Consultarea calculelor pentru compensația la energia electrică

Precizări importante


 • Mărimea compensației pentru consumatorii casnici de energie electrică și prețurile / tarifele aplicate în funcție de categoria de vulnerabilitate atribuită sunt stipulate în Hotărârea de Guvern nr.920 din 22.11.2023.
 • Conform hotărârii respective:
  • De compensația la energia electrică beneficiază doar consumatorii casnici, care au indicat ca sursă principală de încălzire energia electrică și întrunesc cumulativ condițiile stipulate în pct.7 al Anexei 1.
  • În cazul în care prețul/tariful de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru consumatorii casnici este mai mic decât prețul/tariful compensat, stabilit conform categoriei de vulnerabilitate energetică atribuită, furnizorul nu aplică prețul/tariful compensat, ci calculează consumul înregistrat la prețul/tariful de furnizare în vigoare pentru consumatorii casnici.
  • Volumul maxim compensat lunar constituie:
   • 750 kWh – pentru consumatorii, care beneficiază de compensația la energie sub formă de plată monetară;
   • 1500 kWh – pentru consumatorii care nu beneficiază de compensația la energie sub formă de plată monetară.
 • Aplicația afișează calculele doar pentru locurile de consum ale consumatorilor casnici.
 • Pentru detalii accesați https://premierenergy.md/asistenta/intrebari-frecvente/.

Tarifele la energia electrică pentru perioada și diferențele de preț dintre tarifele reglementate și cele compensate, pe categorii de vulnerabilitate:

Perioada Tarif reglementat (MDL) Tarif compensat per categorie de vulnerabilitate (MDL) Diferența dintre tariful reglementat și cel compensat (MDL)
Început Sfârșit Extremă Foarte ridicată Ridicată Medie Scazută Primară Extremă Foarte ridicată Ridicată Medie Scazută Primară