Sistemul Integrat de Management

ÎCS „Premier Energy” SRL implementează constant cele mai performante sisteme de gestiune și aplică practici internaționale pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor prestate clienților săi.

În conformitate cu normele din domeniul de certificare, parcurgând cu succes toate etapele de audit extern realizat pe parcursul anului 2019 de Societatea Română pentru Asigurarea Calității, selectată în baza unui concurs internațional, ÎCS „Premier Energy” SRL a primit în februarie 2020, certificatele care confirmă că întreprinderea a implementat și menține un Sistem de Management al Calității, Mediului Ambiant și Sănătății și Securității Ocupaționale, conform condițiilor din standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018, cele mai înalte și riguroase, apreciate la nivel internațional.

Administrația Premier Energy apreciază înalt recertificarea realizată cu succes pe care o consideră drept o dovadă că sistemul ISO aplicat și politica întreprinderii îndeplinesc cerințele celor mai înalte standarde internaționale, spre care tinde în mod constant. Sistemul integrat de management este un instrument eficient, care permite companiei să-și îmbunătățească continuu performanțele, să identifice si să controleze impactul serviciilor sale asupra clienților, personalului și mediului, să gestioneze sistematic procesele identificate, să stabilească obiectivele si sarcinile respective pentru a le îndeplini corespunzător si a demonstra realizarea lor.
Caracteristicile și avantajele sistemelor de management reconfirmate sunt multiple și aduc plusvaloare serviciului prestat clienților, activității propriilor angajați și a terților implicați în proces, de asemenea societății și mediului ambiant prin numeroasele beneficii de ordin material, dar și în dimensiunile ecologică și socială.


Standardul ISO 9001:2015 referitor la Managementul Calității oferă avantajele îmbunătățirii satisfacției clienților, omogenizării serviciului, creșterii eficienței și reducerea costurilor, creșterii rentabilității economice și consolidării imaginii pozitive a companiei, sporirii motivației lucrătorilor pentru rezultate mai bune.

ISO 14001:2015 atestă implementarea unui Sistem de Management de Mediu și oferă un control eficient al resurselor, obținerea de economii în consumul de apă, energie și alte materii prime, îmbunătățește eficiența proceselor de producție și reduce cantitatea de deșeuri generate. De asemenea reduce riscul de accidente de mediu, îmbunătățește calitatea serviciilor furnizate, îmbunătățește imaginea companiei în fața societății și favorizează relația cu administrațiile locale.

ISO 45001:2018 este un Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale (SSM) și recertificarea confirmă că întreprinderea este responsabilă de sănătatea și securitatea în muncă a angajaților și a altor persoane, care pot fi afectate de activitatea ei. Scopul acestui standard este de a furniza un cadru adecvat pentru a gestiona riscurile și oportunitățile referitoare la SSM, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea lucrătorilor, de a asigura locuri de muncă sigure și sănătoase. Implementarea SSM permite întreprinderii gestionarea propriilor riscuri în acest domeniu și îmbunătățirea performanței obținute, contribuind și la îndeplinirea cerințelor legale existente.

Certificatele de conformitate primite în 2020 de către Premier Energy de la o entitate autorizată de certificare sunt valabile 3 ani din data emiterii acestora. Pe durata perioadei respective întreprinderea este verificată suplimentar prin două misiuni de audit de supraveghere.
De notat că Sistemul integrat de management ISO a fost implementat la întreprindere în 2008 pentru a impulsiona sporirii calității serviciilor prestate, de asemenea, pentru a promova cele mai bune practici privind gestiunea personalului, a calității și a angajamentelor față de mediu. Mai întâi acestea sunt implementate în Direcția Comercială, iar apoi în întreaga întreprindere și finalizează în 2010 cu certificarea Sistemului de Management al Calităţii şi al Sistemului de Mediu, conform standardelor ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004.

În anul 2011 are loc recertificarea integrată a ambelor sisteme de către organismul internațional de certificare AENOR.


În anul 2012 se lansează implementarea standardului pentru Sistemul de Management pentru Sănătate şi Securitate Ocupațională şi în 2013, adițional la recertificarea Sistemului Integrat de Management de Calitate şi Mediu, este obținut Certificatul pentru Sistemul de Sănătate şi Securitate Ocupațională, în conformitate cu standardul OHSAS 18001:2007.

În mai 2013, întreprinderea obține certificatul pentru Sistemul Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.

În anul 2017, întreprinderea implementează cu succes noile cerințe în acest domeniu și obține certificarea Sistemului de Management Integrat în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015.

Pe parcursul întregii sale activități întreprinderea perfecționează continuu toate procesele pentru a obține rezultate semnificative, cu impact major asupra calității serviciilor prestate consumatorilor și a creșterii nivelului de satisfacție a acestora legat de toate etapele deservirii pe segmentul furnizării energiei electrice.