Dic╚Ťionar de termeni

├Än Republica Moldova domeniul energiei electrice este reglementat legal print-un set de legi, acte normative ╚Öi decizii ale autorit─â╚Ťii regulatorii ÔÇô Agen╚Ťia Na╚Ťional─â pentru Reglementare ├«n Energetic─â (ANRE). Aceste documente con╚Ťin no╚Ťiuni ╚Öi termeni specifici din domeniul energetic. Cu inten╚Ťia de a facilita accesibilitatea la aceste documente unui cerc c├ót mai larg de persoane interesate v─â oferim o serie de explica╚Ťii ai termenilor cheie ╚Öi a expresiilor frecvent utilizate.

Men╚Ťion─âm faptul c─â prezentul ÔÇ×Glosar de termeniÔÇŁ serve╚Öte inform─ârii ╚Öi nu produce efecte legale.

Acest Glosar con╚Ťine termeni ├«n limba rom├ón─â, ordona╚Ťi alfabetic.

Surse:

Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electric─â;
Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetic─â;
Legea nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficien╚Ťa energetic─â;
Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utiliz─ârii energiei din surse regenerabile;
Acte normative adoptate de ANRE.

AGEN┼óIE – Agen╚Ťia Na╚Ťional─â pentru Reglementare ├«n Energetic─â (ANRE);

ACCES LA RE╚ÜEA – drept al utilizatorului de sistem, inclusiv al consumatorului final, de a prelua ╚Öi livra energia electric─â ├«n cantit─â╚Ťile ╚Öi pe perioada indicate ├«n contractul pentru prestarea serviciului de transport, ├«n contractul pentru prestarea serviciului de distribu╚Ťie prin utilizarea re╚Ťelelor electrice de transport, a re┼úelelor electrice de distribu╚Ťie, ├«n conformitate cu condi╚Ťiile stabilite ├«n prezenta lege;

ACT DE CORESPUNDERE – act permisiv, emis de c─âtre organul supravegherii energetice de stat ├«n urma examin─ârii unei instala╚Ťii electrice noi sau existente ori a unei centrale electrice noi sau existente, ce confirm─â, f─âr─â a se limita, corespunderea instala╚Ťiei electrice executate sau a centralei electrice construite avizului de racordare, documenta╚Ťiei de proiect, cerin╚Ťelor de securitate;

ACT DE DELIMITARE ÔÇô act ce stabile╚Öte punctul de delimitare a instala╚Ťiilor electrice aflate ├«n bilan╚Ťul ├«ntreprinderii electroenergetice de instala╚Ťia electric─â a consumatorului final sau de centrala electric─â a produc─âtorului;

ADMINISTRATOR AL IMOBILULUI CU DESTINA╚ÜIE DE LOCUIN╚Ü─é ÔÇô persoan─â fizic─â sau juridic─â ├«nvestit─â cu ├«mputerniciri pentru exercitarea efectiv─â a obliga╚Ťiilor ce ╚Ťin de administrarea, ├«ntre╚Ťinerea ╚Öi exploatarea imobilelor cu destina╚Ťie de locuin╚Ť─â;

AVARIE – deranjament ├«n func╚Ťionarea instala┼úiilor sau a echipamentului unei/unor re┼úele electrice, care a condus la o abatere periculoas─â a parametrilor regimului de func╚Ťionare a re┼úelei electrice respective de la cei prev─âzu┼úi ├«n documentele normativ-tehnice ├«n domeniu;

AVIZ DE DECONECTARE ÔÇô comunicare scris─â, expediat─â consumatorului final de c─âtre furnizor, de c─âtre operatorul de sistem prin care acesta este prevenit de posibila deconectare a instala┼úiilor electrice de la re┼úeaua electric─â;

AVIZ DE RACORDARE ÔÇô aviz scris, care se emite de c─âtre operatorul de sistem, la cererea unei persoane fizice sau juridice, ├«n care se indic─â condi┼úiile tehnico-economice de racordare la re┼úeaua electric─â a instala┼úiei de utilizare sau a centralei electrice, c├ót ┼či condi┼úiile de utilizare a re┼úelei electrice dup─â punerea sub tensiune a instala┼úiei de utilizare sau a centralei electrice respective;

AUTOPRODUC─éTOR DE ENERGIE ELECTRIC─é ÔÇô agent economic care are ├«n proprietate central─â electric─â de uz intern cu o putere de p├ón─â la 20 MW. Autoproduc─âtorul poate s─â livreze surplusul de energie electric─â, pe baz─â de contract, ├«n re╚Ťeaua de transport sau ├«n re╚Ťeaua de distribu╚Ťie ╚Öi poate s─â primeasc─â energie electric─â, tot pe baz─â de contract, ├«n cazuri de necesitate.

CENTRAL─é ELECTRIC─é – instala╚Ťie sau ansamblu de instala╚Ťii tehnice care produc energie electric─â, utiliz├ónd diverse feluri de combustibili (c─ârbune, gaze, produse petroliere etc.) sau alte resurse energetice, inclusiv surse regenerabile de energie;

CENTRAL─é ELECTRIC─é DESTINAT─é UZULUI INTERN – central─â electric─â din a c─ârei produc╚Ťie anual─â de energie electric─â mai mult de 40% sunt destinate consumului intern al de╚Ťin─âtorului;

CENTRAL─é ELECTRIC─é ELIGIBIL─é CARE PRODUCE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE – central─â electric─â ce produce energie electric─â din surse regenerabile de energie, al c─ârei proprietar beneficiaz─â de dreptul de a i se achizi╚Ťiona ├«n mod obligatoriu toat─â cantitatea de energie electric─â livrat─â ├«n re╚Ťelele electrice ├«n condi╚Ťiile Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utiliz─ârii energiei din surse regenerabile;

CENTRAL─é ELECTRIC─é PUBLIC─é – central─â electric─â din a c─ârei produc╚Ťie anual─â de energie electric─â cel pu╚Ťin 60% sunt destinate livr─ârii ├«n re╚Ťelele electrice ╚Öi v├ónz─ârii pe pia╚Ťa energiei electrice;

ECHIP─é OPERATIV─é RED ÔÇô component─â a conducerii prin dispecer a RED, care const─â ├«n comanda exercitat─â ierarhizat, ├«n timp real de c─âtre Unitatea de Distribu╚Ťie, referitoare la ac╚Ťiunile asupra echipamentelor ╚Öi instala╚Ťiilor din RED, ├«n scopul coordon─ârii acestora ╚Öi men╚Ťinerii RED ├«n stare normal─â de func╚Ťionare;

CONDI╚ÜII DE INTERCONECTARE ÔÇô aviz scris, eliberat de operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribu╚Ťie unui alt operator de sistem care solicit─â interconectarea re╚Ťelelor electrice. Avizul respectiv con╚Ťine condi╚Ťiile tehnica-economice de interconectare a re╚Ťelelor electrice;

CONDUCERE CENTRALIZAT─é A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC – planificare ┼či dirijare operativ-tehnologic─â unic─â a sistemului electroenergetic pentru asigurarea echilibr─ârii ┼či a siguran┼úei func┼úion─ârii acestuia, asigurarea stabilit─â╚Ťii frecven╚Ťei, a tensiunii ┼či a continuit─â┼úii ├«n alimentare cu energie electric─â, pentru gestionarea fluxurilor de energie electric─â ├«n re┼úelele electrice de transport ┼či pentru coordonarea schimburilor de energie electric─â cu alte sisteme electroenergetice;

CONDUCEREA PRIN DISPECER A RED ÔÇô activitate tehnic─â specific─â sectorului energiei electrice, care este efectuat─â de unit─â┼úi specializate ce au rela┼úii de autoritate asupra utilizatorilor RED, ├«n scopul exploat─ârii coordonate a instala┼úiilor ┼či echipamentelor componente ale RED, care necesit─â o comand─â unitar─â;

