Protecția datelor cu caracter personal

Premier Energy în calitate de Furnizor al energiei electrice conştientizează importanţa protecţiei datelor cu caracter personal al clienţilor săi, de aceea este o prioritate să asigure măsurile de protecţie a acestor date, prin implementarea unor politici şi măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor deţinute.

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, se poate efectua cu consimţământul subiectului datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, Întreprinderile colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime pentru a le prelucra într-un mod compatibil cu aceste scopuri.

Premier Energy colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în vederea prestării serviciilor de furnizare a energie electrice, a serviciilor auxiliare, precum şi realizării obiectului de activitate. Datele personale ale clienţilor sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, Dvs. dispuneţi de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunteţi în drept să depuneţi o cerere scrisă adresată către Premier Energy relaţionate prelucrării datelor în cadrul serviciilor de furnizare a energiei electrice, la adresa: mun. Chişinău, str. A.Doga 4. sau la adresa subdiviziunilor raionale apropiate.