Prețuri reglementate în vigoare


Prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali sunt calculate în conformitate cu „Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal” nr. 65/2018  din  22.02.2018 aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE).

Pentru anul 2023, la data de 30 decembrie 2022 au fost aprobate noile prețuri în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, cu aplicare din 01 ianuarie 2023, după cum urmează:

  • la punctele de intrare în rețelele electrice de transport – 247 bani kWh;
  • la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport – 267 bani kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV) – 270 bani kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) – 289 bani kWh;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) – 342 bani kWh.

Factorii cei mai importanți care au dus la modificarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2023 este semnarea contractului dintre furnizorul S.A. „Energocom” cu MGRES (Centrala de la Cuciurgan) și creșterea ponderii acestui producător în structura totală de achiziție a energiei electrice.

În continuare, prezentăm structura prețului mediu de furnizare aprobat pentru anul 2023 reieșind din componentele enumerate.

Prețul mediu de furnizare aprobat pentru anul 2023

Structura pret