CONGESTIE ÔÇô situa┼úie ├«n care o interconexiune nu poate face fa┼ú─â tuturor fluxurilor fizice de energie electric─â ce rezult─â din tranzac┼úiile interna┼úionale solicitate de participan┼úii pe pia┼úa energiei electrice din cauza lipsei capacit─â╚Ťii sau a capacit─â┼úii insuficiente a interconexiunilor ┼či/sau a re┼úelelor electrice de transport ├«n cauz─â;

CONSUMATOR – consumator angro sau consumator final;

CONSUMATOR ANGRO – persoan─â fizic─â ├«ntreprinz─âtor individual sau persoan─â juridic─â care procur─â energie electric─â ├«n scopul rev├ónz─ârii ei ├«n interiorul sau ├«n exteriorul sistemului electroenergetic;

CONSUMATOR CASNIC – persoan─â fizic─â care procur─â energie electric─â pentru propriile necesit─â╚Ťi casnice, cu excep╚Ťia utiliz─ârii acesteia ├«n scopuri comerciale, pentru desf─â╚Öurarea activit─â┼úii de ├«ntreprinz─âtor sau profesionale;

CONSUMATOR ELIGIBIL – consumator de energie electric─â care este liber s─â ├«┼či aleag─â furnizorul de la care s─â procure energie electric─â;

CONSUMATOR FINAL – consumator casnic sau consumator noncasnic care procur─â energie electric─â pentru consum propriu;

CONSUMATOR NONCASNIC – persoan─â fizic─â sau persoan─â juridic─â care procur─â energie electric─â ├«n alte scopuri dec├«t pentru propriile necesit─â┼úi casnice, inclusiv produc─âtorii ┼či consumatorii angro;

CONSUMATOR NONCASNIC NECOMERCIAL – organiza╚Ťie nonguvernamental─â cu statut de utilitate public─â, cult religios ╚Öi p─âr╚Ťile componente ale acestuia, care procur─â energie electric─â pentru propriile necesit─â╚Ťi, cu excep╚Ťia utiliz─ârii acesteia ├«n scopuri comerciale;

CONSUMATOR VULNERABIL – consumator casnic care, ├«n conformitate cu actele normative ├«n domeniul protec┼úiei sociale, este definit ca persoan─â defavorizat─â sau membru al familiei defavorizate;

CONSUM TEHNOLOGIC – cantitatea de energie electric─â ce se consum─â irecuperabil ┼či inevitabil ├«n re┼úeaua de distribu┼úie, pentru transformarea ┼či transportarea energiei electrice consumatorilor ┼či exprimat─â ├«n procente fa┼ú─â de cantitatea total─â de energie electric─â intrat─â ├«n re┼úeaua de distribu┼úie pe parcursul unei perioade de timp.

CONSUM FINAL BRUT DE ENERGIE – produse energetice furnizate ├«n scopuri energetice industriei, transporturilor, sectorului casnic, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii ┼či pisciculturii, inclusiv consumul de energie electric─â ┼či de energie termic─â din sectorul de producere a energiei electrice ┼či a energiei termice, precum ┼či consumul tehnologic ┼či pierderile de energie electric─â ┼či de energie termic─â ├«n re┼úelele electrice ┼či ├«n re┼úelele termice;

CONSUM DE ENERGIE FINAL─é – toat─â energia furnizat─â industriei, transporturilor, sectorului reziden╚Ťial, sectorului serviciilor ╚Öi agriculturii, cu excep╚Ťia energiei furnizate sectorului de transformare a energiei ╚Öi sectoarelor energeticii;

CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – contract ├«n baza c─âruia se furnizeaz─â energie electric─â consumatorului, dar care nu cuprinde un instrument derivat al energiei electrice;

CONTRACT DE RACORDARE ÔÇô contractul ├«ncheiat ├«ntre operatorul de sistem ┼či solicitant, poten┼úial consumator final sau produc─âtor, av├ónd ca obiect racordarea instala┼úiei de utilizare sau a centralei electrice la re┼úeaua electric─â a operatorului de sistem, prin realizarea lucr─ârilor de racordare conform cerin┼úelor stabilite ├«n avizul de racordare;

CONTROL AL ECHIPAMENTULUI DE M─éSURARE ÔÇô ansamblu de opera┼úiuni efectuate de c─âtre operatorul de sistem, cu sau f─âr─â utilizarea aparatelor speciale, ├«n scopul stabilirii modului de func┼úionare a echipamentului de m─âsurare ┼či pentru constatarea interven┼úiilor ├«n func┼úionarea echipamentului de m─âsurare, inclusiv pentru verificarea integrit─â┼úii echipamentului de m─âsurare ┼či a sigiliilor aplicate;

CONVEN┼óIE DE INTERAC┼óIUNE ÔÇô act semnat de operatorul de sistem ┼či un consumator noncasnic/produc─âtor, prin care se precizeaz─â puterea maxim─â racordat─â, puterea consumat─â ├«n orele sarcinii de v├órf ale curbei de sarcin─â, capacitatea de reducere a sarcinii ├«n cazul deficitului de putere sau a restric┼úiilor ├«n furnizarea energiei electrice, modul de realizare a dirij─ârii opera┼úionale prin dispecer, reglajul protec┼úiilor, executarea manevrelor, interven┼úiile ├«n caz de incidente ┼či programul de activitate al consumatorului noncasnic/produc─âtorului;

CRITERIUL (N-1) – criteriu de dimensionare ┼či verificare a unui sistem electroenergetic, care este satisf─âcut dac─â, ├«n urma unei deterior─âri simple:- nu au loc ├«ntreruperi ├«n alimentarea consumatorilor de energie electric─â;- sistemul r─âm├«ne unitar;- nu declan┼čeaz─â alte echipamente;- SE trece ├«ntr-un regim sta┼úionar cu parametri normali de func┼úionare;- nu s├«nt afectate contractele ┼či conven┼úiile ├«ncheiate privind transferul de putere prin RED.Pentru RED, criteriul (n-1) este ├«ndeplinit dac─â ├«ntregul consum dintr-o zon─â poate fi asigurat ├«n condi┼úiile ie┼čirii din func┼úiune a unui element din re┼úea (deteriorare simpl─â), f─âr─â a ie┼či din limitele parametrilor st─ârii normale de func┼úionare;

CONVEN┼óIE DE INTERAC┼óIUNE ÔÇô act semnat de operatorul de sistem ┼či un consumator noncasnic/produc─âtor, prin care se precizeaz─â puterea maxim─â racordat─â, puterea consumat─â ├«n orele sarcinii de v├órf ale curbei de sarcin─â, capacitatea de reducere a sarcinii ├«n cazul deficitului de putere sau a restric┼úiilor ├«n furnizarea energiei electrice, modul de realizare a dirij─ârii opera┼úionale prin dispecer, reglajul protec┼úiilor, executarea manevrelor, interven┼úiile ├«n caz de incidente ┼či programul de activitate al consumatorului noncasnic/produc─âtorului;

DECIZIE DE ├ÄMP─éR┼óIRE A AUTORIT─é┼óII DE CONDUCERE OPERATIV─é ASUPRA INSTALA┼óIILOR ÔÇôdocumentul prin care se stabileste autoritatea de conducere operativ─â asupra instalatiilor ┼či modul de exercitare a acesteia;

DECONECTARE ÔÇô desfacere a leg─âturii dintre re┼úeaua electric─â a operatorului de sistem ┼či instala┼úiile electrice ale consumatorului final, sau centrala electric─â prin intermediul aparatelor de comuta┼úie ori prin decuplarea conductoarelor sau a cablurilor de la re┼úeaua electric─â;

DERANJAMENT ÔÇô eveniment accidental care conduce la ├«ntreruperea furniz─ârii energiei electrice consumatorilor alimenta┼úi din re┼úeaua de joas─â tensiune (sub 1 kV);

DETERIORARE SIMPL─é ÔÇô ie┼čirea din func┼úiune ca urmare a unei perturba┼úii a unui singur element din Sistemul Electroenergetic (SE), care poate fi un circuit de linie, o unitate de transformare dintr-o sta┼úie electric─â, un grup generator sau un consumator concentrat, ├«n condi┼úiile func┼úion─ârii corecte a protec┼úiilor ┼či automatiz─ârilor din SE.

