Întrebări frecvente


Pentru a deveni client al Premier Energy ai nevoie de o listă de documente, ce vor servi ca acte justificative pentru semnarea contractului de furnizare a energiei electrice.

Poţi alege să le prezinţi personal la unul din oficiile comerciale sau să completezi cererea online de pe linkul https://premierenergy.md/asistenta/solicitari/, selectând subiectul adresării tale și să atașezi documentele necesare.

Iată lista documentelor necesare pentru semnarea cu Premier Energy a unui contract de livrare a energiei electrice:

Consumator casnic

1. Copia buletinului de identitate;

2. Copia actului de proprietate sau a altui act, care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului, care face obiectul locului de consum respectiv, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”).

 • Contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Certificatul de donatei a imobilului, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Certificatul de moștenire, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Contractul de schimb, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Contractul de privatizare, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Titlul de proprietate asupra lotului de pământ sau decizia primăriei de repartizare a lotului de pământ, după caz;
 • Certificatul de urbanism sau autorizația de construcție, în cazul imobilelor în construcție;
 • Proces verbal de recepție finală, în cazul unui imobil construit/reconstruit și dat în exploatare;
 • Decizia judecătorească, înregistrată la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), în cazul în care punctul de consum vizat i-a revenit solicitantului drept urmare a unei hotărâri judiciare;
 • Autorizația de demolare a imobilului vechi, după caz;
 • Ordinul de repartizare a locuinței şi extrasul din cartea de imobil (necesar dacă apartamentul nu este privatizat).

3. Cererea privind racordarea la rețea. Accesează formularul online.

4. Procură de la persoana ale cărei interese sunt prezentate.

5. Declarația electricianului autorizat – pentru locul de consum nou cu o putere mai mică decât 150 kWt

***În cazul în care solicitantul nu posedă documentele indicate în p.2, furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiția plății preventive a energiei electrice.

***Premier Energy îţi va expedia ulterior contractul în modul solicitat.


Consumator noncasnic:

1. Copia certificatului de înregistrare, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document, care atestă dreptul de a desfăşura activitatea;
2. Certificatul TVA (dacă consumatorul este plătitor de TVA);
3. Informaţia cu privire la datele bancare: cod fiscal, cont de decontare şi denumirea băncii, prin care gestionezi plăţile;
4. Copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului, care atestă alt drept real asupra imobilului sau permisiunea autorităților competente;

 • Contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”);
 • Certificatul de urbanism sau autorizaţia de la primărie pentru cazul în care construcţia nu este dată în exploatare şi sunt necesare condiții tehnice temporare;
 • Decizia Camerei Înregistrării de Stat cu privire la înregistrarea sau modificarea unei întreprinderi;
 • Proces verbal de recepție finală, în cazul unui imobil recent construit/reconstruit și dat în exploatare;
 • Contractul de arendă eliberat de primărie, documentul care confirmă dreptul de proprietate al arendatorului;
 • Autorizaţia de schimbare destinaţiei imobilului;
 • Calculul puterii instalate (pentru cererile mai mari de 50 kW);
 • Autorizaţia ce permite activitatea comercială;
 • Procura de la persoana ale cărei interese sunt prezentate.

5. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice;

6. Declarația electricianului autorizat – pentru locul de consum nou cu o putere mai mică decât 150 kWt

7. Pentru gherete:

 • cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
 • planul arhitectural de amplasare a imobilului.

8. Cererea privind racordarea la rețea. Accesează formularul online .

9. Dovada coordonării cu administratorul blocului locativ privitor la racordarea utilajului.

**Formatul necesar al fişierului – pdf, docx, jpg, jpeg, png.

***Mărimea maximală a fişierului – 10 MB.

***Solicitarea dvs. va fi procesată și în curând veţi fi invitat în oficiul comercial al furnizorului pentru semnarea contractului

Drepturile și obligațiile tale în calitate de consumator casnic și client final în furnizarea de energie electrice sunt cuprinse în contractul de furnizare încheiat între tine și Premier Energy.

 • Vezi aici drepturile și obligațiile consumatorului casnic de energie electrică
 • Vezi aici drepturile și obligațiile consumatorului non casnic de energie electrică

În contract sunt prevăzute și condițiile generale de furnizare ale energiei electrice.

Pentru reperfectarea contractului cu furnizorul Premier Energy poţi alege:

 1. să te prezinţi cu documentele listate în continuare la unul din oficiile comerciale;
 2. să completezi cererea online de pe linkul https://premierenergy.md/asistenta/solicitari/, selectând subiectul adresării tale și să atașezi documentele necesare;
 3. să expediezi solicitarea la numărul de fax 022 43 16 76  și să atașezi următoarele acte:

 Consumator casnic

1. Copia buletinului de identitate;

2. Copia actului de proprietate sau a altui act, care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului, care face obiectul locului de consum respectiv, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”).

 • Contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Certificatul de donatei a imobilului, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Certificatul de moștenire, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Contractul de schimb, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Contractul de privatizare, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), după caz;
 • Titlul de proprietate asupra lotului de pământ sau decizia primăriei de repartizare a lotului de pământ, după caz;
 • Certificatul de urbanism sau autorizația de construcție, în cazul imobilelor în construcție;
 • Proces verbal de recepție finală, în cazul unui imobil construit/reconstruit și dat în exploatare;
 • Decizia judecătorească, înregistrată la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”), în cazul în care punctul de consum vizat i-a revenit solicitantului drept urmare a unei hotărâri judiciare;
 • Autorizația de demolare a imobilului vechi, după caz;
 • Ordinul de repartizare a locuinței şi extrasul din cartea de imobil (necesar dacă apartamentul nu este privatizat).

