Codul etic al furnizorului

Codul etic al Furnizorului Premier Energy are drept scop de a stabili orientările de bază ce trebuie să reglementeze comportamentul etic al antreprenorilor şi întreprinderilor colaboratoare externe. Cuprinde angajamentele derivate din Pactul Mondial al Naţiunilor Unite la fel şi Codul etic, Politica Drepturilor Omului, Politica Responsabilităţii Corporative şi Politica Anticorupţie a Premier Energy, şi determină regulile de conduită în următoarele arii de conținut:

Modele de conduită sociale și de muncă

Referitor la legalitatea, drepturile omului şi valorile etice: îşi asumă angajamentul de a activa în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Sistemul Normativ intern stabilit, cu practicile etice acceptate internaţional referitor la drepturile omului şi libertăţile lui şi se asigură că antreprenorii săi îşi asumă strict acest angajament.

Referitor la persoane: respinge orice conduită a angajaţilor săi şi a antreprenorilor ce ar putea genera un mediu intimidator ori ofensiv cu drepturile persoanelor.

Dezvoltarea profesională şi egalitatea oportunităţilor: promovează dezvoltarea profesională şi personală a colaboratorilor săi, asigurând egalitatea oportunităţilor prin intermediul politicilor de activitate.

A oferi o funcţie demnă: antreprenorii, contractanţii şi colaboratorii externi ai Premier Energy vor remunera angajaţii săi în mod demn.

Orientări etice și de gestiune

Utilizarea şi protecţia activelor: pune la dispoziţia angajaților săi şi a antreprenorilor resursele şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea funcţiilor profesionale la fel şi protecţia lor şi menţinerea acestora.

Corupţia şi luarea de mită: se declara împotriva influenței asupra voinţei persoanelor din afara companiei pentru a obţine beneficii, şi la fel nu permite ca alte entităţi să poată utiliza aceste practici cu angajaţii săi.

Plăţi nereglementate şi spălare de bani: stabileşte politici pentru a preveni şi a evita realizarea plăţilor nereglementate şi spălarea banilor de origine ilicită şi speră că antreprenorii săi vor îndeplini aceste politici.

Imaginea şi reputaţia corporativă: antreprenorii, contractanți şi colaboratorii externi ai Premier Energy trebuie să acorde mare atenţie pentru a păstra imaginea şi reputația companiei în activitatea sa profesională.

Conflictul de interese: consideră că relațiile cu antreprenorii săi trebuie să se bazeze pe loialitate ce are la bază interesele comune.

Tratarea informațiilor şi a cunoaşterii: declară veridicitatea informaţiei drept principiu de bază în activitatea sa şi în activitatea antreprenorilor.

Relaţiile cu clienţii: asumă, lideră şi impulsionează angajamentul faţă de calitate, asigurând ca politica de calitate să fie practicată de către toţi antreprenori.

Reguli de securitate și sănătate

Securitatea şi sănătatea în muncă: impulsionează adoptarea politicilor de securitate şi sănătate în muncă, adoptă măsurile preventive stabilite în legislaţia în vigoare în fiecare ţară şi supraveghează îndeplinirea normativelor din domeniu. La fel impulsionează şi stimulează aplicarea acestor politici din partea acestor întreprinderi colaboratoare şi antreprenorii cu care colaborează.

Reguli pentru mediul ambiant şi calitate

Referitor la Mediul Ambiant: are definită o politică şi a implementat un sistem de gestiune pentru mediul ambiant. Antreprenorii, contractanţii şi colaboratorii externi vor îndeplini această politică şi standardele pentru mediul ambiant stabilite de către Premier Energy.

Calitatea şi securitatea produselor şi serviciilor: pe parcursul întregului lanţ al valorilor asigură şi îmbunătăţeşte calitatea şi securitatea produselor prestate de către antreprenori.