DEZVOLTAREA RE┼óELEI ELECTRICE DE DISTRIBU┼óIE – majorare a capacit─â┼úii re┼úelei electrice de distribu┼úie existente ori construc┼úie a unor noi re┼úele sau por┼úiuni de re┼úele electrice de distribu┼úie;

DISPECER DE DISTRIBU┼óIE ÔÇô treapt─â de conducere prin dispecer care, prin atribu┼úiile sale, realizeaz─â planificarea opera┼úional─â ┼či programarea operativ─â, asigur─â autoritatea de conducere operativ─â ┼či comand─â operativ─â asupra echipamentelor ┼či instala┼úiilor din re┼úelele electrice de distribu┼úie, ├«n conformitate cu Ordinul de ├«mp─âr┼úire a autorit─â┼úii de conducere operativ─â asupra instala┼úiilor.

DISTRIBU┼óIE A ENERGIEI ELECTRICE – transmitere a energiei electrice prin re┼úelele electrice de distribu┼úie ├«n vederea livr─ârii ei c─âtre consumatori, f─âr─â a se include furnizarea;

ECHILIBRARE – ansamblu de ac┼úiuni ┼či procese, realizate la toate intervalele de timp, prin intermediul c─ârora operatorul sistemului de transport asigur─â ├«n mod continuu echilibrul ├«ntre producere, import, export ╚Öi consum de energie electric─â, ├«n condi╚Ťiile men┼úinerii frecven┼úei ├«n limitele de stabilitate predefinit─â, pentru a respecta cantitatea rezervelor necesare pentru fiecare proces de men┼úinere a frecven┼úei ┼či de ├«nlocuire a rezervei cu privire la calitatea necesar─â, ├«n conformitate cu Normele tehnice ale re┼úelelor electrice, aprobate de Agen┼úia Na┼úional─â pentru Reglementare ├«n Energetic─â;

ECHILIBRU ├ÄNTRE OFERT─é ┼×I CERERE – satisfacere a cererilor previzibile de consum al energiei electrice f─âr─â a fi necesar─â aplicarea de m─âsuri de reducere a consumului;

ECHIPAMENT DE M─éSURARE – aparat sau sistem destinat m─âsur─ârii cantit─â┼úii de energie electric─â livrat─â ┼či, dup─â caz, a puterii electrice ├«n scopul factur─ârii, care este legalizat ┼či verificat metrologic;

ECHIPAMENT DE M─éSURARE INTELIGENT – dispozitiv electronic care permite m─âsurarea consumului de energie, oferind mai multe informa╚Ťii dec├«t un echipament de m─âsurare tradi╚Ťional, ╚Öi care poate transmite ╚Öi primi informa╚Ťii utiliz├«nd forme de comunica╚Ťii electronice;

ECONOMIE DE ENERGIE – cantitate de energie economisit─â, determinat─â prin m─âsurarea ╚Öi/sau estimarea consumului ├«nainte ╚Öi dup─â punerea ├«n aplicare a unei sau a mai multor m─âsuri de eficien╚Ť─â energetic─â ├«n contextul normaliz─ârii condi╚Ťiilor externe care afecteaz─â consumul de energie;

EFICIEN╚Ü─é ENERGETIC─é ÔÇô raportul dintre rezultatul ce const─â ├«n performan╚Ťa atins─â, servicii, bunuri sau energie ╚Öi o anumit─â cantitate de energie folosit─â pentru atingerea acestui rezultat;

electrician autorizat – persoan─â fizic─â autorizat─â de organul supravegherii energetice de stat cu dreptul de a executa instala┼úiile electrice ┼či, respectiv, cu dreptul de a ├«ntocmi documenta┼úia aferent─â lucr─ârilor efectuate;

ENERGIE ELECTRIC─é DE ECHILIBRARE – energie electric─â necesar─â pentru echilibrarea sistemului electroenergetic ├«n vederea acoperirii complete a cererii de energie electric─â, suplimentar celei planificate ┼či confirmate, care asigur─â acoperirea curbei reale de sarcin─â;

ENERGETIC─é – ramur─â a economiei na╚Ťionale care include urm─âtoarele sectoare: electroenergetic, termoenergetic, de gaze naturale, de produse petroliere ┼či de combustibil solid ┼či lichid;

ENERGIE – orice tip de produs energetic, combustibilii, energia electric─â, energia termic─â, energia din surse regenerabile sau orice alt tip de energie;

ENERGIE ELECTRIC─é DIN SURSE REGENERABILE – energie electric─â produs─â de centralele electrice care utilizeaz─â doar surse regenerabile de energie, precum ┼či o cot─â a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie de centralele electrice hibrid care utilizeaz─â ┼či combustibil fosil. Energia electric─â produs─â ├«n centrale hidroelectrice cu acumulare din apa pompat─â anterior ├«n sens ascendent nu este considerat─â energie electric─â din surse regenerabile;

EXTERNALIZARE A UNUI SERVICIU SAU A UNEI LUCR─éRI – transmitere de c─âtre titularul de licen╚Ť─â ├«n favoarea unei p─âr╚Ťi ter╚Ťe a unui serviciu sau a unei lucr─âri pe care trebuie s─â le ├«ndeplineasc─â ├«n conformitate cu prezenta lege ╚Öi potrivit condi╚Ťiilor licen╚Ťei, f─âr─â a include cesiunea licen╚Ťei c─âtre o parte ter╚Ť─â;

FACTURA ESTIMATIV─é – factura emis─â ├«n baza consumului estimativ;

FACTUR─é ERONAT─é ÔÇô factur─â pentru plata energiei electrice ├«n care furnizorul a indicat valori incorecte (gre┼čite) ale contravalorii energiei electrice consumate, ale pre┼úului sau ale cantit─â┼úii de energie electric─â, calculat─â ├«n baza indicilor reali ai echipamentului de m─âsurare. Factura emis─â ├«n baza consumului estimativ nu se consider─â factur─â eronat─â;

FACTUR─é FINAL─é DE PLAT─é – factur─â pentru plata energiei electrice consumat─â p├ón─â la dataschimb─ârii furnizorului de energie electric─â;

FLUX TEHNOLOGIC – flux neinten╚Ťionat de energie electric─â pe interconexiunile cu sistemele electroenergetice vecine;

FLUX TRANSFRONTALIER DE ENERGIE ELECTRIC─é – flux fizic de energie electric─â ├«n re┼úelele de transport ale Republicii Moldova, care rezult─â din impactul activit─â┼úii produc─âtorilor ┼či/sau a consumatorilor din afara Republicii Moldova asupra re┼úelei sale electrice de transport;

FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – v├«nzare, inclusiv rev├«nzare, a energiei electrice c─âtre consumatori;

furnizor ÔÇô ├«ntreprindere electroenergetic─â titular de licen┼ú─â pentru furnizarea energiei electrice care furnizeaz─â energie electric─â ├«n condi┼úiile prezentei legi;

FURNIZOR AL SERVICIULUI UNIVERSAL – furnizor care, ├«n contextul obliga┼úiilor de serviciu public, este desemnat s─â asigure serviciul universal consumatorilor casnici ┼či societ─â┼úilor comerciale mici;

FURNIZOR CENTRAL DE ENERGIE ELECTRIC─é – furnizor desemnat de Guvern s─â procure energie electric─â de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, precum ┼či energie electric─â produs─â de centralele electrice de termoficare urbane, ┼či s─â o furnizeze pe pia┼úa energiei electrice la pre┼úuri reglementate, aprobate de Agen┼úia Na┼úional─â pentru Reglementare ├«n Energetic─â, ├«n condi┼úiile prezentei legi;

FURNIZOR DE ULTIM─é OP┼óIUNE – furnizor care, ├«n contextul obliga┼úiilor de serviciu public, este desemnat s─â furnizeze, pentru o perioad─â limitat─â de timp, energie electric─â consumatorilor finali care ┼či-au pierdut furnizorul ├«n anumite circumstan┼úe, ├«n condi┼úii specifice reglementate, stabilite prin prezenta lege;