3. Procură de la persoana ale cărei interese sunt prezentate.

***În cazul în care solicitantul nu posedă documentele indicate în p.2, furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiția plății preventive a energiei electrice.

***Premier Energy îţi va expedia ulterior contractul în modul solicitat.


Consumator noncasnic:

1. Copia certificatului de înregistrare, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document, care atestă dreptul de a desfăşura activitatea;
2. Certificatul TVA (dacă consumatorul este plătitor de TVA);
3. Informaţia cu privire la datele bancare: cod fiscal, cont de decontare şi denumirea băncii, prin care gestionezi plăţile;
4. Copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului, care atestă alt drept real asupra imobilului sau permisiunea autorităților competente;

 • Contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (ÎS „Cadastru”);
 • Certificatul de urbanism sau autorizaţia de la primărie pentru cazul în care construcţia nu este dată în exploatare şi sunt necesare condiții tehnice temporare;
 • Decizia Camerei Înregistrării de Stat cu privire la înregistrarea sau modificarea unei întreprinderi;
 • Proces verbal de recepție finală, în cazul unui imobil recent construit/reconstruit și dat în exploatare;
 • Contractul de arendă eliberat de primărie, documentul care confirmă dreptul de proprietate al arendatorului;
 • Autorizaţia de schimbare destinaţiei imobilului;
 • Calculul puterii instalate (pentru cererile mai mari de 50 kW);
 • Autorizaţia ce permite activitatea comercială;
 • Procura de la persoana ale cărei interese sunt prezentate.

5. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
6. Pentru gherete:

 • cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
 • planul arhitectural de amplasare a imobilului

7. Dovada coordonării cu administratorul blocului locativ privitor la racordarea utilajului.

**Formatul necesar al fişierului – pdf, docx, jpg, jpeg, png.

***Mărimea maximală a fişierului – 10 MB.

***Solicitarea dvs. va fi procesată și în curând veţi fi invitat în oficiul comercial al furnizorului pentru semnarea contractului

Începand cu 1 ianuarie 2024, producătorii de energie regenerabilă pot aplica la mecanismul de facturare netă în conformitate cu Legea nr.10 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Consultă o listă de întrebări frecvente cu informații detaliate relaționate de acest mecanism.

Oficiile comerciale au următorul program de lucru, fără pauză de masă:

 • de luni până joi sunt deschise de la 08:00 până la 17:00;
 • în zilele de vineri se lucrează de la 08:00 până la 16:00;
 • sâmbătă şi duminică oficiile comerciale sunt închise.

Vrem să te informăm că Premier Energy prestează toate serviciile și online.

Dar, dacă, totuși, este necesar să mergi la oficiul comercial, poți să-ți faci o programare online a vizitei, în ziua și la ora care îți convine. Accesează https://vizite.premierenergy.md

Folosiți timpul tău în mod eficient!

Fiecărui loc de consum al clientului i se atribuie un număr de cont individual format din 7 cifre, numit „numărul locului de consumˮ, abreviat – NLC. Acesta ajută la identificarea operativă a datelor despre client şi a locului său de consum în baza de date.

În facturile pentru consumatorii casnici NLC-ul se indică în mijloc, pe partea de sus a acesteia.

În facturile pentru persoanele juridice NLC-ul se indică în stânga facturii, în blocul „Adresa locului de consum”.

Pe lângă NLC, pentru identificarea clientului se folosește „numărul facturii” (în cazul consumatorilor casnici) și „simbolul variabilˮ (în cazul consumatorilor juridici).

Acestea constau din 10 cifre, primele 7 dintre care coincid cu NLC-ul clientului, iar ultimele 3 reprezintă numărul de ordine al facturii.
„Numărul facturii” pentru consumatorii casnici se indică în mijloc, pe partea de sus a facturii.

„Simbolul variabil” pentru consumatorilor noncasnici/persoane juridice se indică în stânga facturii, în blocul „Adresa locului de consum”.

Facturile pentru energia electrică pot fi achitate prin internet, de pe telefonul mobil, la terminalele din magazinele și centrele de vânzare, în filialele băncilor comerciale și poștale, cât și în oficiile comerciale ale Premier Energy.

Alege cea mai comodă metodă de plată pentru tine:

 • Prin internet banking pe site-ul băncilor comerciale: Eximbak, Mobiasbanca – OTP Group, Victoriabank, EuroCreditBank, Energbank, FinComBank, Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Comertbank;
 • direct de pe smartphone, prin aplicația mobilă a băncii la care te deservești, care poate fi descărcată în telefonul tău;
 • Prin serviciul Plăţi programate, accesibil la următoarele bănci comerciale din Moldova: Eximbank, Mobiasbanca – OTP Group, Victoriabank, EuroCreditBank, FinComBank;
 • Pe pagina noastră web https://pay.premierenergy.md/;
 • la terminalele din incinta magazinelor și centrelor comerciale;

De asemenea, facturile pot fi achitate în mod obișnuit:

 • La oricare oficiu poştal din ţară;
 • La toate filiale băncilor comerciale;
 • La oficiile comerciale ale Premier Energy:
  • Chişinău, str. Andrei Doga, 4
  • Orhei, str. C.Negruzzi, 76
  • Hânceşti, str. Industrială, 14
  • Căuşeni, str. Alba Iulia , 69
  • Comrat, str. Lenin, 203A
  • Cahul, str. Alexei Mateevici, 25

Oficiul comercial al Premier Energy în municipiul Chișinău se află la următoarea adresă: str.Andrei Doga 4A (sectorul Râșcani, deplasarea cu troleibuzul № 7, microbusele nr.138, 184, 186).

