Responsabilitatea social-corporativă

Parteneriat în numele măriei sale - Copilul

Joi, 24.05.2012, la sediul Gas Natural Fenosa Moldova, s-a derulat atelierul de formare „O vacanţă în siguranţă”. Atelierul a fost inclus în lista de activităţi planificate pentru realizarea proiectului omonim al întreprinderii, care face obiectul parteneriatului cu Direcţia Generală pentru Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău (DGETS) în cadrul proiectul educaţional „Prin auto şi intercunoaştere spre competenţe într-o lume a cunoaşterii”.

 

Parteneriatul cu DGETS oferă Gas Natural Fenosa Moldova posibilitatea de a desfăşura în baza Şcolii de vară „ALTAIR 2102”  un program educaţional propriu, centrat pe tema securităţii electrice în raport cu instalaţiile electrice la domiciliu şi în afara lui şi pe cea a eficienţei energetice, abordată prin prisma consumului responsabil de resurse, în general, şi a energiei electrice, în particular.

 

Moderatorii sesiunilor atelierului: Ludmila Motrescu, şef secţie Marketing şi relaţii publice, Irina Guţu, responsabil de Proiectul „Eficienţă Energetică”, şi Lilian Cernalevschi, responsabil Calitate şi mediu ambiant, au desfăşurat o activitate instructivă pentru formabili, viitori formatori a Şcolii de vară „ALTAIR 2102”, cu privire la importanţa respectării normelor de securitate electrică şi eficienţă energetică în vederea conştientizării necesităţii de a adopta un comportament adecvat în situaţii cotidiene.


Angajaţii Gas Natural Fenosa Moldova au oferit formabililior suport sub formă de materiale didactice ilustrative şi video, le-au prezentat studii de caz din activitatea întreprinderii, precum şi date statistice din ultimii ani.

 

Pe parcursul sesiunilor au fost studiate situaţii concrete în baza exemplelor propuse, iar formabilii au prezentat variante de abordare şi soluţii, urmând ca aceste cunoştinţe să fie diseminate viitorilor participanţi la Şcoala de vară „ALTAIR 2012”.

Atelierul de formare „O vacanţă în siguranţă” s-a bucurat de succes, participanţii i-au apreciat utilitatea şi au precizat că securitatea electrică şi eficienţa energetică sunt teme ce prezintă un interes real pentru beneficiari.

 

Gas Natural Fenosa se poziţionează ca o întreprindere responsabilă. Securtătea electrică în raport cu instalaţiile electrice, eficienţa energetică, la fel, protecţia mediului sunt trei componente de bază ale strategiei sale de responsabilitate socială.

 


Alte surse la aceeaşi temă:


Formare de formatori pentru…o vacanţă în siguranţă…

Parteneriat in beneficiul Mariei sale, COPILUL…