Responsabilitatea social-corporativă

Instalaţii fară pericol

Instalatiile electrice au devenit o realitate cotidiana pentru fiecare cetatean si este indispensabil sa se cunoasca regulile de securitate, sa se constientizeze pericolul pe care il pot prezenta si care ar fi contributia la formarea unui comportament si a unei atitudini adecvate, mai ales din partea minorilor, elevilor.


Propagarea cunostintelor despre electricitate, instalatii si normele de securitate electrica constituie o solutie eficienta pentru prevenirea cazurilor de electrocutare.
 

Pornind de la ideea că numai prin informare este posibil să se modeleze un comportament corect în vederea respectării regulilor de securitate electrică, RED UNION FENOSA şi-a propus să organizeze activităţi de propagare a cunoştinţelor şi instruire ca modalitate de preîntîmpinare a posibilelor accidente în instalaţii cu implicarea copiilor. Avînd o concepţie de bază, copiii vor putea evidenţia un pericol, vor şti să-l evite şi să-l semnaleze instanţelor. Numai cunoscînd, ei vor fi cu adevărat protejaţi.  

Activităţi din cadrul proiectului
  • Imprimarea pe 480 de CD-uri a două spoturi cu tema Securitatea electrică şi distribuirea lor în şcolile din Chişinău, Centrul şi Sudul ţării.
  • Organizarea şi desfăşurarea, în colaborare cu structurile teritoriale ale Inspecţiei Energetice de Stat, a campaniei de instruire a elevilor privitor la regulile de securitate în instalaţiile electrice.
Se preconizează organizarea a 20 de lecţii în şcolile din Centru, 20 - în cele din Sudul ţării şi 10 lecţii în Chişinău.
  • Desfăşurarea campaniei de prevenire a cazurilor de electrocutare prin intermediul mijloacelor de informare în masă. Difuzarea spoturilor la posturile de radio locale şi centrale, plasarea informaţiilor şi a avizelor în presa scrisă. Spoturi – 300, publicaţii – 35.
*** În Republica Moldova Compania UNION FENOSA desfăşoară o activitate de distribuţie şi furnizare a energiei electrice în Centrul şi Sudul ţării. Serviciile pe care le prestează consumatorilor au o importanţă deosebită pentru întreaga societate.
Activităţile în domeniul energetic presupun utilizarea şi exploatarea unor instalaţii care asigură realizarea întregului proces de la momentul generării energiei pînă la consumul ei. Astfel, Compania deţine şi exploatează zeci de mii de instalaţii de diferit nivel de tensiune: linii electrice aeriene şi subterane, transformatoare, staţii electrice, instalaţii de distribuţie şi altele.
Toate instalaţiile menţionate sînt necesare pentru distribuţia energiei electrice, dar în acelaşi timp pot prezenta un pericol pentru persoane atunci cînd nu se respectă regulile de securitate în zona de protecţie unde sînt amplasate. An de an întreprinderea înregistrează cazuri de electrocutare în reţeaua electrică pe care o gestionează.
Conform datelor statistice, marea majoritate a electrocutărilor n-au un caracter accidental, ci sînt rezultatul comportamentului inadecvat al persoanelor care fie nu cunosc normele de securitate în instalaţii, fie le ignoră, subestimînd pericolul căruia se expun.