IMPORTANT! Dacă factura a fost plătită după expirarea termenului de achitare indicat, ceea ce poate avea drept consecinţă deconectărea de la reţea:

 1. anunţă imediat furnizorul la numărul de telefon indicat în factură.
 2. expediază dovada plăţii facturii prin completarea cererii online „Confirmarea plăților” pe adresa: https://premierenergy.md/asistenta/solicitari/

În caz contrar, deconectarea iminentă nu va putea fi suspendată.

Deși alături de partenerul nostru Poșta Moldovei, ne străduim să livrăm în cel mai scurt timp facturile către tine, pot apărea situații când acestea nu ajung la adresa corectă ori pur și simplu ai pierdut-o. Dacă ai nevoie de factură rapid,

 • solicită informații la numerele de telefon ale furnizorului:
  • 0 22 43 11 22 – pentru abonaţii reţelei Moldtelecom;
  • 0 22 83 11 22 – pentru abonaţii reţelei Arax;
  • numerele de telefon locale, indicate în fiecare factură de energie electrică, aici.
  • în oficiile comerciale ale ÎCS ,,Premier Energy” SRL, aici.
 • Accesaţi şi înregistraţi-vă în Cabinetul Personal de pe  pagina web  pentrua gestiona online contul dvs.

Știai că poți să te abonezi la serviciul de recepționare a facturii pentru energia electrică prin email?

Aceasta va fi expediată pe email-ul tău imediat în ziua următoare după citirea contorului cu suma facturii curente

Nu trebuie să-ți faci griji, așteptând mai multe zile să primești originalul facturi în cutia poștală, că ar putea să întârzie, să se piardă în procesul distribuirii sau vecinii/rudele să uite de înțelegerea de a o achita pentru tine. Este util tocmai și din motiv că astfel vei fi informat la zi despre eventuale datorii acumulate.

Este un serviciu gratuit, simplu și foarte comod. Vezi detalii aici

Sumele achitate în avans se includ automat în următoarea factură. De asemenea, ți le putem restitui într-un cont bancar sau, la alegerea ta, le putem transfera către alt loc de consum.

Pentru restituirea sumelor achitate în avans este necesar să ne transmiți o solicitare prin completarea cererii online.

În cazul în care consideri că valoarea facturii tale nu corespunde consumului real înregistrat, poți să ne comunici acest lucru prin următoarele metode:

 • Telefonic: la numărul 022 43 11 22, de luni până joi între orele 8:00-17:00, iar vineri între orele: 8:00 – 16:00
 • Prin completarea cererii online

Pentru modificarea / corectarea datelor clientului alege una din următoarele opțiuni:

1. Completează online formularul, selectând subiectul adresării „Modificarea datelor clientului” https://premierenergy.md/asistenta/solicitari/

2. Transmite la numărul de fax al furnizorului 022 43 16 76 următoarele acte:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia ultimei facturi de plată.

3. Prezintă la oricare oficiu comercial al Premier Energy următoarele documente:

 • buletinul de identitate;
 • ultima factură.

*Valabil dacă deja dispui de contract încheiat cu furnizorul.

Consumator casnic

Achită datoria şi taxa pentru reconectare fie prin intermediul serviciului de plăţi online, fie în oficiile comerciale ale întreprinderii sau în oficiile poştale din ţară, dar şi în filialele Victoriabank, Moldinconbank, Fincombank.

Taxa pentru reconectare

Consumator noncasnic

Achită datoria şi taxa de reconectare la banca unde ai deschis contul bancar al afacerii tale, în oficiile poștale sau în oficiile comerciale ale furnizorului.

Taxa pentru reconectare

* Pentru operativitate, trimite confirmarea plății efectuate la Oficiul telefonic.

** Reconectarea se va efectua conform unui ordin de executare timp de 2 zile lucrătoare din data achitării.

Energia electrică consumată pentru iluminarea locurilor de uz comun (LUC) şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se calculează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.

Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun (LUC) şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare, se repartizează de către gestionar proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc: proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de până la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I.

Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sunt scutiţi de plată pentru energia electrică consumată la funcţionarea ascensoarelor, în cazul în care sunt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19.02.2002.

Evidenţa acestui consum se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizându-se echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.

Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sunt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.

În cazul în care gestionarul fondului locativ nu a încheiat contract de furnizare a energiei electrice, utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul respectiv se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.

În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcționarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sunt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele, care se folosesc de acestea.

În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr.314 din 2 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.30-33, art.104).

Îți sugerăm să verifici împreună cu gestionarul fondului locativ.

În conformitate cu prevederile pct.12 al Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.191 din 19.02.2002, proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul I din blocurile locative sunt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor doar în cazul în care sunt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II.

În conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19.02.2002, la solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului de ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu scutirea locatarilor de la acest etaj de obligaţia de plată a serviciului ascensoare, în cazul în care solicitantul nu are datorii pentru întreţinerea ascensorului şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei respective.