FURNIZOR ACTUAL – furnizor de energie electric─â care, potrivit contractului ├«ncheiat, furnizeaz─â energie electric─â unui consumator final p├ón─â la data de la care ├«┼či produce efectele un nou contract de furnizare a energiei electrice, ├«ncheiat cu un furnizor nou;

FURNIZOR NOU – furnizor de energie electric─â care furnizeaz─â energie electric─â consumatorului final, ├«n baza unui nou contract de furnizare a energiei electrice, care ├«┼či produce efectele din ziua schimb─ârii furnizorului de energie electric─â;

GRUP DE ECHILIBRARE – grup constituit din unul sau mai mul┼úi participan┼úi la pia┼úa energiei electrice care ├«┼či transfer─â obliga┼úiile aferente responsabilit─â┼úii de echilibrare ├«n sarcina responsabilului grupului de echilibrare;

GRUP GENERATOR – ansamblu de ma┼čini rotative destinate s─â transforme energia de alt─â form─â ├«n energie electric─â;

IMPORT DECLARAT – introducerea energiei electrice ├«n Republica Moldova concomitent cu livrarea energiei electrice (exportul declarat) dintr-o ┼úar─â parte a Comunit─â┼úii Energetice sau dintr-o ┼úar─â ter┼ú─â;

├ÄMBUN─éT─é╚ÜIRE A EFICIEN╚ÜEI ENERGETICE – cre╚Ötere a eficien╚Ťei energetice ca rezultat al schimb─ârilor tehnologice, comportamentale ╚Öi/sau economice;

INCIDENT ÔÇôperturba┼úie accidental─â care apare ├«n instala┼úiile de producere a energiei electrice ┼či termice, ├«n re┼úelele de transport ┼či de distribu┼úie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV, care se manifest─â prin modificarea st─ârii anterioare a ansamblurilor func┼úionale, prin abateri ale parametrilor func┼úionali ai acestora, ├«n afara limitelor prev─âzute prin reglement─âri sau contracte, sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe central─â sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor ┼či indiferent de momentul ├«n care se produc.

INSTALA╚ÜIE ELECTRIC─é – instala╚Ťie de racordare ╚Öi instala╚Ťie de utilizare;

INSTALA┼óIE DE RACORDARE – instala┼úie electric─â prin care se face leg─âtura dintre re┼úeaua electric─â ┼či centrala electric─â sau instala┼úia de utilizare;

INSTALA┼óIE DE COMPENSARE ÔÇô ansamblu de utilaje, parte component─â a instala┼úiei de utilizare, cu destina┼úie de compensare a puterii reactive;

INSTALA┼óIE ELECTRIC─é PROVIZORIE ÔÇô instala┼úie de utilizare amenajat─â pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care nu dep─â┼če┼čte un an;

INSTALA┼óIE DE UTILIZARE – ansamblu de instala┼úii electrice ale consumatorului final destinate utiliz─ârii energiei electrice;

INSTRUMENT DERIVAT AL ENERGIEI ELECTRICE – instrument financiar menit s─â asigure participan┼úii la pia┼úa energiei electrice ├«mpotriva unor posibile fluctua┼úii ale pre┼úului la energia electric─â pe pia┼ú─â, ├«n cazul ├«n care acest instrument ┼úine de sectorul electroenergetic;

INTERCONEXIUNE – instala┼úii ┼či echipamente utilizate la interconectarea a dou─â sisteme electroenergetice;

├ÄNTREPRINDERE ENERGETIC─é – persoan─â fizic─â sau persoan─â juridic─â, ├«nregistrat─â ├«n modul stabilit ├«n Republica Moldova ├«n calitate de ├«ntreprindere, care desf─â┼čoar─â cel pu┼úin una dintre activit─â┼úile reglementate prin Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electric─â, Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termic─â ┼či promovarea cogener─ârii, Legea nr. 10/2016 privind promovarea utiliz─ârii energiei din surse regenerabile ┼či prin Legea nr. 461/2001 privind pia┼úa produselor petroliere (├«n continuare ÔÇô legi sectoriale);

├ÄNTREPRINDERE ELECTROENERGETIC─é – persoan─â fizic─â sau persoan─â juridic─â, ├«nregistrat─â ├«n modul stabilit ├«n Republica Moldova ├«n calitate de ├«ntreprindere, care desf─â┼čoar─â cel pu┼úin una dintre activit─â┼úile de producere, de transport, de distribu┼úie sau de furnizare a energiei electrice, precum ┼či de operare a pie┼úei energiei electrice, ╚Öi care ├«ndepline┼čte func┼úii comerciale, tehnice ╚Öi/sau func┼úii de ├«ntre┼úinere aferente activit─â┼úilor respective, f─âr─â a include consumatorii finali;

├ÄNTREPRINDERE ELECTROENERGETIC─é INTEGRAT─é – ├«ntreprindere electroenergetic─â integrat─â pe orizontal─â sau pe vertical─â;

├ÄNTREPRINDERE ELECTROENERGETIC─é INTEGRAT─é PE ORIZONTAL─é – ├«ntreprindere electroenergetic─â care desf─â┼čoar─â cel pu┼úin una dintre activit─â┼úile de producere ├«n scopul v├«nz─ârii, de transport, de distribu┼úie sau de furnizare a energiei electrice, precum ┼či o alt─â activitate ce nu ┼úine de sectorul electroenergetic;

├ÄNTREPRINDERE ELECTROENERGETIC─é INTEGRAT─é PE VERTICAL─é – ├«ntreprindere electroenergetic─â sau grup de ├«ntreprinderi care pot exercita control una asupra alteia sau ├«n cadrul c─ârora aceea┼či persoan─â sau acelea┼či persoane s├«nt ├«ndrept─â┼úite, direct sau indirect, s─â exercite controlul astfel cum este definit ├«n prezenta lege, care desf─â┼čoar─â cel pu┼úin una dintre activit─â┼úile de transport sau de distribu┼úie a energiei electrice ┼či cel pu┼úin una dintre activit─â┼úile de producere sau de furnizare a energiei electrice;

├ÄNTREPRINDERE ├ÄNRUDIT─é – ├«ntreprindere afiliat─â care de┼úine majoritatea drepturilor de vot ├«n cadrul altei ├«ntreprinderi ╚Öi/sau care are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de conducere ale unei alte ├«ntreprinderi, ┼či care este ├«n acela┼či timp ac┼úionar, fondator al ├«ntreprinderii respective, ╚Öi/sau care, ├«n temeiul unui acord ├«ncheiat cu al┼úi ac┼úionari, fondatori ai acestei ├«ntreprinderi, de╚Ťine controlul asupra drepturilor de vot ├«n cadrul ├«ntreprinderii respective; ┼či/sau ├«ntreprindere dependent─â ├«n raport cu ├«ntreprinderea dominant─â; ┼či/sau ├«ntreprindere asociat─â care exercit─â o influen┼ú─â semnificativ─â asupra politicii financiare ┼či de administrare a unei alte ├«ntreprinderi; ┼či/sau o ├«ntreprindere influen╚Ťat─â de o alt─â ├«ntreprindere; ╚Öi/sau ├«ntreprinderi care apar┼úin aceluia┼či/acelora┼či ac┼úionari, fondatori; ╚Öi/sau societ─â┼úi comerciale care, f─âr─â a depinde una de alta, s├«nt reunite sub o conducere unic─â ori s├«nt conduse de organe alc─âtuite majoritar din acelea┼či persoane; ┼či/sau alte tipuri de societ─â┼úi comerciale afiliate;

LABORATOR ELECTROTEHNIC – laborator autorizat de organul supravegherii energetice de stat, care are dreptul de a efectua m─âsur─âri ┼či ├«ncerc─âri profilactice ┼či de reglare-recep┼úie ├«n re┼úelele ┼či instala╚Ťiile electrice;

LIMITAREA LIVR─éRII ENERGIEI ELECTRICE ÔÇô diminuarea de c─âtre operatorul de sistem a cantit─â┼úii de energie electric─â livrat─â utilizatorului de sistem;

LINIE ELECTRIC─é DIRECT─é – linie electric─â ce leag─â o central─â electric─â izolat─â de sistemul electroenergetic cu instala┼úiile electrice ale unui consumator izolat sau linie electric─â ce leag─â o central─â electric─â ┼či un furnizor al energiei electrice ├«n vederea livr─ârii energiei electrice ├«n mod direct c─âtre propriile spa┼úii, filiale ┼či consumatori finali;

LOC DE CONSUM – amplasament al instala┼úiilor electrice ale consumatorului final unde, printr-o singur─â instala┼úie de utilizare, se consum─â energie electric─â livrat─â prin una sau mai multe instala┼úii de racordare;

LM: – De f─âcut referin┼ú─â la utilizarea expresiei ├«n factur─â: NUM─éRUL LOCULUI DE CONSUM (NLC). S─â fie explicit ┼či util pentru consumatori.

