Responsabilitatea social-corporativă

Un arbore pentru Moldova

Printr-un efort comun vom avea cu toţii doar de câştigat

 

Un arbore pentru Moldova este un proiect realizat de Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. la finele lunii octombrie în apropiere de satul Ciocmaidan din UTA Găgăuză.


Proiectul se încadrează în politica de responsabilitate social-corporativă (RSC) a întreprinderii şi este unul din multele de acest fel orientate către comunitate. Fiind estimat la circa 95.000 lei, scopul său a fost plantarea a 20 de hectare cu material săditor. Cu trecerea anilor, peste câmpurile de acolo se va ridica o pădure de salcâmi albi şi zarzări sălbatici, arţari, frasini şi arbuşti de măceşe.

Angajaţilor Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., li s–au alăturat cam tot pe atâţia reprezentanţi ai Executivului UTA Găgăuză, care s-au prezentat în componenţă aproape deplină pe câmpul de lângă satul Ciocmaidan, şi ai Gospodăriei silvice din Comrat. Astfel, prin acţiunea comună de plantare a arborilor s-a dat startul proiectului Un arbore pentru Moldova.
 
Svetlana Brodeţcaia, manager al reţelelor electrice de distribuţie în sectorul Comrat a menţionat că Un arbore pentru Moldova este un proiect cu multiple scopuri, printre acestea numărându-se antrenarea angajaţilor întreprinderii din sudul republicii într-un proiect social, precum şi consolidarea relaţiei cu administraţia publică locală, care a susţinut plenar iniţiativa de plantare. La rândul lor, angajaţii Gospodăriei silvice au efectuat lucrările de pregătire a materialului săditor şi a solului, dar nu au lipsit nici de pe câmp în ziua plantării”, spune Svetlana Brodeţcaia. „Este o zi frumoasă, plină de soare şi ne încearcă un sentiment deosebit deoarece ştim că, de ceea ce realizăm astăzi, se vor bucura nepoţii noştri.”, a spus Svetlana Brodeţcaia.
 
Ocrotirea mediului înconjurător constituie unul din principiile de lucru ale Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A.. În acest sens este definită o politică şi implementat un sistem de gestiune cu privire la mediul înconjurător, iar codul etic al Grupului stipulează că angajaţii trebuie să cunoască şi să-şi asume răspunderea cu privire la această politică şi să acţioneze în orice situaţie în conformitate cu bunele practici de mediu. 
 
Andrei Puţuntică, responsabil pentru Calitate şi protecţia mediului, spune că în condiţiile actuale, când natura suportă consecinţele activităţii omului, astfel de proiecte orientate către asigurarea protecţiei mediului sunt o posibilitate de a reduce din impact şi chiar de a recupera poziţii în acest sens. „Printr-un efort comun vom avea cu toţii doar de câştigat”, afirmă Andrei Puţuntică.
 

Protecţia mediului, o prioritate a politicii de RSC a companiei


Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. are o bogată experienţă în ceea ce priveşte realizarea proiectelor de acest fel, promovând o politică activă de protecţie a mediului. Anterior, un grup de circa 70 de angajaţi au participat în toamna anului 2007 la  o acţiune de salubrizare a parcului de la Ciocana din capitală. În acelaşi an, în rezervaţia naturală „Plaiul Fagului” au fost plantate 12 hectare de pădure şi au mai fost sădiţi arbori de-a lungul străzii Mihai Viteazul din capitală.

 

Spaţiile verzi sînt un element important pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. Contribuind la păstrarea echilibrului ecologic, ele constituie o ambianţă favorabilă şi absolut necesară pentru desfăşurarea activităţii umane şi perpetuarea genofondului autohton. În calitate de promotor activ al principiilor de responsabilitate social-corporativă în Moldova, întreprinderea  Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. în colaborare cu PNUD-Moldova şi primăria or.Călăraşi a lansat în martie 2008 proiectul „Un arbore pentru tineri”. Astfel a fost restabilit un spaţiu verde cu suprafaţa de 36 ari în oraşul Călăraşi şi amenajarea unui teren-laborator pentru lecţii practice în aer liber cu participarea studenţilor şi elevilor.

Printre tradiţiile mai noi menţionăm participarea întreprinderii la „Ziua verde”, un proiect promovat de reţeaua Pactului Global în Moldova cu începere din 2008. În cadrul acestuia întreprinderile şi instituţiile membre ale reţelei îşi dau întâlnire în unul din parcurile capitalei, unde adună frunzele şi deşeurile în încercarea de a oferi orăşenilor un loc curat pentru relaxare şi de a-i sensibiliza vizavi de importanţa protecţiei mediului şi conservării  spaţiilor verzi, mai ales a acelora din raza localităţilor urbane. Întreprinderea a subscris Codului membrilor reţelei Pactului Global în Moldova cu privire la protecţia mediului înconjurător (codul oficiului ecologic „GO GREEN") în cadrul companiilor şi organizaţiilor.

Opinia publică a apreciat şi apelul lansat în luna martie 2009 de către Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. prin care aceasta îşi invita consumatorii să participe la acţiunea globală Ora planetei prin deconectarea la 28 martie de la sursele de consum electric, manifestându-şi astfel susţinerea pentru acţiunea menită să contribuie la sensibilizarea populaţiei de pe mapamond cu privire la fenomenul încălzirii globale.

GALERIE FOTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11