Gestionarul fondului locativ trebuie să prezinte furnizorului scrisoarea, ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din Regulament.

https://www.facebook.com/789372757761739/videos/308853316934746

În caz de absență proprietarii de apartamente pot solicita recalcularea energiei electrice utilizate în scopul iluminării locurilor de uz comun şi funcționarea ascensoarelor. Recalcularea are loc în baza certificatului eliberat de către gestionarul fondului locativ, care confirmă termenul concret al absenței fiecăruia dintre locatarii indicaţi în solicitarea consumatorului.

Procedura de recalculare a energiei electrice utilizate în locurile de uz comun este stabilită prin Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002, Monitorul Oficial 29-31/263 din 28.02.2002.

În conformitate cu p.1 al Anexei nr.4 la Regulament, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii, care nu se contorizează, nu se percepe pentru perioada absenţei, în cazul în care locatarii lipsesc 15 şi mai multe zile din apartament/încăperea locuibilă în cămine, iar la întoarcere prezentă gestionarului acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de instituţiile respective.

Înainte de plecare locatarii vor informa în scris gestionarul despre data plecării, cea a sosirii şi durata absenţei.

Gestionarul înregistrează cererea şi verifică veridicitatea declaraţiei.

 • Documentul de confirmare a absenţei tuturor locatarilor va fi prezentat furnizorului după cum urmează: la fiecare 3 luni (în cazul absenței de lungă durată);
 • la fiecare 6 luni (în cazul în care persoanele vizate se află la muncă în străinătate).

În caz contrar, recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni.

*În conformitate cu p.8 al anexei la Regulament, informația despre absența tuturor locatarilor urmează a fi prezentată furnizorului în vederea recalculării plăților pentru energia electrică utilizată în locurile de uz comun în termen de 15 zile din data confirmată a absenței, în caz contrar recalculările nu sunt efectuate.

**În conformitate cu prevederile p. 12 al Regulamentului menţionat, în cazul în care o parte din proprietari nu achită furnizorului plata pentru energia electrică consumată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcționarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la rețeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la rețeaua electrică.

Verifică pe bonul de plată data achitării datoriei.

Compară data achitări cu data de emitere a facturii recepționate.

Dacă data de emitere a facturii este anterioară celei de pe bonul de plată al datoriei, atunci datoria achitată deja va continua să fie reflectată în factura pe care tocmai ai primit-o.

Situația se va corecta odată cu înregistrarea confirmări de plată în sistemul furnizorului şi emiterea facturii următoare.

Pentru orice neclarități, ia legătura cu furnizorul la numărul 022 43 11 22.

Citire estimativă a datelor contorului

Dacă suma facturii este mai mare decât te așteptai, verifică mai întâi datele contorului. În cazul citirii estimative datele consumului pot varia. Dacă ai depistat diferențe considerabile între datele contorului şi datele de consum indicate în factură, sună la Oficiul Telefonic al furnizorului, la numărul 022 43 11 22 şi raportează situația.

Chiar poți trimite fotografia contorului prin completarea cererii online sau prin intermediul Cabinetului personal.

După verificarea respectării datelor contorului specificate va fi emisă  o factură corectată.

Perioadă de facturare diferită

Dacă datele contorului corespund celor de pe factură, găsește factură din luna precedentă şi compară durata perioadei de facturare.

Este posibil că perioada de facturare din factura curentă să fie mai mare şi exact acesta este motivul din care suma indicată spre plată este, corespunzător, mai mare decât cea indicată în factura precedentă.

Perioada de facturare depinde de orarul de citire a datelor contorului, care poate suporta modificări în funcție de zilele de sărbători calendaristice sau din alte motive obiective.

Adoptarea măsurilor de eficiență energetică nu înseamnă doar economii în bugetul tău ci şi o atitudine responsabilă față de folosirea eficientă a resurselor de energie și protecția mediului înconjurător.

Îți prezentăm unele idei de economisire a energiei fără a renunța la confort, pe care le poți consulta aici

Alte informații pot fi consultate la instituții cu atribuții în domeniul energiei: www.anre.md (ANRE, Strada A. Pușkin 52/A, MD 2005, mun. Chișinău); www.aee.md (Agenția pentru Eficiență Energetică Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068)

Contul bancar (IBAN) al Premier Energy pentru consumatorii casnici și consumatorii non casnici este:

„EXIMBANK” S.A., Sucursala nr. 20

Codul bancar: EXMMMD22

IBAN: MD09EX0000002251789625MD

 

str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău,

IDNO: 1014600043319

COD TVA: 0608675

Prețul energiei electrice pentru consumatorii finali este alcătuit din mai multe componente, acestea fiind stabilite și reglementate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Componentele prețului mediu pentru energia electrică sunt următoarele:

 • 70 % – costul de procurare a energiei electrice (Energocom și alți furnizori). Precizăm că, Republica Moldova procură circa 70 % din necesarul de energie de la centrala electrică de la Cuciurgan și/sau din Ucraina și doar aproximativ 30 % din energie se produce pe malul drept al Nistrului (Termoelectrica, Nodul Hidroenergetic Costești, surse regenerabile).
 • 7 % – costul serviciului de transport a energiei electrice prin rețelele de tensiune înaltă. Aceste costuri revin serviciilor prestate de către întreprinderea de stat Moldelectrica, care este responsabilă de întreținerea și exploatarea rețelelor de transport a energiei electrice.
 • 20 % – costul serviciului de distribuție a energiei electrice (Premier Energy Distribution). Operatorul de distribuție este responsabil de gestiunea, întreținerea și modernizarea rețelelor electrice (linii electrice aeriene, linii subterane, stații electrice, posturi de transformare – până la locul de consum / echipamentul de măsurare al consumatorului final).
 • 3 % – costul serviciului de furnizare a energiei electrice. Aceste cheltuieli îi revin furnizorului de energie (Premier Energy), care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice în baza unui contract direct cu consumatorul final. Întreprinderea de furnizare gestionează contractele încheiate cu consumatorii finali, elaborează și expediază lunar facturi de plată, colectează plățile pentru energia electrică, gestionează datoriile etc.

