Întrebări frecvente

Pentru a deveni client Î.C.S ,,Premier Energy” S.R.L. este necesar să prezentaţi la unul din oficiile comerciale ale întreprinderii sau pe site-ul oficial al companiei următoarele documente:

PENTRU SOLICITANT CASNIC:

1. Copia buletinului de identitate.

2. Copia documentului asupra proprietăţii, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (Î.S. “Cadastru”).

În cazul în care solicitantul nu posedă documentele enumerate în p.2, furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiţia plăţii preventive a energiei electrice.
3. Cererea completată, formularul aici.


PENTRU SOLICITANT NONCASNIC:

1. Copia certificatului de înregistrare, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea.
2. Certificatul TVA (dacă există).
3. Informaţia cu privire la codul fiscal, informaţia cu privire la contul de decontare şi denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile.
4. Copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort.
5. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice.
6. Pentru gherete:
– cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
– planul arhitectural de amplasare a imobilului.
7. Cererea completată, formularul aici.

Cu lista completă de acte puteţi face cunoștință aici – /lista-documentelor-necesare-pentru-semnarea-contractului


Toate documentele e necesar să fie anexate într-un singur fişier.

Formatul necesar al fişierului – PDF.
(mai multe detalii despre acest format aici –
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format )

Mărimea maximală a fişierului – 10 MB.

Pentru corectarea datelor personale în factură transmiteţi copia buletinului de identitate şi ultima factură de plată la numărul de fax: 022 43 16 76 sau E-mail: [email protected]
Toate documentele e necesar să fie anexate într-un singur fişier.
Formatul necesar al fişierului – PDF.
(mai multe detalii despre acest format aici –
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format )

Mărimea maximală a fişierului – 10 MB.

Prezentaţi copia buletinului de identitate şi ultima factură la unul din oficiile comerciale.

*Valabil dacă aveţi contract încheiat.

a. Clienţi casniciachitaţi datoria şi taxa pentru reconectare prin intermediul serviciului Plăţi online direct pe pagina web: https://pay.premierenergy.md, in oficiile comerciale ale întreprinderii (Oficiile Comerciale), în oficiile poştale sau în filialele Victoriabank, Moldinconbank, Fincombank.

Taxa pentru reconectare

b. Clienţii juridici: achitaţi datoria şi taxa de reconectare in banca unde este deschis un cont bancar, în oficiile poştale sau in oficiile comerciale ale întreprinderii (Oficiile Comerciale).

Taxa pentru reconectare

P.S.: Pentru reconectarea la rețeaua electrică mai operativă, vă rugăm să trimiteți confirmarea plății efectuate la adresa Oficiul telefonic.

* Reconectarea se va efectua conform unui ordin de executare timp de 2 zile lucrătoare din data achitării.

Informaţia pentru consumatorii casnici (rezidenţiali) privind deconectările de energie operate în legătură cu desfăşurarea lucrărilor planificate este afişată pe pagina web a întreprinderii şi difuzată tuturor mijloacelor mass-media.

Agenţii economici sînt anunţaţi direct conform procedurii aprobate.

Prezentaţi următoarele documente la unul din oficiile comerciale ale întreprinderii sau pe site-ul oficial al companiei următoarele documente:

PENTRU SOLICITANT CASNIC:

1. Copia buletinului de identitate.

2. Copia documentului asupra proprietăţii, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (Î.S. “Cadastru”).

În cazul în care solicitantul nu posedă documentele enumerate în p.2, furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiţia plăţii preventive a energiei electrice.
3. Ultima factură.
4. Cererea completată, formularul este aici.


PENTRU SOLICITANT NONCASNIC:

1. Copia certificatului de înregistrare, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea.
2. Certificatul TVA (dacă există).
3. Informaţia cu privire la codul fiscal, informaţia cu privire la contul de decontare şi denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile.
4. Copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort.
5. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice.
6. Pentru gherete:
– cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
– planul arhitectural de amplasare a imobilului.
7. Cererea completată, formularul este aici.

Cu lista completă de acte puteţi face cunoștință aici – /lista-documentelor-necesare-pentru-semnarea-contractului


Toate documentele e necesar să fie anexate într-un singur fişier.

Formatul necesar al fişierului – PDF.
(mai multe detalii despre acest format aici –
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format )

Mărimea maximală a fişierului – 10 MB.