LOCURI DE UZ COMUN ÔÇô coridoarele, casa sc─ârii, ascensorul, logiile, holurile, subsolurile, etajele tehnice, buc─ât─âriile, sp─âl─âtoriile ┼či usc─âtoriile comune, s─âlile de festivit─â┼úi, alte spa┼úii, ├«n care energia electric─â este consumat─â pentru necesit─â┼úile comune ale locatarilor din blocul de locuit;

MANAGEMENTUL EFICIEN┼óEI ENERGETICE ┼×I/SAU AL CERERII – abordare global─â sau integral─â ├«n scopul de a influen┼úa cantitatea ┼či perioada de consum al energiei electrice ├«n vederea reducerii consumului de energie primar─â ┼či a v├«rfurilor de sarcin─â prin acordare de prioritate investi┼úiilor ├«n m─âsurile de eficien┼ú─â energetic─â sau ├«n alte m─âsuri, precum contractele de furnizare ├«ntreruptibil─â cu energie electric─â, investi┼úiilor pentru cre┼čterea capacit─â┼úii de producere, dac─â acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente ┼či economice op┼úiuni, av├«ndu-se ├«n vedere impactul pozitiv pe care ├«l are reducerea consumului de energie electric─â asupra mediului, asupra securit─â┼úii aprovizion─ârii cu energie electric─â, precum ┼či asupra costurilor serviciului de distribu┼úie a energiei electrice aferente acestor m─âsuri;

MENTENAN┼ó─é ÔÇô ansamblul tuturor ac┼úiunilor tehnice ┼či organizatorice care se execut─â asupra instala┼úiilor ┼či componentelor acestora pentru men┼úinerea sau restabilirea capacit─â┼úii de a-┼či ├«ndeplini func┼úia pentru care au fost proiectate ┼či instalate;

NIVEL DE SIGURAN┼ó─é ÔÇô capacitatea RED de a asigura continuitatea ├«n alimentarea cu energie electric─â a consumatorilor, caracterizat─â prin indicatori (medii sau maximi, corespunz─âtori unui anumit nivel de risc) determina┼úi ├«n punctele de delimitare;

NORMELE TEHNICE ALE RE┼óELELOR ELECTRICE DE DISTRIBU┼óIE ÔÇô ansamblu de reglementari cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli ┼či proceduri obligatorii pentru to┼úi participan┼úii la pia┼úa energiei, pentru planificarea, proiectarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea ┼či ├«ntre┼úinerea re┼úelelor electrice de distribu┼úie;

NUM─éRUL LOCULUI DE CONSUM (NLC) – fiec─ârui loc de consum al clientului i se atribuie un num─âr de cont individual ÔÇô NLC. Abrevierea NLC ├«nseamn─â num─ârul locului de consum. Acesta const─â din 7 cifre ┼či este necesar pentru c─âutarea operativ─â a datelor despre client ┼či a locului de consum ├«n baza de date.

OBIECTE ENERGETICE – instala╚Ťii de producere, centrale electrice, centrale termice, re╚Ťele, instala┼úii, utilaje, mecanisme, echipamente ┼či aparate, care, ├«mpreun─â cu cl─âdirile ╚Öi spa╚Ťiile ├«n care s├«nt instalate, se utilizeaz─â pentru explorarea, extragerea, rafinarea, producerea, transportul, distribu┼úia, stocarea ┼či/sau comercializarea energiei;

OBLIGA┼óIE DE SERVICIU PUBLIC – obliga┼úie impus─â ├«ntreprinderii electroenergetice ├«n interesul economic general, care se poate referi la securitate, inclusiv la securitatea aprovizion─ârii cu energie electric─â, la continuitate, la calitate ┼či la pre┼úurile furniz─ârilor, precum ┼či la protec┼úia mediului, ┼či care nu este discriminatorie ┼či nu denatureaz─â concuren┼úa ├«n afar─â de ceea ce este strict necesar pentru a realiza obliga┼úia de serviciu public ├«n cauz─â;

OPERATOR AL PIE┼óEI ENERGIEI ELECTRICE – ├«ntreprindere electroenergetic─â titular de licen┼ú─â pentru operarea pie┼úei energiei electrice, responsabil─â de operarea ┼či de asigurarea func┼úion─ârii pie┼úelor organizate de energie electric─â;

OPERATOR AL SISTEMULUI DE DISTRIBU┼óIE – ├«ntreprindere electroenergetic─â titular de licen┼ú─â pentru distribu┼úia energiei electrice care dispune de re┼úele electrice de distribu┼úie, ├«ndepline┼čte func┼úii de distribu┼úie a energiei electrice ┼či este responsabil─â de exploatarea, ├«ntre┼úinerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea, ┼či dezvoltarea re┼úelelor electrice de distribu┼úie, precum ┼či de asigurarea capacit─â┼úii re┼úelelor electrice de distribu┼úie de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de distribu┼úie a energiei electrice;

OPERATOR AL SISTEMULUI DE TRANSPORT – ├«ntreprindere electroenergetic─â titular de licen┼ú─â pentru transportul energiei electrice care dispune de re┼úele electrice de transport, ├«ndepline┼čte func┼úii de transport al energiei electrice ┼či de dirijare operativ-tehnologic─â a sistemului electroenergetic ┼či este responsabil─â de exploatarea, ├«ntre┼úinerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea, ┼či dezvoltarea re┼úelelor electrice de transport ┼či a interconexiunilor, precum ┼či de asigurarea capacit─â┼úii re┼úelelor electrice de transport de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice;

OPERATOR DE SISTEM – operator al sistemului de transport, operator al sistemului de distribu╚Ťie din sectorul electroenergetic, operator al sistemului de transport, operator al sistemului de distribu┼úie din sectorul gazelor naturale, care de┼úin licen╚Ť─â pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úilor respective ├«n conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electric─â ┼či Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

ORDINE DE PRIORITATE ECONOMIC─é – ierarhizare a surselor de alimentare cu energie electric─â dup─â criterii economice;

PARAMETRI DE CALITATE – totalitate a caracteristicilor energiei electrice stabilite ├«n standardele de calitate aprobate de organismul na┼úional de standardizare ┼či indicate ca obligatorii ├«n Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, ├«n Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport ┼či de distribu┼úie a energiei electrice ┼či ├«n Regulile pie┼úei energiei electrice;

PARTE A COMUNIT─é┼óII ENERGETICE – parte semnatar─â a Tratatului Comunit─â┼úii Energetice, precum ┼či Uniunea European─â ┼či statele sale membre;

PARTE RESPONSABIL─é PENTRU ECHILIBRARE – participant la pia╚Ťa energiei electrice, ├«nregistrat de operatorul sistemului de transport, care este responsabil de a-i notifica acestuia un program echilibrat de producere, de v├«nzare, de cump─ârare ╚Öi de consum al energiei electrice ├«n intervalul de timp pentru care se calculeaz─â dezechilibrele ┼či care ├«┼či asum─â responsabilitatea financiar─â pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la programul notificat operatorului sistemului de transport ┼či acceptat de acesta;

