Campanie de informare cu AEE

În contextul necesității întreprinderii măsurilor orientate spre atenuarea efectelor negative cauzate de criza energetică, în mod special, cele provocate de majorarea cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale și/sau energie termică ÎCS ,,Premier Energy” SRL s-a alăturat campaniei lansate de Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) de informare a consumatorilor casnici privind cele mai frecvente măsuri de eficiență energetică pentru reducerea consumului de energie electrică și termică, care ar contribui la micșorarea costului facturilor, dar și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și pentru a îmbunătăți starea mediului.

În acest sens, entitățile şi-au propun să distribuie un ghid informativ pentru a explica modul în care electrocasnicele și diverse obiecte din locuință consumă energie, la fel, pentru a oferi sfaturi cum să economisim la facturile pentru energie. Consumul de energie al unei case are un impact semnificativ asupra calității vieții noastre și asupra bugetului familiei. Din acest motiv, atunci când cumpărați o casă sau întreprindeți lucrări de renovare, este foarte important să aveți grijă de cum consumați energia, pentru a nu avea cheltuieli excesive și inutile de energie și bani.

Descarcă ghidul aici.

AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

Prin simple acțiuni de eficiență vom reuși să obținem economii de bani pentru factura personală, dar și cea națională. Împreună putem să gestionam eficient consumul resurselor energetice.

Consumă energia electrică eficient!