Furnizorul serviciului universal furnizează consumatorilor casnici și societăților comerciale mici energie electrică la prețuri reglementate, rezonabile, transparente, nediscriminatorii şi uşor de comparat, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliți, în conformitate cu

Legea cu privire la energia electrică și Regulamentul privind furnizarea energiei electrice și alte acte normative care reglementează domeniul dat.

Prețurile reglementate aprobate de către ANRE imediat după publicarea acestora în Monitorul Oficial sunt plasate pe pagina web, acestea pot fi accesate de consumator și utilizate în caz de necesitate. De asemenea, acestea sunt reflectate în facturile consumatorilor din data din care au intrat în vigoare.

Precizăm că, informația ce vizează prețurile aprobate de ANRE sunt afișate în toate centrele de deservire a clienților.

Totodată, la solicitarea consumatorului, furnizorul va oferi informații privind consumul real de energie electrică și costurile aferente suportate.

Conform prevederilor art.69 din Legea cu privire la energia electrică, nr.107/2016, la desfășurarea activității sale, furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării energiei electrice la parametrii de calitate stabiliți şi în conformitate cu clauzele contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii finali. Totodată, furnizorii sunt obligați să ofere informații privind compensațiile ce urmează a fi achitate consumatorilor finali în cazul încălcării de către furnizor a obligațiilor sale.

Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.169/2019, specifică următoarele:

 • 5: obligația furnizorului să furnizeze fiabil și continuu energie electrică consumatorului final în conformitate cu condițiile stipulate în Legea cu privire la energia electrică, Regulamentul privind racordarea, Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice și prezentul Regulament.
 • 23: contractul de furnizare a energiei electrice elaborat de furnizorul de energie electrică trebuie să conțină în mod obligatoriu parametrii de calitate a energiei electrice furnizate.
 • 74: dreptul consumatorului la furnizarea continuă a energiei electrice cu respectarea parametrilor de calitate stabiliți în standardul național de calitate a energiei electrice; dreptul consumatorului să solicite și să obțină repararea prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii condițiilor contractuale, nerespectării parametrilor şi indicatorilor de calitate la furnizarea energiei electrice sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a contractului încheiat.
 • 87: factura prezentată consumatorului final de către furnizor trebuie să conțină, în mod obligatoriu, compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de calitate a serviciilor de transport, serviciilor de distribuție a energiei electrice.
 • 157: la centrele de deservire ale furnizorului, consumatorii finali pot primi toate informațiile necesare care să le permită să facă uz de drepturile stabilite prin lege și prin actele normative în domeniu, inclusiv prin actele normative de reglementare aprobate de Agenție, în special informații privind furnizarea către consumatorii finali a energiei electrice conform parametrilor de calitate stabiliți.
 • 162: petițiile consumatorilor finali cu privire la deconectare se examinează și se soluționează de furnizor indiferent dacă deconectarea instalațiilor electrice ale consumatorilor finali a fost efectuată la cererea furnizorului sau din inițiativa operatorului de sistem. În cazul în care la examinarea petițiilor consumatorilor finali, furnizorul constată că operatorul de sistem a încălcat termenul de reconectare stabilit, acesta achită consumatorului final prejudiciat compensația calculată în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice și solicită operatorului de sistem să restituie contravaloarea compensației. Operatorul de sistem este obligat să restituie furnizorului cheltuielile suportate în legătură cu achitarea compensației pentru prejudicierea consumatorului final din vina operatorului de sistem.

Prin Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.537/2020, sunt stabiliți un șir de indicatori de calitate, ce reflectă continuitatea livrării energiei electrice și calitatea relațiilor dintre operatorul sistemului de transport (OST), operatorii sistemelor de distribuție (OSD) și consumatorii finali sau utilizatorii sistemului, precum și consecințele nerespectării de către OST și OSD, a valorilor minime stabilite ale acestor indicatori. Prevederile Regulamentului în cauză se aplică în relațiile dintre OST, OSD și consumatorii finali, utilizatorii de sistem sau solicitanții care au depus cereri de racordare la sistemul de distribuție sau sistemul de transport. În cazul consumatorilor finali, a utilizatorilor de sistem, care dispun de mai multe locuri de consum, prevederile prezentului Regulament se aplică pentru fiecare loc de consum separat. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (în continuare Regulamentul de Calitate) sunt stabiliți următorii indicatorii de calitate a energiei electrice furnizate:

 • 37: indicatori garantați de continuitate:

Durata admisă a unei întreruperi programate:

 • 8 ore pentru lucrări de reparații curente, mentenanță, realizarea racordărilor și reconectărilor;
 • 12 ore în cazul scoaterii în reparație a sistemelor de bare a stațiilor electrice de transformare;

Consumatorii afectați de au dreptul la compensații calculate în conformitate cu pct. 48 din Regulamentul de Calitate.

Durata admisă a unei întreruperi neprogramate:

 • 12 ore pentru utilizatorii sistemelor de distribuție din mediul rural;
 • 6 ore pentru utilizatorii sistemelor de distribuție din mediul urban;

Consumatorii afectați de au dreptul la compensații calculate în conformitate cu pct. 48 din Regulamentul de Calitate.