PARTICIPANT LA PIA┼óA ENERGIEI ELECTRICE – persoan─â fizic─â sau persoan─â juridic─â care vinde sau procur─â energie electric─â pe pia┼úa energiei electrice ├«n conformitate cu prevederile prezentei legi ┼či cu Regulile pie┼úei energiei electrice;

PERTURBA┼óIE ÔÇô modificare de origine extern─â sau intern─â, care apare ├«ntr-un echipament sau ├«ntr-un sistem electroenergetic ┼či care afecteaz─â starea normal─â de func┼úionare;

PERTURBA┼óII MAJORE ÔÇôscurtcircuite, declan┼č─âri de linii, unitati de transformare sau grupuri generatoare, care determin─â abateri semnificative ale parametrilor de functionare ai SEM;

PIA┼ó─é A CONTRACTELOR BILATERALE – pia┼ú─â ├«n care v├«nzarea ┼či cump─ârarea energiei electrice au loc direct ├«ntre participan┼úii la pia┼úa energiei electrice ├«n baza contractelor bilaterale de v├«nzare-cump─ârare a energiei electrice;

PIA┼ó─é A ENERGIEI ELECTRICE – cadru organizat de v├«nzare-cump─ârare a energiei electrice de c─âtre participan┼úii la pia┼ú─â ┼či de prestare a serviciilor de sistem ├«n scopul asigur─ârii continue ┼či fiabile a consumatorilor cu energie electric─â ├«n cadrul sistemului electroenergetic;

PIA┼ó─é A ENERGIEI ELECTRICE DE ECHILIBRARE – pia┼ú─â angro organizat─â, destinat─â v├«nz─ârii ┼či procur─ârii energiei electrice pentru acoperirea necesit─â┼úilor de echilibrare a sistemului electroenergetic;

PIA┼ó─é A ENERGIEI ELECTRICE PE PARCURSUL ZILEI – pia┼ú─â angro organizat─â ├«n care v├«nzarea ┼či procurarea energiei electrice se efectueaz─â ├«n baza tranzac┼úiilor ce au loc ├«n ziua de livrare, dup─â ├«nchiderea pie┼úei energiei electrice pentru ziua urm─âtoare;

PIA┼ó─é A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU ZIUA URM─éTOARE – pia┼ú─â angro organizat─â ├«n care v├«nzarea ┼či procurarea energiei electrice au loc pentru fiecare or─â a fiec─ârei zile ├«nainte de ziua de livrare fizic─â a energiei electrice;

PIERDERI COMERCIALE DE ENERGIE ÔÇô pierderi de energie electric─â, de alt─â natur─â dec├ót cele tehnice;

PLANIFICAREA OPERA┼óIONAL─é A RED ÔÇô activitate const├«nd ├«n planificarea de c─âtre Operatorul de distribu┼úie, pe diferite orizonturi de timp (anual, semestrial, lunar) a schemei normale de func┼úionare a RED ┼či a modului de echilibrare a balan┼úei de putere ┼či energie, cu respectarea standardului de performan┼ú─â pentru distribu┼úia energiei electrice;

PLANIFICARE PE TERMEN LUNG – planificare pe termen lung a necesarului de investi┼úii ├«n capacit─â┼úile de producere, ├«n re┼úelele electrice de transport ┼či de distribu┼úie ├«n vederea satisfacerii cererii de energie electric─â din sistem, a diversific─ârii surselor ┼či a garant─ârii continuit─â┼úii furniz─ârii energiei electrice consumatorilor;

PLANUL DE PROTEJARE A SE ├ÄMPOTRIVA PERTURBA┼óIILOR MAJORE – m─âsuri tehnice ┼či organizatorice, cu rol de a ├«mpiedica extinderea perturba┼úiilor ├«n sistem ┼či de a limita consecin┼úele acestora;

PLANUL DE RESTAURARE A FUNC┼óION─éRII SE DUP─é R─éM├ÄNEREA PAR┼óIAL─é SAU TOTAL─é F─éR─é TENSIUNE ÔÇô procedura de revenire la starea normal─â de func┼úionare dup─â o c─âdere par┼úial─â sau total─â a sistemului;

PRESTATOR DE SERVICII ENERGETICE – persoan─â fizic─â sau juridic─â, ├«nregistrat─â ├«n Republica Moldova ├«n calitate de ├«ntreprindere, care presteaz─â servicii energetice sau implementeaz─â m─âsuri de eficien╚Ť─â energetic─â la instala╚Ťiile sau cl─âdirile consumatorului final;

PROCEDUR─é DE LICITA┼óIE – procedur─â prin care puterea instalat─â ├«n capacit─â┼úi de producere a energiei electrice este majorat─â prin investi┼úii ├«n noi capacit─â┼úi sau prin extinderea capacit─â┼úilor existente;

PRODUC─éTOR ÔÇô ├«ntreprindere electroenergetic─â care dispune de o central─â electric─â, o exploateaz─â ┼či produce energie electric─â;

PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE – ac┼úiunea de producere a energiei electrice;

PRODUCERE DISTRIBUIT─é – producere a energiei electrice de c─âtre o central─â electric─â racordat─â la o re┼úea electric─â de distribu┼úie;

PROGRAMARE OPERATIV─é ÔÇô activitate const├«nd ├«n programarea pe un interval de timp de cel mult 7 zile calendaristice, de c─âtre Unitatea de Distribu┼úie, a schemei de func┼úionare a RED ┼či a modului de echilibrare a balan┼úei de putere ┼či energie, cu respectarea standardului de performan┼ú─â pentru serviciul de distribu┼úie a energiei electrice;

PUNCT DE RACORDARE – punct fizic din re┼úeaua electric─â la care se racordeaz─â, prin intermediul instala┼úiei de racordare, centrala electric─â sau instala┼úia de utilizare;

PUTERE APROBAT─é ÔÇô putere activ─â maxim─â pe care utilizatorul de sistem are dreptul de a o absorbi sau evacua prin instala┼úia de racordare, indicat─â ├«n avizul de racordare ┼či pentru care se dimensioneaz─â instala┼úia de racordare, instala┼úia de utilizare sau centrala electric─â, ┼úin├ónd cont de cerin┼úele avizului de racordare fa┼ú─â de factorul de putere;

PUTERE CONTRACTAT─é ÔÇô putere electric─â pe care consumatorul final are dreptul s─â o absoarb─â ├«n perioada de consum din re┼úeaua electric─â, la un loc de consum, convenit─â de p─âr┼úi la ├«ncheierea contractului de furnizare a energiei electrice;

PUTERE CONTRACTAT─é ÔÇô putere activ─â specificat─â ├«n contractul de furnizare a energiei electrice determinat─â ca: a) putere nominal─â a sta┼úiei electrice (transformator); b) puterea electric─â determinat─â utiliz├«nd tensiunea nominal─â (Un) ┼či sarcina admisibil─â (Iadm) a conductorului, cablului; c) puterea electric─â determinat─â utiliz├ónd tensiunea nominal─â (Un) ┼či curentul nominal (In) al disjunctorului aparatului de protec┼úie, ales conform proiectului. Puterea contractat─â nu poate dep─â┼či puterea aprobat─â specificat─â ├«n avizul de racordare;

PUTERE INSTALAT─é ÔÇô puterea activ─â nominal─â, a utilajelor ┼či aparatelor utilizatoare de energie electric─â, indicat─â ├«n documenta┼úia tehnic─â a fabricii constructoare.

