Responsabilitatea social-corporativă

Campania de protectie a mediului GO GREEN


Concepţia Campaniei Naţionale "GO GREEN”

Concepţia Campaniei Naţionale "GO GREEN” este elaborată în conformitate cu prevederile principiilor 7, 8 şi 9 ale Pactului Global şi determină acţiunile generale de desfăşurare a acesteia, în scopul promovării protecţiei mediului înconjurător de către membrii Reţelei Pactului Global Moldova (RPGM).

I. "Ziua Verde"

Desfăşurarea de către angajaţii membrilor RPGM pe principiu de voluntariat a lucrărilor de salubrizare a reţelei ecologice: teritorii ale habitatelor, peisajelor şi elementelor lor, unite fizic şi funcţional, care au o deosebită importanţă din punct de vedere ştiinţific şi estetic, al valorii şi conservării diversităţii biologice, al menţinerii balanţei geosistemice.
În cadrul acestor lucrări  (i) se vor curăţa de murdărielocurile des vizitate de populaţie sau cu o importanţă majoră pentru imaginea localităţii, (ii) se vor instala plăcuţe cu mesajul de a respecta natura şi a păstra curăţenia, precum şi alte produse/materiale informative la temă, (iii) se vor amenaja locurile de agrement a populaţiei, cu monitorizarea ulterioară a reacţiei şi comportamentului populaţiei după lucrările desfăşurate.
Lucrările se vor desfăşura în mai multe etape şi pot cuprinde mai multe teritorii.
 

II. Codul Oficiului Ecologic "GO GREEN"

Elaborarea unui cod, prin care membrii RPGM vor confirma decizia lor de a activa responsabil ecologic şi se vor prezenta unele recomandări privind acţiunile practice de protecţie a mediului în cadrul activităţii cotidiene, inclusiv la locul de muncă.
Distribuirea codului prin diferite mijloace posibile, pentru a asigura cunoaşterea prevederilor acestuia de către un număr cît mai mare de persoane.
 

III. "Cel mai responsabil ecologic" membru al RPGM

Organizarea unui concurs între membrii RPGM privind acţiunile practice ale acestora în vederea protecţiei şi/sau promovării protecţiei mediului înconjurător.
 

IV. Promovarea protecţiei mediului înconjurător

Asigurarea schimbului de informaţii între membrii RPGM, angajaţii, partenerii şi clienţii acestora, privind iniţiativele existente de protecţie a mediului înconjurător; colaborarea cu mijloacele mass-media, inclusiv prin participarea la emisiunile televizate şi radio în domeniu