Responsabilitatea social-corporativă

Politica de responsabilitate corporativă

Politica noastră de responsabilitate socială corporativă

 
Premier Energy definește responsabilitatea socială corporativă în calitate de un ansamblu de acțiuni desfășurate în scopul stabilirii unor relații de încredere, stabile, solide și de avantaj reciproc cu grupurile sale de interes. Relaţia adecvată cu mediul constituie un aspect strategic pentru companie, este esenţială pentru crearea valorii şi asigurarea durabilităţii companiei pe termen lung.
 
Politica, a cărei aprobare a fost precedată de un proces intens de evaluare şi consultaţii interne, se manifestă prin adoptarea unui sistem de gestiune a responsabilităţii corporative ce înglobează ambele întreprinderi energetice din Moldova. În conformitate cu recomandările Codului Unificat al Guvernării Corporatiste, politica a fost aprobată de către Consiliul de Administrare, care şi-a asumat angajamentul să supravegheze periodic respectarea acesteia.
  • Excelența în servicii
  • Angajament pentru rezultate
  • Protecția mediului înconjurător și gestionarea responsabilă a resurselor
  • Interesul pentru persoane
  • Securitate şi sănătate
  • Lanţ de distribuție responsabil
  • Angajament pentru societate
  • Integritate şi transparenţă

Politica de responsabilitate socială corporativă a Premier Energy a fost aprobată de către administrația întreprinderilor Premier Energy în Moldova, la data de 06 iulie 2020.

 

Descarcă Politica de Responsabilitate Corporativă