Действующие регулируемые цены на электрическую энергию


Prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali sunt calculate în conformitate cu „Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal” nr. 65/2018  din  22.02.2018 aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE).

Pentru anul 2021, la data de 26 ianuarie 2021 au fost aprobate noile prețuri în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, cu aplicare din 1 februarie 2021, după cum urmează:

  • la punctele de intrare în rețelele electrice de transport – 98 bani kWh, cu 3 bani mai puțin decât anterior;
  • la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport – 112 bani kWh, cu 4 bani mai mic decât prețul anterior;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV) – 114 bani kWh, în scădere cu 3 bani față de prețul anterior;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) – 125 bani kWh, cu o reducere de 7 bani în raport cu prețul anterior;
  • consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) – 151 bani kWh, mai mic cu 17 bani decât prețul anterior.

Factorii cei mai importanți care au dus la modificarea prețurilor regementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2021 sunt următorii:

  • Diminuarea cu cca.1/4 a costurilor aferente serviciilor de distribuție a energiei electrice care rezulta din tarifele aprobate de distribuție;
  • Returnarea devierilor tarifare acumulate de întreprindere pe parcursul anului anterior;
  • Costurile de procurare a energiei electrice;
  • Actualizarea consumurilor și cheltuielilor aferente activității de furnizare.

În continuare, îți prezentăm structura prețului mediu de furnizare aprobat pentru anul 2021 reieșind din componentele enumerate.

Prețul mediu de furnizare aprobat pentru anul 2021