Responsabilitatea social-corporativă

Lansarea proiectului “O vacanţă în siguranţă”

Circa 1800 de copii din cadrul taberei de vară „ALTAIR 2012”, organizată de Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău vor fi instruiţi de formatori de la Gas Natural Fenosa în ceea ce priveşte securitatea persoanelor în raport cu instalaţiile electrice. Un acord de colaborare în acest sens a fost semnat între compania furnizoare de energie electrică şi autoritatea publică din domeniul instruirii.
 
Lansarea oficială a proiectului a avut loc vineri, 8 iunie, 2012, în cadrul unei festivităţi de prezentare a acestuia.  Doamna Nadejda Nagnibeda-Tverdohleb, şefa Direcţiei Educaţie, Tineret, Sport a salutat iniţiativa Gas Natural Fenosa şi a subliniat importanţa parteneriatului public-privat în promovarea diferitor proiecte educaţionale. „Proiectul este extrem de important pentru educarea copiilor sub aspectul comportamentului corect şi neprimejdios în raport cu instalaţiile electrice” - a menţionat ea.
 
Doamna Silvia Radu, Preşedinte Gas Natural Fenosa Moldova a declarat, că întreprinderea desfăşoară o activitate economică importantă în beneficiul societăţii, asigurând cu energie electrică circa 2/3 din teritoriul ţării. Totodată, Gas Natural Fenosa se poziţionează ca o întreprindere responsabilă social, care derulează activităţi şi proiecte importante sub acest aspect pentru populaţie. „Cu toţii ne dorim un viitor sigur şi prosper şi pentru aceasta ne-am asumat un dialog cu cei ce reprezintă viitorul acestei ţări - copii de astăzi. Dorim să contribuim la educaţia lor din perspectiva activităţii pe care o desfăşurăm. Acest proiect oferă companiei noastre posibilitatea să promoveze în rândul copiilor cunoştinţe importante  despre securitatea electrică, consumul eficient de energie şi responsabilitatea faţă de mediul ambiant.”   
 
Obiectivul proiectului este de a promova regulile de securitate electrică şi de a contribui la conştientizarea  necesităţii respectării acestora în viaţa cotidiană de către copii şi maturi. Scopul acestui proiect este diminuarea numărului de incidente în rândul populaţiei produse în instalaţiile electrice ca rezultat al necunoaşterii sau nerespectării regulilor de securitate, cultivarea abilităţilor de apreciere a riscurilor în situaţii excepţionale şi de adoptare a deciziilor corecte. De asemenea, instruirea unor „consilieri de securitate electrică”, capabili să asigure pe bază de voluntariat derularea continuă a proiectului în mediu şcolar.

Sesiunile de instruire pentru copiii din tabăra „ALTAIR 2012” vor fi desfăşurate de formatori delegaţi de la Gas Natural Fenosa. Aceştia vor asigura şi instruirea formatorilor voluntari, care vor continua  realizarea obiectivelor proiectului în cadrul tuturor ediţiilor taberei de vară "ALTAIR-2012".


 

Chişinău, 8 iunie 2012.