Informaţie pentru consumatori

Centre de încasare

ORICÎND puteţi achita factura curentă şi cu datorii la:

  • Filialele băncilor.
  • Filialele Î.S. „Poşta Moldovei".
  • Oficiile comerciale ale Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. aici.
  • Plăţi alternative aici.

 
 
Oficiul comercial al Î.C.S. „GNF Furnizare Energie” S.R.L. in municipiul Chisinau se află la adresa:
str.Andrei Doga 4A (sectorul Rîscani, deplasarea cu troleibuzul № 7, microbusele № 117, 119, 138, 184, 186).
 
 
INFORMAŢIE IMPORTANTĂ!
 
Dacă factura a fost achitată după expirarea termenului de achitare, pentru evitarea eventualelor deconectări de la reţea, va rugăm să anunţaţi imediat Furnizorul despre acest fapt la numărul de telefon indicat în factură şi, inclusiv, să prezentaţi dovada plăţii facturii la numărul de fax: 022 431-205 sau E-mail: OT24@ufmoldova.com, în caz contrar, deconectarea iminentă nu va putea fi suspendată.