Responsabilitatea social-corporativă

Politica de responsabilitate corporativă

Politica noastră de responsabilitate corporativă

 
Compania Gas Natural Fenosa defineşte conceptul de responsabilitate socială corporativă ca un ansamblu de acţiuni în vederea stabilirii relaţiilor de încredere, stabile, solide şi reciproc avantajoase cu grupurile sale de interes. Relaţia adecvată cu mediul constituie un aspect strategic primordial pentru companie, este esenţială pentru crearea valorii şi asigurarea durabilităţii companiei pe termen lung.
 
Politica, a cărei aprobare a fost precedată de un proces intens de evaluare şi consultaţii interne, se manifestă prin adoptarea unui sistem de gestiune a responsabilităţii corporative ce înglobează întregul Grup. În conformitate cu recomandările Codului Unificat al Guvernării Corporatiste, politica a fost aprobată de către Consiliul de Administrare, care şi-a asumat angajamentul să supravegheze periodic respectarea acesteia.
 
Politica de Responsabilitate Socială Corporativă a Gas Natural Fenosa cuprinde opt angajamente asumate de către companie în acest domeniu:

 

  • Excelența serviciilor oferite
  • Angajament faţă de rezultate
  • Gestionarea responsabilă a mediului înconjurător
  • Interesul pentru persoane
  • Securitate şi sănătate
  • Lanţ de distribuție responsabil
  • Angajamentul social
  • Integritate şi transparenţă

Aprobată de Consiliul de Administraţie la data de 18 decembrie 2015.

 

Descarcă Politica de Responsabilitate Corporativă