ORICÎND puteţi achita factura curentă şi cu datorii la:

 • Filialele băncilor.
 • Filialele Î.S. „Poşta Moldovei”.
 • Oficiile comerciale ale Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. aici.
 • Plăţi alternative aici.

Oficiile comerciale ale Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. in municipiul Chisinau se afla la urmatoarele adrese:
str.Andrei Doga 4A (sectorul Rîscani, deplasarea cu troleibuzul № 7, microbusele № 117, 119, 138, 184, 186).

INFORMAŢIE IMPORTANTĂ!

Dacă factura a fost achitată după expirarea termenului de achitare, pentru evitarea eventualelor deconectări de la reţea, va rugăm să anunţaţi imediat Furnizorul despre acest fapt la numărul de telefon indicat în factură şi, inclusiv, să prezentaţi dovada plăţii facturii la numărul de fax: 022 431-205 sau E-mail: [email protected], în caz contrar, deconectarea iminentă nu va putea fi suspendată.

Oficiile Comerciale au următorul program de lucru:

 • Luni – Joi:
  08:00 – 17:00
  Vineri:
  08:00 – 16:00
  (fară pauză de masă)
 • Sâmbătă – Duminică: zile de odihnă.

Marea majoritate a instalaţiilor şi liniilor electrice se află în contact direct cu mediul ambiant, fiind supuse factorilor agresivi ai acestuia: vijelii, furtuni, chiciură, vînt puternic, zăpadă abundentă, care pot afecta funcţionalitatea sistemului energetic. Totodată, uneori echipamentele cedează din cauza uzurii. În cazul depistării unor conductori rupţi sau a altor defecţiuni, pentru a evita accidente umane, urmează să informaţi urgent furnizorul de energie:

Telefon:

 • 0 22 43 11 11 – pentru abonaţii reţelei MoldTelecom;
 • 0 22 83 11 11 – pentru abonaţii reţelei Arax;
 • 4311 – pentru abonaţii reţelei Moldcell;
 • Oficiul Telefonic OT 24h al întreprinderii, formați numerele locale indicate în fiecare factură de energie electrică, OT24H.

Fax: 0 22 43 16 75
E-mail: [email protected]
Chat online:  www.premierenergydistribution.md

În caz de necesitate, luaţi măsuri de izolare sau pază a locului accidentului pînă la sosirea brigăzii operative.

Pentru a Vă informa despre posibilul motiv din care nu aţi primit factura, puteţi solicita informaţii la:

Telefon:

 • 0 22 43 11 22 – pentru abonaţii reţelei MoldTelecom.
 • 0 22 83 11 22 – pentru abonaţii reţelei Arax.
 • Oficiul Telefonic al întreprinderii, formați numerele locale indicate în fiecare factură de energie electrică, aici.
 • În oficiile comerciale ale Î.C.S ,,Premier Energy” S.R.L., aici.

E-mail: [email protected]
Chat online: www.premierenergy.md

Prin intermediul paginii web a companiei www.premierenergy.md aveți posibilitatea să vă abonați la serviciul gratuit de recepționare a facturii pentru energia electrică consumată și a preavizelor referitoare la existenţa unor datorii, în format electronic. Pentru aceasta este suficient să trimiteţi o cerere de abonare prin intermediul paginii web, aici sau activând Oficiul Virtual, aici.

Să consultaţi factura pentru energia electrică consumată prin intermediul aplicaţiei factura.md. Instalând aplicaţia pe smartphone (www.factura.md), orice consumator (persoană fizică) are posibilitatea să obţină informaţii cu privire la facturile expediate chiar în ziua emiterii acestora. Acest serviciu este gratuit şi permite consultarea sumelor şi perioadelor de plată a facturilor pentru energia electrică.

Modul de deconectare a ascensorului la staţia II din toate blocurile locative este determinat în pct.14 al „Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”, Nr.191 din 19.02.2002, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr.29-31/263 din 28.02.2002.

 

„Locatarii staţiilor ascensorului de la etajul II se scutesc de plata pentru energie electrică pentru funcţionarea ascensorului în cazul deconectării aparatelor de comandă la staţia doi, efectuată în conformitate cu cerinţele NRS 35-03-60: 2003 şi respectarea următoarelor condiţii:
Este solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul II,în baza cărora gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu scutirea acestora de obligaţia de plată a serviciului ascensoare,şi numai în cazul în care solicitantul nu are datorii pentru întreţinerea ascensorului ţi consumul de energie elctrică utilizată de acesta şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei respective.

Deconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului de la staţia etajului II se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.

Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este interzisă.

În situaţiile date chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative  , sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

 

Locatarii de la etajul II în blocurile în care deconectarea staţiei II a ascensorului a fost efectuată pînă la 1 decembrie 2007 sînt scutiţi de plata pentru energie electrică pentru funcţionarea ascensorului.”

Plata pentru energia electrică furnizată.

Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform prevederilor Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.

Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizând echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.

Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sânt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.

Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.

În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de până la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sânt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sânt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de plată pentru deservirea tehnică a blocului.

În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.

În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sânt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr.314 din 2 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.30-33, art.104).

Fiecărui loc de consum al clientului i se atribuie un număr de cont individual – NLC. Abrevierea NLC înseamnă numărul locului de consum. Acesta constă din 7 cifre şi este necesar pentru căutarea operativă a datelor despre client şi a locului de consum în baza de date.
La consumatorii casnici NLC se indică în partea stîngă sus a facturii, în blocul „Adresa locului de consum”.
La persoanele juridice NLC se indică în partea stîngă a facturii, în al doilea bloc din rîndul întîi.
În afară de numărul individual al locului de consum pentru identificarea clientului se foloseşte de asemenea simbolul variabil.
Simbolul variabil este un număr, ce constă din 10 cifre, din care primele 7 coincid cu NLC-ul clientului, iar ultimele 3 reprezintă numărul de ordine al facturii.
Prin intermediul simbolului variabil factura poate fi uşor identificată.

Simbolul variabil al consumatorului casnic se indică în partea dreapta sus a facturii (sub logotipul intreprinderii), în rubrica „Simbol variabil”.
Simbolul variabil al persoanei juridice se indică în partea dreaptă sus a facturii, în rîndul întîi, după blocul „Adresa destinatarului”.

În caz de absenţă, proprietarii de apartamente pot solicita recalcularea energiei electrice utilizată în scopul iluminării locurilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, în baza certificatului eliberat de către gestionarul fondului locativ, care confirmă termenul concret al absenţei tuturor locatarilor (nu a locuit nimeni).

În acest context vă informăm, că procedura de recalculare a energie electrice utilizată în locurile de uz comun, în caz de absenţă a locatarilor, este stabilită prin Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ.., aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002, Monitorul Oficial 29-31/263 din 28.02.2002.

Potrivit p.1 al Anexei nr.4 la Regulament, în cazul în care locatarii au lipsit din apartament/încăperea locuibilă în cămine 15 şi mai multe zile, iar la întoarcere au prezentat gestionarului acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de instituţiile respective, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii, care nu sânt contorizate, nu se percepe pentru perioada absenţei.

Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare locatarii vor informa în scris gestionarul despre data plecării, sosirii şi durata absenţei. Gestionarul înregistrează cererea şi controlează lipsa locatarilor.

Documentul ce confirmă absenţa tuturor locatarilor este necesar  a fi prezentat furnizorului după cum urmează : la fiecare 3 luni (în cazul absenţei de lungă durată) şi la fiecare 6 luni (în cazul în care se află la muncă în străinătate). În caz contrar, recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni.

În conformitate cu p.8 al anexei la Regulament, informaţia despre absenţa tuturor locatarilor urmează a fi prezentată furnizorului în vederea recalculării plăţilor pentru energia electrică utilizată în locurile de uz comun în termen de 15 zile din data confirmată a absenţei, în caz contrar recalculările nu sunt efectuate.

Este important să menţionăm că în conformitate cu prevederile p. 12 al Regulamentului sus menţionat, în cazul în care o parte din proprietari, nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică.

Dacă în factură este indicată o datorie pentru perioadele anterioare, dar Dvs. deja aţi achitat respectiva datorie, este necesar să verificaţi data achitării acestei datorii, indicată pe bonul de plată, precum şi data de emitere a facturii recepţionate.

Dacă data de emitere a facturii este mai mică decât cea la care a fost achitată datoria pentru perioadele anterioare, atunci datoria achitată va fi reflectată în factura curentă.

