Нормативные акты


Nr. Denumire document Data aprobării Descarcă
174 Lege cu privire la energetică 21.09.2017
107 Lege cu privire la energia electrică 27.05.2016
10 Lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 26.02.2016

Nr. Denumire document Data aprobării Descarcă
42 Hotărîre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice 26.01.2021
537/2020 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 24.12.2020
283/2020 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice 07.08.2020
126/2020 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 14.05.2020
321/2019 Hotărîre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică 16.08.2019
169/2019 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice 31.05.2019
168/2019 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor 31.05.2019
94/2019 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție 04.04.2019
65/2018 Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate 23.02.2018
382 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 02.07.2010
246 Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică 02.05.2007
227 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic a centralelor electrice 29.11.2006
89 Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie 13.03.2003
514 Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice 23.04.2002
191 Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor 19.02.2002