Compensații pentru consumul de energie electrică

Majorarea prețului de achiziție a resurselor energetice a determinat Guvernul Republicii Moldova  să acordare compensații consumatorilor casnici vulnerabili din punct de vedere a capacității de achitare pentru consumul acestor resurse.

Compensația se acordată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea volumului compensat şi a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2022–martie 2023 nr. 814  din  23.11.2022 (în vigoare 26.11.2022), hotărâre luată în temeiul art.15 din Legea nr.241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.246-250, art.498).

Guvernul oferă compensații în factură pentru consumul de energie electrică, mărimea compensației variind pentru fiecare gospodărie și fiind stabilită în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită. Atribuirea categoriilor de vulnerabilitate se realizează de Sistemul Informațional „Vulnerabilitatea Energetică” (SIVE, https://compensatii.gov.md/) prin metoda directă la depunerea cererii pe pagina Guvernului și indirectă – în cazul neînregistrării în sistem.

Cuantumul compensației achitat per consumator casnic îl constituie diferența dintre mărimea prețului/tarifului reglementat la energie pentru luna consumului, sau a prețului/tarifului furnizorului pentru consumatorul casnic, şi prețul/tariful compensat stabilit pentru consumator conform categoriei de vulnerabilitate energetică, înmulțită la volumul energiei consumate efectiv în limitele volumului maxim compensat lunar, în cazul în care prețul/tariful reglementat la energie sau prețul/tariful furnizorului pentru consumatorul casnic este mai mare decât prețul/tariful compensat stabilit pentru consumator conform categoriei de vulnerabilitate energetică, potrivit formulei:

C = (PRE – PCVE) x VMCE,

unde:

C – cuantumul compensației achitat per consumator casnic prin intermediul Fondului de reducere a vulnerabilității energetice;

PRE – mărimea prețului/tarifului reglementat la energie pentru luna consumului sau a prețului/tarifului furnizorului pentru consumatorul casnic, dacă acesta este mai mic decât prețul/tariful reglementat;

PCVE – prețul/tariful compensat stabilit pentru consumator conform categoriei de vulnerabilitate energetică;

VMCE – volumul energiei consumate efectiv în limitele volumului maxim compensat.

În cazul în care preţurile/tarifele de furnizare a energiei pentru consumatorii casnici sunt mai mici decât preţurile/tarifele compensate stabilite conform categoriei de vulnerabilitate energetică, furnizorii nu aplică compensaţii şi furnizează energia la preţul/tariful de furnizare pentru consumatorii casnici.

Volumul maxim compensat majorat pentru energie electrică se stabileşte la 1.000 kWh/lună pentru consumatorii casnici, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

Volumul maxim compensat de energie electrică pentru consumatorii, a căror sursă principală de încălzire nu este energia electrică, se stabilește la 75 kWh/lună/loc de consum şi se aplică consumatorilor casnici.

  1. energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire pe perioada rece a anului, conform cererii depuse pe www.compensatii.gov.md;
  2. consumatorii casnici au înregistrat un consum mediu lunar de electricitate de cel puţin 250 kWh/lună în perioada rece precedentă;
  3. consumatorii casnici nu sunt conectaţi la furnizarea centralizată de energie termică sau au înregistrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 Gcal/lună în perioada rece precedentă;
  4. consumatorii casnici au înregistrat un consum la gazele naturale mai mic de 80 m3/lună în perioada rece precedentă.

Preţul compensat pentru consumatorii casnici de electricitate conform categoriei de vulnerabilitate energetică se stabileşte în funcție de valoarea prețului reglementat al energiei electrice pentru consumatorii casnici, după cum urmează:

Preţul reglementat la energia electrică Categoria de vulnerabilitate energetică Preţul achitat de către consumatorul casnic (lei/kWh)
Până la 5,00 lei/kWh Foarte ridicată 3,3
Ridicată 3,7
Medie Preţ reglementat
Scăzută Preţ reglementat
Fără vulnerabilitate Preţ reglementat
Între 5,01 lei/kWh – 6,00 lei/kWh Foarte ridicată 3,7
Ridicată 4,2
Medie Preţ reglementat
Scăzută Preţ reglementat
Fără vulnerabilitate Preţ reglementat
Între 6,01 lei/kWh – 7,00 lei/kWh Foarte ridicată 4,2
Ridicată 4,7
Medie 5,2
Scăzută Preţ reglementat
Fără vulnerabilitate Preţ reglementat


În cazul în care consumul lunar la locul de consum este mai mare decât plafonul eligibil, compensația se va acorda până la limita plafonului eligibil (volumul de energie compensat). Volumul de energie consumat supra va fi achitat integral la prețul deplin.

Mecanismul de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate energetică şi mecanismul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie este stabilit prin Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică şi modul de stabilire şi plată a compensaţiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2022.

NOTĂ: pentru zilele de 01.11.2022 – 03.11.2022 nu se aplică compensații prevăzute de Guvernul Republicii Moldov, din motiv că tariful reglementat pentru această perioadă, care a fost de 3.15 lei, este mai mic decât tariful compensat, care este de 3.30 lei.

Baza pentru aceasta decizie, este H O T Ă R Â R E A cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2022–martie 2023, nr. 814  din  23.11.2022 (în vigoare 26.11.2022), punct 3. „În cazul în care preturile/tarifele de furnizare a energiei pentru consumatorii casnici sunt mai mici decât preturile/tarifele compensate stabilite conform categoriei de vulnerabilitate energetică, furnizorii nu aplică compensații şi furnizează energia la prețul/tariful de furnizare pentru consumatorii casnici”.

Mai multă detalii vezi pe pagina www.compensatii.gov.md, consultând răspunsurile rubricii „Întrebări frecvente”.