Plăţi programate

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire
Serviciul de plăţi programate oferă consumatorilor de energie electrică avantajul de achitare automată a facturilor cu o periodicitate cunoscută în avans.


Serviciul de plăţi programate este oferit de banca al cărui client este consumatorul şi este orientat spre transferarea tuturor grijilor legate de onorarea plăţilor scadente de la client spre bancă. Prin aceasta se urmăreşte, în primul rând, scutirea consumatorului de energie electrică de grija plăţilor sistemice, precum şi realizarea operativă a plăţilor în conformitate cu condiţiile contraсtuale.

 

Lăsaţi în grija băncilor monitorizarea lunară şi efectuarea plăţilor, iar acestea vor respecta cu stricteţe toate dispoziţiile primite de dumneavoastră (data achitării, termene, sume, etc.)

 

Avantaje:

 • ECONOMIE DE TIMP - evitaţi deplasările la bancă, oficiul poştal sau oficiul comercial.
 • NU STAŢI LA COADĂ la ghişee pentru efectuarea plăţilor.
 • SIGURANŢĂ - factura va fi achitată la timp, fără riscul să uitaţi de ea, să o pierdeţi şi să acumulaţi datorii.
 • PUTEŢI ACHITA FACTURA PROPRIE ŞI A UNEI PERSOANE TERŢE (părinţi, copii etc.).

Băncile care oferă acest serviciu sunt: Victoriabank, FinComBank, Mobiasbanca, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova Agroindbank.

 

Realizaţi următoarele:

 • Mergeţi la bancă cu buletinul de identitate şi factura de energie electrică.
 • Semnaţi un contract de deservire „Plăţi programate”, în baza căruia banca va deconta lunar de pe cardul dumneavoastră suma indicată în factura electronică emisă de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L.
 • Asiguraţi mijloace suficiente în contul dumneavoastră la ziua transferului.

 Avantajele contractului de deservire „Plăţi programate”

 • Puteţi stabili plafonul pentru plăţile lunare în baza propriului consum de energie electrică şi astfel nu vor putea fi retrase mai multe mijloace decât suma limită indicată.
 • Banca vă va expedia o confirmare a plăţii.
 • Dacă aveţi unele îndoieli privind corectitudinea facturii expediate, puteţi telefona la numărul 022-43-11-22, unde imediat va fi verificat contul dumneavoastră şi la necesitate vi se va emite o nouă factură.
 • Acest serviciu nu presupune nici un risc pentru clienţi.
 • Factura în original vă va servi doar pentru informare.

Mai multe detalii despre utilizarea acestui serviciu aflaţi la numărul de telefon 022-43-11-22 – Serviciul suport clienţi al companiei Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L.


Beneficiaţi de servicii de calitate!  
Gestionaţi eficient timpul şi banii dumneavoastră!