Indicatori tehnico-economiciIndicatorii tehnico-economici privind activitatea furnizorului de energie electrică la tarife reglementate
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019