Lista documentelor necesare pentru semnarea contractului

Pentru perfectarea contractului de furnizare a energiei electrice, este necesar să prezentați următoarele documente:

 
Pentru persoane juridice:

 • Certificatul de înregistrare a persoanei juridice.
 • Certificatul de înregistrare a TVA (dacă consumatorul este plătitor de TVA).
 • Certificatul de atribuire a codului fiscal.
 • Informaţia cu privire la contul de decontare şi denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile.
 • Unul din documentele care certifică dreptul de proprietate asupra imobilului:
  • Contractul de cumpărare-vînzare, înregistrat la ÎSC (Întreprinderea de Stat Cadastru);
  • Certificatul de urbanism sau autorizaţia de la Primărie – în cazul în care construcţia nu este dată în exploatare şi sînt necesare condiţiile tehnice temporare;
  • Decizia Camerei Înregistrării de Stat cu privire la înregistrarea sau modificarea unei întreprinderi;
  • Proces verbal de recepţie finală;
  • Contractul de arendă eliberat de Primărie, documentul care confirmă dreptul de proprietate al arendatorului;
  • Autorizaţie de schimbare destinaţiei imobilului;
  • Calculul puterii instalate (pentru cererile mai mari de 50 kW);
  • Autorizaţia ce permite activitatea comercială;
  • Procura de la persoana ale cărei interese sînt prezentate.
 • Pentru gherete:
  • Cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
  • Planul arhitectural de amplasare a imobiluluiI.
 • Pentru prestatorii de servicii internet, TV, telefonie în blocuri locative:
  • Coordonarea cu Administratorul blocului locativ privitor la racordarea utilajului.

Pentru persoane fizice:

 • Buletinul de identitate.
 • Unul din documentele care certifică dreptul de proprietate asupra imobilului:
  • Contractul de cumpărare-vînzare, înregistrat la ÎCS;
  • Certificatul de donaţie a imobilului, înregistrat la ÎCS;
  • Certificatul de moştenire, înregistrat la ÎCS;
  • Contractul de schimb, înregistrat la ÎCS;
  • Contractul de privatizare, înregistrat la ÎCS;
  • Titlul de proprietate asupra lotului de pămînt – decizia Primăriei de repartizare a lotului de pămînt;
  • Certificatul de urbanism sau Autorizaţia de construcţie – în caz de construcţia;
  • Proces verbal de recepţie finală – în caz de construcţia;
  • Decizia judecătorească, înregistrată la ÎCS – în cazul hotărîrii judiciare;
  • Autorizaţia de demolare a imobilului vechi – în caz de necesitate;
  • Ordinul de repartizare a locuinţei şi extras din fişa de locuinţa – în caz dacă apartamentul nu este privatizat.
 • Procura de la persoana ale cărei interese sînt prezentate.