Responsabilitatea social-corporativă

„Un arbore pentru tineri”

Spaţiile verzi sînt un element important pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. Contribuind la păstrarea echilibrului ecologic, ele constituie o ambianţă favorabilă şi absolut necesară pentru desfăşurarea activităţii umane şi perpetuarea genofondului autohton.

Legea Republicii Moldova cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi ruralе confirmă importanţa cu care ar trebui tratată tema în cauză, iar aderarea ţării la prevederile Protocolului de la Kyoto şi ratificarea de către Moldova a Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei sînt o dovadă a deschiderii pentru prevenirea consecinţelor nefaste pentru umanitate şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu. Una din exigenţele Protocolului este protejarea şi extinderea pădurilor, a spaţiilor verzi.

În calitate de promotor activ al principiilor de responsabilitate social-corporativă în Moldova, fiind membru al consiliului coordonator al reţelei locale a Pactului Global, întreprinderea  RED UNION FENOSA în colaborare cu PNUD-Moldova şi primăria or. Călăraşi a lansat proiectul „Un arbore pentru tineri”.

În cadrul acestuia s-a procedat la restabilirea unui spaţiu verde cu suprafaţa de 36 ari în oraşul Călăraşi şi amenajarea unui teren-laborator pentru lecţii practice în aer liber cu participarea studenţilor şi elevilor.

În intenţia de a  antrena populaţia locală şi tînăra generaţie într-o acţiune pentru propria comunitate, Fundaţia UNION FENOSA a anunţat în luna martie 2008 un concurs al proiectelor de amenajare a spaţiului, propunîndu-le participanţilor să elaboreze şi să prezinte grafic viziunea lor asupra viitorului parc, spaţiu de agrement şi de studiu.