Responsabilitatea social-corporativă

Impresiile formatorilor Gas Natural Fenosa despre proiect

Proiectul Gas Natural Fenosa  “O vacanţă în siguranţă” e în plină desfăşurare. În seara zilei de astăzi va porni spre Bulgaria ultimul din cei 5 angajaţi ai întreprinderii, formatori în cadrul acestui proiect.
 
În incinta hotelului Geolog din staţiunea bulgară Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, unde îşi are locaţia şcoală de vară a “ALTAIR 2012”, Lilian Cernolevschi, responsabil de calitate şi mediu ambiant, va continua derularea activităţilor planificate pentru informarea şi instruirea participanţilor.
 
Elevii de la instituţiile de învăţământ preuniversitare din Republica Moldova vor cunoaşte la cursurile de securitate electrică şi eficienţă energetică noţiuni de bază despre energia electrică, beneficiile sale, dar şi pericolele pe care le prezintă în cazul nerespectării unor reguli recomandate. De asemenea, vor participa la discuţii, în cadrul cărora vor defini eficienţa energetică şi vor analiza situaţii ipotetice de eficientizare a consumului de energie electrică la domiciliu şi în viaţa cotidiană.
 


Despre aşteptările sale în legătură cu această deplasare, vorbeşte Lilian Cernolevschi, responsabil de calitate şi mediu ambiant:
 
„Plec cu convingerea că copii se vor bucura de activităţile ce le-am pregătit. Eu voi avea posibilitatea să acumulez experienţă în condiţii „de tabără”, iar copii vor avea posibilitatea să asiste la prelegeri la o temă interesanta şi aşa vor face cunoştinţă cu lumea captivantă, dar şi primejdioasă a instalaţiilor electrice, spune Lilian Cernolevschi.


Însuşirea unui comportament adecvat în raport cu instalaţiile electrice, atît în viaţa de zi cu zi în casă, cît şi în exteriorul acesteia, le va oferi siguranţă lor şi apropiaţilor lor. Aceasta este foarte important pentru întreprinderea noastră, dar şi pentru fiecare dintre noi, deoarece viaţa are prioritate.”
Alte experienţe şi opinii


Vitalie Tcaciuc, formator ALTAIR 2012, seria 02.07 - 12.07.
Responsabil de securitatea instalaţiilor, protecţia muncii şi apărarea civilă
 
Cred sincer că este un proiect foarte reuşit, mai ales, pentru că este destinat copiilor şi li se prezintă două teme foarte importante: securitatea electrică şi eficienţa energetică. Ca membru al echipei de implementare, consider că mereu există loc şi de mai bine, dar noi sigur suntem pe drumul cel bun.
 
Am observat că la începutul prelegerilor copii nu realizau ce anume vrem să spunem cu „securitatea electrică” şi „eficienţa energetică” şi nu înţelegeau daca le va fi sau nu util pe viitor. După ce au ascultat partea teoretică şi au privit şi filmul, ce le-a ilustrat clar unele situaţii, au descoperti că ştiau deja foarte multe şi chiar au început să povestească istorioare din curte. Astfel ei au realizat că unele acţiuni de-ale lor nu erau tocmai corecte, dar, la moment, nu conştientizau pericolul la care se expuneau: traume, arsuri, accidentări prin electrocutare.


Multora dintre ei le-a plăcut anume ideea că este mai bine să prevină accidentarea, să nu o ignore, să comunce despre ea, fiindcă în caz contrar s-ar putea accidenta altcineva.
 
M-au asigurat, de asemeena, că pe viitor vor atrage mai multă atenţie la procurarea aparatelor electrocasnice şi le vor procura doar pe cele de clasa A, A+ şi A++. Totodată vor încerca să uite de obiceiul de a lăsa lumina aprinsă prin toate odăile. În acest mod, vor contribui la lupta cu problema noastră globală - ocrotirea mediului ambiant. Cum spuneam, există loc şi de mai bine. Copiii ne-au sugerat deja ce mai putem face."

 

Alexandru Spatari, formator ALTAIR 2012, seria 24.06 - 04.07.  
Inspector Protecţia Muncii şi Tehnica Securitaţii
 
După mine, cursul de securitate electrică oferă lecţii ce sunt foarte binevenite nu numai pentru copiii care nu cunosc regulile sau nu ştiu cum ar trebui să acţioneze în situaţii de urgenţă. Noţiunile şi informaţiile oferite de proiectul „O vacanţă în siguranţă” sunt utile şi pentru adulţi, iar la unele prelegeri au asistat şi dintre aceştea, care acum dispun de cunoştinţe şi le vor atrage atenţia copiilor asupra pericolelor la care se pot expune acolo unde este prezent curentul electric.


M-am bucurat să constat că noilor mei prieteni le-a fost interesant la lecţii. Foarte mulţi dintre ei au fost activi, au pus întrebări la partea teoretică, apoi şi-au confirmat cunoştinţele răspunzând la întrebările testului „Găseşte răspunsul corect” şi a celui de totalizare, ş.a. Din comentariile copiilor constat ca materialul predat le va fi de folos în viaţa cotidiană.


Pe viitor ar fi util să se elaboreze un suport didactic similar celui de la securitatea electrică „Găseşte răspunsul corect” pentru a testa cunoştinţele acumulate la cursul de eficienţă energetică."