14. Dacă am achitat datoriile, dar ele sunt indicate în factură.