PUTERE A CENTRALEI ELECTRICE ÔÇô sum─â a puterilor active nominale ale generatoarelor de energie electric─â ale unei centrale electrice;

PUTERE MINIM─é DE AVARIE ÔÇô putere electric─â strict necesar─â consumatorului final pentru men┼úinerea ├«n func┼úiune a mijloacelor tehnice care asigur─â securitatea utilajului ┼či a personalului;

PUTERE MINIM─é TEHNOLOGIC─é ÔÇô cea mai mic─â putere electric─â necesar─â unui consumator final pentru men┼úinerea ├«n func┼úiune a echipamentelor ┼či a instala┼úiilor, a c─âror func┼úionare este impus─â de procesul tehnologic, ├«n scopul evit─ârii unor pierderi de produc┼úie irecuperabile;

RACORDARE ÔÇô realizare de c─âtre operatorul sistemului de transport sau de c─âtre operatorul sistemului de distribu┼úie a instala┼úiei de racordare a unui solicitant poten┼úial consumator final ┼či/sau punere sub tensiune a instala┼úiei de utilizare sau a centralei electrice ├«n condi┼úiile ├«n care a fost emis actul de corespundere a instala┼úiei electrice sau a centralei electrice;

REGIM DE LIMITARE SAU DE RESTRIC┼óIE ÔÇô condi┼úii ├«n care este impus─â reducerea for┼úat─â p├«n─â la anumute limite a puterii ┼či energiei electrice consumate de consumatori, ├«n scopul men┼úinerii parametrilor admisibili de func┼úionare a sistemului electroenergetic;

RESPONSABILUL GRUPULUI DE ECHILIBRARE – participant la pia┼úa energiei electrice, care este responsabil de a-i notifica operatorului sistemului de transport programele echilibrate de producere, de v├«nzare, de cump─ârare ╚Öi de consum al energiei electrice ale participan┼úilor la pia┼úa energiei electrice pentru care ┼či-a asumat responsabilitatea echilibr─ârii ┼či responsabilitatea financiar─â pentru dezechilibrele provocate de un grup de echilibrare;

RE╚ÜEA ELECTRIC─é – re╚Ťea electric─â de transport ╚Öi re╚Ťea electric─â de distribu╚Ťie;

RE┼óEA ELECTRIC─é DE DISTRIBU┼óIE(RED) ÔÇô sistem format din linii electrice de tensiune ├«nalt─â, medie ┼či joas─â, cu echipament ┼či utilaj de transformare ┼či de comutare, precum ┼či cu instala┼úii auxiliare situate ├«n aval de punctul de racordare la re┼úeaua electric─â de transport sau la centrala electric─â ┼či ├«n amonte de punctul de racordare a instala┼úiilor electrice ale consumatorilor finali, care serve╚Öte la distribu┼úia energiei electrice;

RE┼óEA ELECTRIC─é DE TRANSPORT – sistem format din linii electrice de tensiune ├«nalt─â, cu echipament ┼či utilaj de transformare ┼či de comutare, precum ┼či cu instala┼úii auxiliare, care serve╚Öte la transportul energiei electrice;

RE┼óEA INTERN─é ÔÇô sistem format din conductoare, cabluri, aparate de comuta┼úie ┼či alte instala┼úii care asigur─â distribu┼úia energiei electrice ├«n blocul de locuit p├«n─â la aparatul de comuta┼úie, instalat pentru fiecare apartament din blocul de locuit;

RE╚ÜEA INTELIGENT─é – re╚Ťea electric─â care poate integra eficient utilizarea re╚Ťelelor de comunica╚Ťii ╚Öi a tehnologiilor informa╚Ťionale pentru asigurarea bidirec╚Ťional─â a fluxurilor de putere ╚Öi de informa╚Ťii privind producerea ╚Öi consumul energiei electrice ╚Öi care permite ├«n mod automat de a ├«mbun─ât─â╚Ťi eficien╚Ťa, beneficiile economice, precum ╚Öi fiabilitatea producerii ╚Öi a livr─ârii energiei electrice;

S─éR─éCIE ENERGETIC─é – situa╚Ťie caracterizat─â prin lipsa accesului consumatorului final la sursele moderne de energie ╚Öi tehnologii ╚Öi/sau prin puterea de cump─ârare redus─â a consumatorilor ├«n raport cu resursele energetice, ├«n special combustibili pentru prepararea hranei, energie electric─â ╚Öi/sau energie termic─â, ╚Öi/sau prin lipsa confortului termic ├«n locuin╚Ť─â sau cl─âdire;

SCADA – sistem informatic de monitorizare, comand─â ┼či achizi┼úie de date pentru un proces tehnologic/instala┼úie;

schema normal─â de func┼úionare – schema electric─â de conexiuni a echipamentelor ┼či aparatajului primar dintr-o instala┼úie, re┼úea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea protec┼úiilor prin relee ┼či automatiz─ârile de sistem aferente, aprobat─â de Operatorul de Sistem pentru o perioad─â de timp determinat─â. Schema normal─â de func┼úionare rezult─â din activitatea de planificare opera┼úional─â;

SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE ENERGIE ELECTRIC─é – ac┼úiune prin care, pe parcursul derul─ârii unui contract de furnizare a energiei electrice, un consumator final decide, prin op┼úiune liber exprimat─â, s─â ├«nceteze raportul contractual cu furnizorul actual pentru toate sau pentru unele locuri de consum, ┼či s─â ├«ncheie contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor nou;

SECURITATE – securitatea furniz─ârii ┼či livr─ârii de energie electric─â, precum ┼či securitatea tehnic─â;

SECURITATE A APROVIZION─éRII CU ENERGIE ELECTRIC─é – capacitate a sistemului electroenergetic de a furniza consumatorilor finali energie electric─â ├«n conformitate cu dispozi┼úiile prezentei legi;

SECURITATE A EXPLOAT─éRII RE┼óELEI ELECTRICE – exploatare continu─â a re┼úelei electrice de transport ┼či, dup─â caz, a re┼úelei electrice de distribu┼úie ├«n circumstan┼úe previzibile;

SERVICIU ENERGETIC – beneficiu fizic, serviciu public sau bun ob╚Ťinut dintr-o combina╚Ťie de energie cu o tehnologie sau cu o ac╚Ťiune eficient─â din punct de vedere energetic, care poate include activit─â╚Ťile de exploatare, de ├«ntre╚Ťinere ╚Öi de control necesare pentru prestarea serviciului respectiv, furnizat ├«n baza unui contract, ╚Öi care duce la o ├«mbun─ât─â╚Ťire a eficien╚Ťei energetice sau la economii de energie primar─â ├«n condi╚Ťii verificabile ╚Öi m─âsurabile sau estimabile;

SERVICII AUXILIARE – servicii adi╚Ťionale transportului sau distribu┼úiei energiei electrice, acordate utilizatorilor de sistem ┼či ter┼úilor de c─âtre operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribu┼úie, ├«n conformitate cu prezenta lege ┼či cu Regulamentul privind racordarea la re┼úelele electrice ┼či prestarea serviciilor de transport ┼či de distribu┼úie a energiei electrice, ├«n baza tarifelor aprobate de Agen┼úia Na┼úional─â pentru Reglementare ├«n Energetic─â ├«n conformitate cu metodologia de calculare, de aprobare ┼či de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare;

SERVICII DE SISTEM – servicii necesare pentru operarea re┼úelelor electrice de transport ┼či a re┼úelelor electrice de distribu┼úie;

SERVICII DE SISTEM TEHNOLOGICE ÔÇô servicii asigurate de regul─â de c─âtre produc─âtori, la cererea Operatorului de Sistem, pentru men┼úinerea nivelului de siguran┼ú─â ├«n func┼úionare al sistemului electroenergetic, precum ┼či a calit─â┼úii energiei transportate la parametrii ceru┼úi de normele ├«n vigoare;

SERVICIUL DE DISTRIBU┼óIE A ENERGIEI ELECTRICE ÔÇô serviciu care const─â ├«n exploatarea, ├«ntre┼úinerea ┼či dezvoltarea re┼úelei de distribu┼úie ├«n scopul transmiterii energiei electrice de la centralele electrice / re┼úeaua de transport/ al┼úi distribuitori la consumatori, conform contractelor ├«ncheiate, ├«n condi┼úii corespunz─âtoare de siguran┼ú─â ┼či calitate;

