Responsabilitatea social-corporativă

Instruirea personalului red Union Fenosa

Proiectul îşi propune instruirea şi perfecţionarea tuturor angajaţilor RED UNION FENOSA pentru îndeplinirea cît mai eficientă a obligaţiilor funcţionale precum şi pentru suplinirea locurilor vacante.

La începutul anului se formulează Necesităţile de Instruire a personalului. Responsabilii departamentelor şi unităţilor completează un fişier în care indică cursurile sau temele care trebuie să fie audiate de subordonaţii lor, precum şi de ei înşişi.

Se elaborează şi o strategie de perfecţionare a personalului operativ la Centrul de Instruire UF Moldova, astfel încît o dată în 3 ani tot contingentul respectiv să urmeze cursurile de perfecţionare. Programele cursurilor ţinute la Centrul de Instruire RED UF Moldova se adaptează la noile cerinţe şi solicitări.
În urma analizei necesităţilor se elaborează un plan de instruire pentru un an, care pe parcurs poate suferi mici schimbări sau intervenţii.

Odată elaborat, planul de instruire se face public prin intermediul reţelei locale Intranet sau prin intermediul şefilor de unităţi care sînt responsabili de transmiterea informaţiei date personalului care nu are calculator la locul de muncă.

Evidenţa instruirii şi perfecţionării personalului întreprinderii se efectuează într-o bază de date gestionată de Secţia de instruire, selectare şi evaluare a personalului, Departamentul Resurse Umane.

Bugetul destinat instruirii şi perfecţionării angajaţilor este gestionat de Departamentul Resurse Umane şi este repartizat în dependenţă de necesităţile actuale ale Întreprinderii, precum şi proporţional cu numărul de angajaţi din departamente şi unităţi.