ÎCS Premier Energy SRL își publică raportul de responsabilitate socială corporativă pentru anul 2019

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

ÎCS Premier Energy SRL și-a publicat raportul de responsabilitate socială corporativă pentru anul 2019, punând la dispoziția publicului interesat un cadru amplu și detaliat de informații despre activitatea întreprinderilor în domeniile  economic, de mediu și social, precum și cu privire la management.
 
Documentul include performanțele sale în domeniul responsabilității sociale corporative, date și detalii cu privire la angajamentele asumate, la practicile responsabile adoptate și implementate, precum și la rezultatele reale înregistrate.
 
Anul 2019 a fost unul de tranziție în istoria celui mai mare furnizor privat de energie electrică din Republica Moldova, iar transformările au condus la apariția noii mărci „Premier Energyˮ și înregistrarea noii denumiri a întreprinderii, care a devenit ÎCS Premier Energy SRL. 
 
Primul raport local de RSC în limba română a fost realizat în anul 2012.
                                              
Toate rapoartele ÎCS Premier Energy SRL pot fi consultate pe pagina web www.premierenergy.md  la secțiunea „Rapoarteˮ.
 
 
 
 
Departamentul Relații Externe și Comunicare
ÎCS Premier Energy SRL