Prețuri reglementate în vigoare


Prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali sunt calculate în conformitate cu „Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal” nr. 65/2018  din  22.02.2018 aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE).

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 170 din 19.03.2024, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-107 (9041-9044) din 21 martie 2024, din ziua publicării au intrat în vigoare noile prețuri reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către ÎCS „Premier Energy” SRL.
Astfel în contextul obligației de serviciu public privind prestarea serviciului universal au fost aprobate diferențiat următoarele prețuri, în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, fără TVA:

  • la punctele de intrare în rețelele electrice de transport – 147 bani/kWh;
  • la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport – 166 bani/kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV) – 168 bani/kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) – 187 bani/kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) – 234 bani/kWh.

Pentru furnizarea energiei electrice în contextul obligației de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune au fost aprobate diferențiat următoarele prețuri, în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, fără TVA:

  • la punctele de intrare în rețelele electrice de transport – 176 bani/kWh;
  • la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport – 199 bani/kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35;110 kV) – 202 bani/kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6;10 kV) – 224 bani/kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) – 281 bani/kWh.

Componentele prețului mediu de furnizare a energiei electrice aprobat pentru anul 2024