Responsabilitatea social-corporativă

Daruieste un zambet

La 3 octombrie în Parcul Dendrariu din capitală s-a desfăşurat concertul final al primului Festival pentru copii cu dizabilităţi din internatele ţarii.


Deoarece la eveniment au putut participa instituţii şi agenţi ce au în vizor protecţia copiilor şi a drepturilor lor sau desfăşoară proiecte în benficiiul copiilor cu dizabilităţi, Î.C.S "RED UNION FENOSA" S.A. a susţinut organizarea concertului la care au participat copii din Moldova, Norvegia şi Ucraina.


Întreprinderea a prezentat în cadrul acestuia proiectul „Ziua Solidară”, implementat în RM cu începere din 2002 şi adresat  copiilor cu vederea slabă, aceştea  obţinând astfel posibiltiatea de a lua examenele de bacalaureat şi, graţie susţinerii continue a RED UNION FENOSA, să-şi facă studiile la instituţii superioare de învăţământ.


La 3 octombrie pavilionul RED UNION FENOSA a fost asaltat de copii, participanţi sau spectatori, care au putut să cunoască materialele referitoare la proiectul amintit şi să sa comunice pe viu cu beneficiarii „Zilei Solidare”, astăzi masteranzi la diverse instituţii din capitală. 


În plus, vizitatorii pavilionului au folosit imediat cadoruile oferite şi fiecare dintre ei au lasat la plecare câte un desen extraordinar, confirmând că, în pofida faptului că în ziua respectivă nu au reuşit să ajungă cu toţii pe scenă, dizabiltiatea nu este un motiv pentru a fi excluşi şi ei ştiu şi pot să se manifeste pe deplin.


Proiectul “Dăruieşte un zâmbet”, a fost lansat la 12 iulie curent, la iniţiativa organizaţiei "ANOTHER SMILIG FACE" (Norvegia) şi asociaţiei “VITA”, printrun turneu de binefacere format din 20 de concerte în centrele raionale din toată republica, dar şi în internate.


Î.C.S "RED UNION FENOSA" S.A. se poziţionează ca o întrepridnere activă în teme de RSC.

Unele dorinţe necesită doar de un mic impuls pentru a deveni realitate.

05.10.09