Informaţie pentru clienţi

Contractare

Existenţa unui contract de furnizare a energiei electrice este o necesitate legală şi vă permite oricând să ştiţi drepturile dumneavoastră şi ale furnizorului.


Dacă nu aveţi un contract de furnizare a energiei electrice, acum o puteţi face mult mai simplu, alegând metoda cea mai comodă pentru dumneavoastră.

  • La oficiul comercial - prezentaţi buletinul de identitate şi copia actului de proprietate sau altui document care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv.
  • Expediaţi prin poştă copiile documentelor indicate mai sus, pe adresa: mun.Chişinău, str.Andrei Doga 4 şi veţi primi înapoi prin poştă versiunea semnată a contractului.
  • Completaţi formularul electronic pentru clienţi casnici sau clienţi noncasnici de pe site-ul nostru şi ataşaţi copiile documentelor necesare. Adresarea dumneavoastră va fi procesată, iar în rezultat veţi primi prin poştă contractul de furnizare a energiei electrice.

Procedura de încheiere a contractului, modelul de contract şi lista tuturor documentelor necesare le puteţi găsi pe adresa: /page/contractare

 

Orice informaţii suplimentare puteţi afla contactând Serviciul suport clienţi al companiei, la numărul de telefon 022431122.

 

 

Servicii de calitate şi satisfacţia clienţilor este prioritatea noastră!