Numărul anual admis de întreruperi neprogramate pentru utilizatorii de sistem:

din mediul urban:

 • 6 întreruperi, dacă instalația utilizatorului este racordată la rețelele de medie tensiune;
 • 9 întreruperi, dacă instalația utilizatorului este racordată la rețelele de joasă tensiune.

din mediul rural:

 • 9 întreruperi, dacă instalația utilizatorului este racordată la rețelele de medie tensiune;
 • 12 întreruperi, dacă instalația utilizatorului este racordată la rețelele de joasă tensiune.

Consumatorii afectați de au dreptul la compensații calculate în conformitate cu pct. 49 din Regulamentul de Calitate.

 • 64-65: stabilesc termenele exprese pentru examinare și soluționarea solicitărilor consumatorilor, legate de încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice.

În cazul consumatorilor afectați pentru nerespectarea indicatorului în cauză, sunt stabilite compensații în echivalent bănesc a 25% din consumul de energie electrică, pentru perioada de la data înregistrării solicitării la OSD și până la data înlăturării cauzelor livrării energiei necalitative. Se calculează reieșind din prețul reglementat de Agenție pentru energia electrică livrată de furnizorul serviciului universal.

Pct. 94: reglementează termenul pentru prestarea serviciului de ”Racordare a instalației de utilizare a solicitantului consumator final potențial sau existent” de cel mult 2 zile lucrătoare de la data admiterii în exploatare a instalației de utilizare și achitării tarifului de punere sub tensiune.

În cazul depășirii termenului de 2 zile lucrătoare consumatorii afectați de au dreptul la compensații calculate în mărime de 25% din valoarea tarifului de punere sub tensiune pentru fiecare zi de întârziere.

 • 95: reglementează termenul pentru prestarea serviciului de ”Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua electrică” de cel mult2 zile lucrătoare de la data achitării taxei de reconectare.

În cazul depășirii termenului de 2 zile lucrătoare consumatorii afectați de au dreptul la compensații calculate în mărime de 25% din valoarea tarifului de reconectare pentru fiecare zi de întârziere.

Drepturile de care dispun consumatorii finali în calitate de beneficiari ai serviciului universal

Consumatorii casnici și societățile comerciale mici au dreptul de a fi aprovizionați cu energie electrică de către furnizorul serviciului universal la parametrii de calitate stabiliți, la prețuri reglementate, transparente, nediscriminatorii şi ușor de comparat, în conformitate cu termenele și condițiile stabilite în Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică şi în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.

Drepturile de care dispun consumatorii finali în calitate de beneficiari ai serviciului de ultima opțiune

Consumatorii finali care şi-au pierdut furnizorul în anumite circumstanțe (furnizorul își încetează activitatea, furnizorului i s-a suspendat sau i s-a retras licența, furnizorul este în imposibilitate de a furniza energie electrică) au dreptul să fie aprovizionați cu energie electrică, pentru o anumită perioadă de timp, de către furnizorul căruia i-a fost impusă obligația de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune.

Furnizorul de ultimă opțiune furnizează energie electrică consumatorilor finali pentru o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice. Până la expirarea acestei perioade, consumatorii finali ai furnizorului de ultimă opțiune sunt obligați să încheie un contract de furnizare a energiei electrice la preturi negociate sau un contract de furnizare a energiei electrice în condițiile stabilite la art.72 din Legea 107 cu privire la energia electrică. În cazul în care un consumator final nu îndeplinește această cerință, operatorul de sistem este obligat să deconecteze, la cererea furnizorului de ultimă opțiune, instalațiile electrice ale consumatorului final în cauză după notificarea prealabilă, cu 15 zile calendaristice înainte, a consumatorului final.

În cazul furnizării de ultimă opțiune, contractul de furnizare a energiei electrice se consideră încheiat începând cu ziua în care furnizarea fizică către consumatorul final este stabilită şi asigurată, indiferent de faptul că respectivul consumator final a depus sau nu a depus cererea privind furnizarea energiei electrice, în condițiile stabilite în Regulamentul privind furnizarea energiei electrice.

Furnizorul de ultimă opțiune pune la dispoziția consumatorului final contractul de furnizare a energiei electrice, în formă scrisă, în termen de cel mult 8 zile calendaristice de la data începerii furnizării de ultimă opțiune.

Consecințele neachitării facturii pentru energia electrică

Conform Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, furnizorul emite lunar consumatorului final factura pentru plata energiei electrice, în baza indicilor echipamentelor de măsurare în conformitate cu prețul reglementat în vigoare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta.

În caz de neachitare de către consumatorul casnic sau noncasnic  a facturii, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată a facturii indicată în factura prezentată consumatorului casnic cu respectarea termenului prevăzut la pct.77 subpunct 6) din prezentul Regulament, furnizorul este în drept să solicite deconectarea locului de consum, iar operatorul sistemului de distribuție deconectează de la rețeaua electrică de distribuție în termen de cel mult 4 zile lucrătoare instalațiile electrice ce aparțin consumatorului casnic sau noncasnic.

Factura pentru energia electrică conține următorul mesaj de atenționare cu privire la necesitatea achitării facturii pentru energia electrică în termenul indicat în aceasta.

