Examinarea reclama╚Ťiilor consumatorilor

Examinarea reclama╚Ťiilor consumatorilor se examineaz─â ├«n conformitate cu:

 (1) ├Äntreprinderile electroenergetice examineaz─â reclama╚Ťiile consumatorilor finali, utilizatorilor de sistem ├«n termen de cel mult 30 de zile lucr─âtoare de la ├«nregistrarea reclama┼úiei. Termenul de examinare a reclama┼úiei poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucr─âtoare, fapt despre care este informat consumatorul final, utilizatorul de sistem. Pe durata examin─ârii reclama┼úiilor consumatorilor finali privind facturarea se interzice deconectarea instala┼úiilor electrice ale acestora de la re┼úeaua electric─â.

(7) ├Än cazul ├«n care un consumator final, un utilizator de sistem a adresat furnizorului sau operatorului de sistem o reclama┼úie care urmeaz─â s─â fie examinat─â ┼či solu┼úionat─â de cel─âlalt titular de licen┼ú─â, furnizorul sau operatorul de sistem, dup─â caz, este obligat s─â transmit─â reclama┼úia celuilalt titular de licen┼ú─â (operator de sistem sau furnizor) ├«n termen de cel mult 5 zile lucr─âtoare de la data ├«nregistr─ârii reclama┼úiei ┼či s─â informeze despre acest fapt consumatorul final, utilizatorul de sistem.

pct. 64 Examinarea solicitărilor utilizatorilor de sistem cu privire la încălcarea caracteristicilor tensiunii se efectuează în cel mult 3 zile din momentul înregistrării solicitării la operatorul de sistem. Dacă consumatorul final a depus solicitarea la furnizorul de energie electrică, acesta va transmite solicitarea respectivă OSD în cel mult o zi lucrătoare, al

pct. 65 Termenul de examinare a solicitărilor consumatorilor finali cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice nu poate fi mai mare de 30 zile calendaristice din ziua înregistrării solicitării la operatorul de sistem.

Reclama╚Ťiile consumatorilor cu privire la neconformitatea produselor (serviciilor),  termenul ┼či modul de solu┼úionare sunt prev─âzute ├«n privind protec╚Ťia consumatorilor, cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii reclama┼úiei.

├Änscrierile din Condica pentru sugestii ┼či reclama┼úii, ├«n cazul ├«n  care pentru ├«ntreprinderea m─âsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate de consumatorul reclamant sunt necesare mai mult de 5 zile, potrivit Regulamentului, termenul de examinare nu poate dep─â┼či 14 zile calendaristice de la data depunerii reclama╚Ťiei.

(1) Litigiile dintre participanţii la piaţa energiei electrice se soluţionează în instanţa de judecată.

(2) ├Än caz de dezacord cu r─âspunsul ├«ntreprinderii electroenergetice ori dac─â nu a primit, ├«n termenul stabilit ├«n Legea cu privire la peti┼úionare, r─âspuns la peti┼úia adresat─â ├«ntreprinderii electroenergetice, consumatorul final, utilizatorul de sistem s├«nt ├«n drept s─â se adreseze ├«n instan┼úa de judecat─â competent─â pentru solu┼úionarea litigiului ├«n modul ┼či ├«n termenele stabilite ├«n legea men┼úionat─â.

(3) ├Än cazul ├«n care consumatorul final, utilizatorul de sistem nu s├«nt de acord cu r─âspunsul Agen┼úiei la peti┼úia depus─â, ace┼čtia s├«nt ├«n drept s─â conteste r─âspunsul ├«n instan┼úa de judecat─â ├«n conformitate cu Legea cu privire la peti┼úionare. Decizia Agen┼úiei de solu┼úionare a problemelor invocate ├«n peti┼úie poate fi contestat─â ├«n termenele prev─âzute de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.