SERVICIU UNIVERSAL – serviciu prestat pentru asigurarea dreptului consumatorilor casnici ┼či al societ─â┼úilor comerciale mici de a li se furniza energie electric─â ├«n mod garantat, ├«n condi┼úii reglementate stabilite prin prezenta lege, cu respectarea parametrilor de calitate stabili┼úi, la tarife reglementate, rezonabile, transparente ┼či u┼čor comparabile;

SISTAREA PREST─éRII SERVICIULUI DE TRANSPORT SAU DE DISTRIBU┼óIE A ENERGIEI ELECTRICE ÔÇô suspendarea temporar─â a prest─ârii serviciului de transport sau de distribu┼úie ├«n punctele de racordare la re┼úelele electrice sau ├«n alt punct convenit de c─âtre p─âr┼úi;

SISTEM DE DISTRIBU┼óIE ├ÄNCHIS – sistem autorizat ├«n conformitate cu condi┼úiile stabilite ├«n prezenta lege, prin care se distribuie energie electric─â ├«ntr-o zon─â industrial─â, comercial─â sau de servicii comune, limitat─â din punct de vedere geografic;

SISTEM ELECTROENERGETIC – centrale electrice ┼či utilaje necesare dirij─ârii operativ-tehnologice, re┼úele electrice, precum ┼či instala┼úii electrice ale consumatorilor finali, care, ├«n ansamblu, func┼úioneaz─â ├«ntr-un sistem unic;

SISTEM INTERCONECTAT – ansamblu de re╚Ťele electrice de transport ┼či de distribu┼úie legate ├«ntre ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni;

SISTEM IZOLAT – sistem electroenergetic care nu este interconectat cu alte sisteme sau ├«n care mai pu┼úin de 5% din consumul anual se asigur─â prin capacit─â┼úile interconexiunilor cu alte sisteme;

SISTEM PAU┼×AL – metod─â de determinare prin calcul a cantit─â┼úii de energie electric─â consumat─â, ├«n func┼úie de puterea receptoarelor electrice ┼či de num─ârul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice sau ├«n func┼úie de puterea contractat─â ┼či de num─ârul orelor de utilizare a acestei puteri, metod─â aplicat─â ├«n termenele ┼či ├«n condi┼úiile prev─âzute de lege;

SISTEM DE MANAGEMENT ENERGETIC – set de elemente legate ├«ntre ele sau care interac╚Ťioneaz─â ╚Öi apar╚Ťin unui plan ce stabile╚Öte obiectivul de eficien╚Ť─â energetic─â ╚Öi strategia de atingere a acestui obiectiv;

SOLICITANT ÔÇô persoan─â fizic─â sau juridic─â care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de racordare la re┼úeaua electric─â de transport sau de distribu┼úie;

SITUA┼óIE DE AVARIE ├ÄN SISTEMUL ELECTROENERGETIC ÔÇô situa┼úie ├«n care, din cauza avarierii unor instala┼úii ┼či utilaje electroenergetice sau a dezechilibr─ârii balan┼úei de producere ┼či de consum a energiei ┼či puterii electrice, parametrii de func┼úionare ai sistemului electroenergetic nu pot fi men┼úinu┼úi ├«n limite admisibile;

SUBVEN┼óII ├ÄNCRUCI┼×ATE – utilizarea unui profit ob┼úinut ├«n cadrul desf─â┼čur─ârii unui tip de activitate sau ├«n leg─âtur─â cu o anumit─â categorie de consumatori pentru a acoperi cheltuielile sau pierderile ├«nregistrate ├«n urma desf─â┼čur─ârii altui tip de activitate sau ├«n leg─âtur─â cu alte categorii de consumatori de c─âtre aceea┼či ├«ntreprindere electroenergetic─â;

SUBORDONARE OPERATIV─é ÔÇô rela┼úii de subordonare stabilite din punct de vedere operativ, ├«ntre treptele de dispecer, precum ┼či ├«ntre treptele de dispecer ┼či personalul de deservire operativ─â din centrale ┼či sta┼úii electrice, ├«n exercitarea autorit─â┼úii conducerii operative asupra instala┼úiilor ┼či echipamentelor cuprinse ├«n decizia de ├«mp─âr┼úire a autorit─â┼úii de conducere operativ─â asupra instala┼úiilor;

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE – surse de energie regenerabile din categoria celor nefosile, precum ar fi energia eolian─â, solar─â, aerotermal─â, geotermal─â, energia hidroelectric─â, biomasa, biogazul, gazul de fermentare a de┼čeurilor (gazul de depozit) ╚Öi gazul provenit din instala┼úiile de epurare a apelor uzate;

TARIF BINOM – tarif pentru energie electric─â care const─â din dou─â componente: una pentru putere electric─â ┼či alta pentru energie electric─â;

TARIF DE PUNERE SUB TENSIUNE – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribu┼úie pentru acoperirea costurilor aferente conect─ârii la re┼úeaua electric─â ┼či punerii sub tensiune a instala┼úiei de utilizare sau a centralei electrice, stabilit conform metodologiei aprobate de Agen┼úia Na┼úional─â pentru Reglementare ├«n Energetic─â;

TARIF DE RACORDARE – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului sistemului de transport sau operatorului sistemului de distribu┼úie pentru acoperirea costurilor aferente realiz─ârii instala┼úiei de racordare a unui solicitant, poten┼úial consumator final, ┼či pentru punerea sub tensiune a instala┼úiei de utilizare, stabilit conform metodologiei aprobate de Agen┼úia Na┼úional─â pentru Reglementare ├«n Energetic─â;

TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE – transmitere a energiei electrice prin re┼úelele electrice de transport ├«n vederea livr─ârii acesteia c─âtre consumatorii finali sau c─âtre operatorii sistemelor de distribu┼úie, f─âr─â a se include furnizarea;

TRANZIT DECLARAT – situa┼úie ├«n care apare un ÔÇ×export declaratÔÇŁ de energie electric─â ┼či ├«n care pe traseul desemnat al tranzac┼úiei respective se afl─â o ┼úar─â pe al c─ârei teritoriu nu va avea loc nici livrarea, nici introducerea concomitent─â a energiei electrice;

TREAPTA DE DISPECER ÔÇôorgan operativ care, prin atribu┼úiile sale, realizeaz─â conducerea prin dispecer asigur├«nd autoritatea de dirijare operativ─â ┼či comand─â operativ─â asupra unor echipamente ┼či instala┼úii din SE.

UTILIZATOR DE SISTEM – persoan─â fizic─â sau persoan─â juridic─â care livreaz─â energie electric─â ├«n sistemul electroenergetic sau c─âreia i se livreaz─â energie electric─â din sistemul electroenergetic;

UTILIZATOR RED ÔÇôorice persoan─â juridic─â sau fizic─â instala┼úiile c─âreia sunt racordate la RED ┼či c─âreia i se presteaz─â serviciul de distribu┼úie a energiei electrice.

VIOLAREA SIGILIULUI ÔÇô falsificarea sigiliului aplicat de c─âtre operatorul de sistem; ├«nl─âturarea sigiliului aplicat de c─âtre operatorul de sistem; deteriorarea sau alt─â interven┼úie asupra sigiliului autentic aplicat de c─âtre operatorul de sistem, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului aplicat de c─âtre operatorul de sistem;

ZON─é DE PROTEC┼óIE A RE┼óELELOR ELECTRICE – zon─â adiacent─â re┼úelelor electrice, cu condi┼úii deosebite de utilizare, stabilit─â de-a lungul traseului re┼úelei electrice ┼či ├«n jurul altor obiecte ale re┼úelei electrice, ├«n limitele c─âreia, ├«n conformitate cu Regulamentul cu privire la protec┼úia re┼úelelor electrice, se introduc interdic┼úii privind accesul persoanelor, efectuarea lucr─ârilor stabilite ┼či regimul construc┼úiilor ├«n scopul asigur─ârii condi┼úiilor normale de exploatare ┼či al excluderii posibilit─â┼úii de deteriorare a re┼úelelor electrice.