Politica Anticorupție

Politica Anticorupție este parte complexului de politici deja existente în cadrul întreprinderii Premier Energy, stabilite cu scopul de a asigura respectarea legislației în vigoare şi de a-şi alinia strategiile şi operațiunile la principiile universal acceptate ale Rețelei Pactului Global al Națiunilor Unite din Republica Moldova (Global Compact), la care compania a aderat.

În mod concret, Politica Anticorupție se interpretează ca o extensie a capitolului 4.7. „Corupție şi Mită” din Codul Etic al Premier Energy.
În conformitate cu documentele indicate şi cu prevederile principiului al 10-lea al Pactului menționat, Premier Energy şi-a asumat angajamentul de a lupta împotriva corupției, obligându-se să acționeze sub toate formele pentru a promova şi fortifica mijloacele destinate combaterii acesteia, motiv pentru care respinge orice formă de corupție, atât directă cât şi indirectă.

Vezi documentul integral