fi procesată și în curând vei primi prin postă contractul de furnizare a energiei electrice.

  Pentru perfectarea contractului de furnizare a energiei electrice, este necesar să dispui de următoarele documente:

  • Buletinul de identitate
  • Unul din documentele care certifică dreptul de proprietate asupra imobilului:
   • Contractul de cumpărare-vânzare, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”);
   • Certificatul de donație a imobilului, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”);
   • Certificatul de moștenire, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”);
   • Contractul de schimb, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”);
   • Contractul de privatizare, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”);
   • Titlul de proprietate asupra lotului de pamânt – decizia Primariei de repartizare a lotului de pamânt;
   • Certificatul de urbanism sau Autorizatia de constructie – în caz de constructie;
   • Proces verbal de recepție finală – în caz de constructie;
   • Decizia judecatorească, înregistrată la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), în cazul hotarârii judiciare;
   • Autorizația de demolare a imobilului vechi – în caz de necesitate;
   • Ordinul de repartizare a locuinței și extrasul din fișa de locuință, în caz dacă apartamentul nu este privatizat.
  • Procura de la persoana ale carei interese sunt prezentate
  • Declarația electricianului autorizat – pentru locul de consum nou cu o putere mai mică decât 150 kWt

  Știai că, abonându-te gratuit la acest serviciu, poți primi un email cu suma facturii curente imediat în ziua următoare după citirea contorului?!

  Copia facturii primite prin email îți permite să-ți programezi cu mai mult confort timpul și modul de achitare.

  Astfel, poți să achiți factura la orice bancă, oficiu poştal sau la distanță, prin bancomatele Victoriabank și teminale. Sau poți achita factura de energie electrică online, fie prin serviciile băncii la care te deservești, fie pe site-ul nostru la rubrica Plăți online

  Este comod, mai ales, pentru o mai bună gestiune a cheltuielilor, în cazul când vrei să pleci pentru o vreme de acasă sau te afli din anumite motive departe de locul de trai.

  Nu mai trebuie să-ți faci griji, așteptând mai multe zile să primești originalul facturi în cutia poștală, că ar putea să întârzie, să se piardă în procesul distribuirii sau vecinii/rudele să uite de înțelgerea de a o achita pentru tine. Este util tocmai și din motiv că astfel ești informat la zi despre eventuale datorii acumulate.

  Este suficient să completezi formularul de mai jos: link.

  Indică telefonul fix sau mobil, pentru a te contacta în scopul verificării veridicității datelor transmise.