Indicatori tehnico-economiciIndicatorii tehnico-economici privind activitatea furnizorului de energie electrică la tarife reglementate
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012