Vă rugăm să achitați factura în termenul stabilit pentru a evita deconectarea instalației dvs.
ATENŢIE!
În cazul neachitării acestei facturi, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată indicată în ea, în conformitate cu legislația, furnizorul este în drept să deconecteze de la rețeaua electrică instalațiile electrice ce vă aparține. Reconectarea instalațiilor electrice la rețeaua electrică va fi posibilă după eliminarea cauzei care a dus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare.

Reconectarea instalațiilor electrice la rețeaua electrică se efectuează doar după înlăturarea motivelor care au condus la deconectare. Furnizorul solicită reconectarea operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconecteze la rețeaua electrică instalațiile electrice ce aparțin consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile calendaristice de la data achitării tarifului pentru reconectare.

Totodată, furnizorul de energie este în drept să solicite deconectarea în cazul neachitării de către consumatorul casnic a plăţii pentru energia electrică determinată de către furnizor, conform sistemului pauşal corect în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare. Pentru detalii accesează Regulamentul cu privire la furnizarea energiei electrice.

 

Plăți preventive

Furnizorul este în drept să solicite o plată preventivă de la consumatorii finali, în situațiile prevăzute de Regulamentul cu privire la furnizarea energiei electrice

 1. în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate în baza altui drept decât cel de proprietate a imobilului;
 2. în cazul în care consumatorul noncasnic se află în procedura de insolvabilitate;
 3. în cazul în care imobilul pentru care se solicită încheierea contractului de furnizare a energiei electrice este ipotecat, sechestrat, sau drepturile asupra acestuia constituie obiect al unui litigiu în instanţa de judecată.

Plata preventivă este efectuată de către consumatorul final deconectat de la reţeaua electrică, înainte de reconectare şi de reluarea furnizării energiei electrice.

Suma plăţii preventive se stabileşte de către furnizor şi nu trebuie să depăşească valoarea în bani a consumului mediu lunar de energie electrică. Valoarea plăţii preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a energiei electrice. În cazul contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu noii consumatori finali, suma plaţii preventive se stabileşte de părţi prin negocieri conform estimărilor probabile in baza puterii contractate şi timpul utilizării acesteia. La solicitarea noilor consumatori finali, suma plăţi preventive poate fi revizuită după primele trei luni de contract şi stabilită conform consumului mediu lunar de energie electrică.

Furnizorul îl eliberează de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice pentru imobilele ipotecate, sechestrate, sau dacă drepturile asupra acestora constituie obiect al unui litigiu în instanţa de judecată, precum şi în cazul consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice în baza altui drept decât cel de proprietate şi a consumatorilor noncasnici pentru care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.

În caz de rezoluţiune a contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorul final care efectuează plata preventivă, furnizorul efectuează calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru energia electrică furnizată şi restituie, după caz, consumatorului final diferenţa până la rezoluţiunea contractului de furnizare a energiei electrice.

Furnizorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatorii finali. Datele privind plăţile preventive includ obligatoriu:

 • numele, prenumele sau denumirea consumatorului final şi numărul contractului încheiat cu el;
 • adresa consumatorului final şi a locului de consum, dacă diferă;
 • suma plăţii preventive.

Examinarea reclamațiilor consumatorilor se examinează în conformitate cu:

 (1) Întreprinderile electroenergetice examinează reclamațiile consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat consumatorul final, utilizatorul de sistem. Pe durata examinării reclamaţiilor consumatorilor finali privind facturarea se interzice deconectarea instalaţiilor electrice ale acestora de la reţeaua electrică.

(7) În cazul în care un consumator final, un utilizator de sistem a adresat furnizorului sau operatorului de sistem o reclamaţie care urmează să fie examinată şi soluţionată de celălalt titular de licenţă, furnizorul sau operatorul de sistem, după caz, este obligat să transmită reclamaţia celuilalt titular de licenţă (operator de sistem sau furnizor) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării reclamaţiei şi să informeze despre acest fapt consumatorul final, utilizatorul de sistem.

pct. 64 Examinarea solicitărilor utilizatorilor de sistem cu privire la încălcarea caracteristicilor tensiunii se efectuează în cel mult 3 zile din momentul înregistrării solicitării la operatorul de sistem. Dacă consumatorul final a depus solicitarea la furnizorul de energie electrică, acesta va transmite solicitarea respectivă OSD în cel mult o zi lucrătoare, al

pct. 65 Termenul de examinare a solicitărilor consumatorilor finali cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice nu poate fi mai mare de 30 zile calendaristice din ziua înregistrării solicitării la operatorul de sistem.

Reclamațiile consumatorilor cu privire la neconformitatea produselor (serviciilor),  termenul şi modul de soluţionare sunt prevăzute în privind protecția consumatorilor, cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamaţiei.

Înscrierile din Condica pentru sugestii şi reclamaţii, în cazul în  care pentru întreprinderea măsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate de consumatorul reclamant sunt necesare mai mult de 5 zile, potrivit Regulamentului, termenul de examinare nu poate depăşi 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamației.

(1) Litigiile dintre participanţii la piaţa energiei electrice se soluţionează în instanţa de judecată.

(2) În caz de dezacord cu răspunsul întreprinderii electroenergetice ori dacă nu a primit, în termenul stabilit în Legea cu privire la petiţionare, răspuns la petiţia adresată întreprinderii electroenergetice, consumatorul final, utilizatorul de sistem sînt în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă pentru soluţionarea litigiului în modul şi în termenele stabilite în legea menţionată.

