Responsabilitatea social-corporativă

HIV/SIDA şi lumea muncii

Politica RED UNION FENOSA privind HIV/SIDA la locul de muncă:

 • are ca obiectiv să asigure o abordare conştientă şi obiectivă pentru prevenirea HIV şi SIDA în rîndurile angajaţilor şi a familiilor lor, pentru gestionarea consecinţelor HIV şi SIDA, inclusiv îngrijirea şi susţinerea angajaţilor care trăiesc cu HIV sau SIDA;
 • stabileşte principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor legate de virusul HIV, protecţia sănătăţii şi securitatea angajaţilor la locul de muncă, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.
 • Recunoaşterea HIV/SIDA ca problemă care priveşte locul de muncă

Activităţi în cadrul proiectului de informare şi instruire a angajaţilor

Angajaţii sînt informaţi cu privire la HIV/SIDA şi căile de transmitere a infecţiei, precum şi cu privire la principiul toleranţei zero pentru orice formă de stigmatizare sau discriminare la locul de muncă. Activităţile menţionate constau în:
 • instruirea suficientă, adecvată, teoretică şi practică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi cu privire la HIV/SIDA, în special sub formă de informaţii:
  • 1. la angajare;
  • 2. la schimbarea locului de muncă, a postului sau la transfer;
  • 3. cel puţin o dată în 6 luni la locul de muncă;
  • 4. cel puţin o dată în 24 de luni pentru personalul de conducere se organizează cursuri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • plasarea informaţiei pe Intranetul local, organizarea victorinelor prin Intranet sau e-mail;
 • plasarea informaţiei pe paginile revistei interne.
 • informarea angajaţilor despre HIV/SIDA în timpul orelor de muncă prin afişarea informaţiilor la temă pe panourile informative;
 • organizarea seminarelor informative de scurtă durată privind HIV/SIDA cu participarea reprezentanţilor ILO şi a specialiştilor din domeniu pentru toţi angajaţii prin sistemul de rotaţie, în grupe a cîte 10-20 de persoane;
 • organizarea, în perioada caldă a anului, împreună cu reprezentanţii ILO (sau cu forţele proprii), a seminarelor cu implicarea familiilor angajaţilor, într-o atmosferă neformală şi cu un program divers.
 • organizarea concursurilor de desen pentru copiii angajaţilor la tema HIV/SIDA cu premierea învingătorilor;
 • combinarea informării despre HIV/SIDA cu activităţile sportive şi alte acţiuni de promovare a unui mod sănătos de viaţă;
 • instruirea angajaţilor cu privire la comportamentul adecvat în cazul producerii de avarii sau al apariţiei de situaţii critice, inclusiv instruirea cu privire la procedurile de evitare a infecţiilor în contextul accidentelor de muncă şi acordarea primului ajutor. Cursurile vor fi ţinute cu regularitate (2-3 ori pe lună) în cadrul programului la Centrul de instruire UF din Moldova, informaţia va fi oferită şi în timpul examenelor medicale matinale a conducătorilor auto;
 • distribuirea gratuită de broşuri cu informaţie despre HIV/SIDA, calendare, tricouri, prezervative (periodicitate: o dată la 2-3 luni).
 • participarea întreprinderii, a angajaţilor RED UNION FENOSA la activităţile municipale anti-HIV/SIDA.
Îngrijirea şi sprijinul pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

Solidaritatea, îngrijirea şi sprijinul sînt elementele esenţiale care trebuie să anime orice angajat în găsirea unui răspuns la maladia HIV/SIDA.
 • Este încurajată deschiderea, acceptarea şi sprijinul pentru acei colegi care recunosc public că sînt seropozitivi, totodată se asigură eliminarea discriminării şi stigmatizării acestor persoane.
 • Angajaţii sînt informaţi despre aceea unde se pot adresa pentru a obţine servicii medicale, inclusiv pentru membrii familiilor lor.
 • Angajaţii sînt informaţi despre aceea unde pot solicita consiliere şi asistenţă juridică.
 • Angajaţii pot solicita acordarea de ajutor familiilor în obţinerea accesului la programele de asigurări sociale şi schemele profesionale.
 • Familiile cu membri diagnosticaţi cu HIV/SIDA sînt direcţionate către serviciile juridice şi medicale competente sau primesc lista de servicii recomandate.