(3) În cazul în care consumatorul final, utilizatorul de sistem nu sînt de acord cu răspunsul Agenţiei la petiţia depusă, aceştia sînt în drept să conteste răspunsul în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare. Decizia Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie poate fi contestată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

Lista electricienilor autorizați poate fi accesată pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Calcul energiei electrice conform LEGE Nr. 10 – Mecanism de Contorizare Netă

Articolul 39. Contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile

(1) Consumatorul final, deţinător al unei centrale electrice, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu şi care a încheiat cu furnizorul un contract de furnizare a energiei electrice la preţ reglementat are dreptul să livreze în reţeaua electrică surplusul de energie electrică produsă, iar furnizorul respectiv este obligat să încheie, la solicitarea consumatorului final respectiv, un contract pentru aplicarea mecanismului de contorizare netă, în condiţiile prezentei legi.

(2) Consumatorul final, deţinător al centralei electrice, care solicită contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) energia electrică trebuie să fie produsă numai din surse regenerabile de energie;

b) centrala electrică trebuie să dispună de o putere instalată de pînă la 200 kW, dar nu mai mare decît puterea contractată cu furnizorul respectiv;

c) centrala electrică trebuie să fie conectată la reţeaua electrică şi să funcţioneze în mod paralel şi sincron cu aceasta;

d) centrala electrică trebuie să fie echipată cu un mecanism de protecţie care să deconecteze automat centrala electrică de la reţeaua electrică şi să întrerupă livrarea energiei electrice în reţea în cazul în care este întreruptă livrarea energiei electrice către consumatorul final, deţinător al centralei electrice.

(3) Centrala electrică trebuie să fie echipată cu echipament de măsurare, instalat din contul consumatorului final, deţinător al centralei electrice, care să înregistreze diferenţa dintre cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică şi cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică de către consumatorul final în cauză. Pentru măsurarea fluxurilor de energie electrică poate fi utilizat fie un contor bidirecţional, care înregistrează cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică şi, respectiv, cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, fie două contoare unidirecţionale, care să înregistreze separat cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică şi, respectiv, cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică.

(4) Calculul energiei electrice prin aplicarea contorizării nete se efectuează după cum urmează:

a) în cazul în care, la sfîrşitul lunii, cantitatea de energie electrică consumată de consumatorul final, deţinător al centralei electrice, depăşeşte cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, consumatorul final în cauză va achita furnizorului doar diferenţa dintre cantitatea de energie consumată şi cea livrată la preţul reglementat la care furnizorul furnizează energie electrică consumatorilor finali din aceeaşi categorie;

b) în cazul în care, la sfârşitul lunii, cantitatea de energie electrică pe care consumatorul final, deţinător al centralei electrice, a primit-o de la furnizor este mai mică decât cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, furnizorul de energie electrică calculează soldul energiei livrate în reţeaua electrică şi al celei consumate din reţea, iar diferenţa de cantitate este inclusă în contul consumatorului final respectiv pentru a fi utilizată în lunile următoare. La data de 31 martie a fiecărui an, la solicitarea în scris a consumatorului final,furnizorul stabileşte dacă consumatorul final, deţinător al centralei electrice, a livrat în reţeaua electrică o cantitate de energie care depăşeşte cantitatea de energie electrică ce a fost consumată din reţea şi achită consumatorului final respectiv contravaloarea energiei electrice neutilizate până la data respectivă la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă de către furnizorul serviciului universal pentru ultimele 12 luni;
Conform LEGE Nr. 331 din 09-11-2023 pentru modificarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
Articolul 40 Informații cu privire la echipamente și sisteme

(17) În vederea promovării generării distribuite, a încurajării investițiilor în capacități mici de generare a energiei electrice din surse regenerabile și a integrării acestora în piața energiei electrice:

a) până la data de 31 decembrie 2023, furnizorii serviciului universal încheie contracte pentru aplicarea mecanismului de contorizare netă, în limitele capacității stabilite, în baza deciziilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobate până la intrarea în vigoare a prezentei legi;

e) mecanismul de contorizare netă a energiei electrice, conform art. 39, este aplicat până la 31 decembrie 2027. La 1 ianuarie 2028, toți beneficiarii mecanismului de contorizare netă devin prosumatori de energie electrică din surse regenerabile, cu obligația instalării, pe cheltuiala proprie, către 31 decembrie 2028, a echipamentelor de măsurare care să îndeplinească cerințele stabilite la art. 391 alin. (1) lit. d). În cazurile în care este necesară înlocuirea echipamentelor de măsurare respective, furnizorul de energie electrică estimează lunar soldul monetar al fiecărui prosumator de energie electrică din surse regenerabile în baza datelor cu privire la generare și consum caracteristice unui grup extins de prosumatori similari, dar nu pentru mai mult decât perioada oferită de 12 luni. La expirarea acestei perioade, în cazul neîndeplinirii obligației stabilite în prezenta literă, beneficiarii mecanismului de contorizare netă își pierd calitatea de prosumator. Operatorii sistemelor de distribuție notifică prosumatorii respectivi cu privire la obligația de instalare a echipamentelor de măsurare corespunzătoare;

În perioada noiembrie 2023 – martie 2024 Guvernul Republicii Moldova acordă compensații consumatorilor casnici prin intermediul Fondului de reducere a vulnerabilității energetice, cu sprijinul Uniunii Europene, Italiei și Suediei.

Consultă o listă de Întrebări frecvente cu privire la acordarea compensației pentru consumul de energie electrică în perioada rece noiembrie 2023 – martie 2024

Consultarea calculelor pentru compensația la energia electrică