Spre exemplu, să presupunem că pe 28 ianuarie Dvs. aţi primit o factură în care sunt indicate datoriile pentru perioadele anterioare de 306,11 lei şi 244,52 lei.

Comparăm data achitării datoriei cu data emiterii facturii curente.
Data emiterii facturii – 25 ianuarie.

Data achitării datoriei – 26 ianuarie sau 25 ianuarie seara. Plata încă nu a reuşit să apară în baza de date a Furnizorului.

Deoarece achitarea datoriei a fost efectuată ulterior datei emiterii facturii curente, ultima conţine informaţii despre existenţa datoriilor pentru perioadele anterioare. În următoarea factură această informaţie nu va fi inclusă. În acest caz este necesar să achitați doar datoria curentă, adică 363,96 lei.

Pentru a primi informaţii despre starea contului Dvs., vă propunem:

 • Să utilizaţi serviciile sistemului interactiv IVR al Oficiului Telefonic. Urmând instrucţiunile vocale şi tastând butoanele telefonului cu numerele indicate, veţi primi informaţia necesară despre existenţa sau absenţa unei datorii fără comunicarea cu operatorul.
 • Să luaţi legătura cu operatorul Oficiului Telefonic pentru clarificarea sumei datoriei curente.
 • Să consultaţi factura pentru energia electrică consumată prin intermediul aplicaţiei factura.md. Instalând aplicaţia pe smartphone (www.factura.md), orice consumator (persoană fizică) are posibilitatea să obţină informaţii cu privire la facturile expediate chiar în ziua emiterii acestora. Acest serviciu este gratuit şi permite consultarea sumelor şi perioadelor de plată a facturilor pentru energia electrică. Astfel, deţinând informaţia respectivă, clientul poate achita factura pentru energia electrică la orice bancă sau la poştă, fără a avea nevoie de factura pe suport de hârtie sau în format electronic. Este suficient să indicați casierului numărul locului de consum (NLC) şi să achitați suma facturii, indicată pe smartphone.
 • Prin intermediul paginii web a companiei www.premierenergy.md aveți posibilitatea să vă abonați la serviciul gratuit de recepționare a facturii pentru energia electrică şi a preavizelor referitoare la existenţa unor datorii, în format electronic. Pentru aceasta este suficient să trimiteţi o cerere de abonare prin intermediul paginii web, aici.
 • Să sunaţi la Oficiul Telefonic la numerele de telefon indicate în factură, aici.
 • Să consultaţi factura pentru energia electrică consumată este posibil prin intermediul serviciului „Oficiul Virtual“ de pe site-ul companiei www.premierenergy.md. Orice consumator înregistrat în „Oficiul Virtual“ are posibilitatea să obţină informaţii cu privire la facturile expediate chiar în ziua emiterii acestora.Acest serviciu este gratuit şi permite consultarea sumelor şi perioadelor de plată a facturilor pentru energia electrică. Astfel, deţinând informaţia respectivă, clientul poate achita factura pentru energia electrică la orice bancă sau la poştă, fără a avea nevoie de factura pe suport de hârtie sau în format electronic.

În cazul în care plata a fost efectuată, dar informaţia despre plată lipseşte la Furnizor, este necesar să trimiteţi pe adresa Furnizorului confirmarea plăţii – copia chitanţei. Informaţia poate fi prezentată în felul următor:

 • să expediați o copie a chitanţei prin fax la 022 43 16 76;
 • să expediați o copie a chitanţei prin E-mail: [email protected];

Dacă primiţi o factură pentru energia electrică consumată, iar suma facturii este mai mare decât era de aşteptat, este necesar de a îndeplini următorii paşi:

Verificaţi datele contorului.

 • Dacă datele contorului diferă semnificativ de cele indicate în factură, sunaţi la Oficiul Telefonic al Companiei, la numărul 022 431-111 şi raportaţi această eroare sau trimiteți foto de pe contor la Oficiul Virtual pe site-ul al companiei www.premierenergy.md.
 • Operatorul va emite un ordin pentru verificarea datelor contorului şi în conformitate cu aceste indicaţii va fi emisă  o nouă factură.
 • Dacă datele contorului corespund celor de pe factură, atrageţi atenţia la perioada de facturare.

 

Verificaţi perioada de facturare pe factură.

 • Este necesar să se verifice perioada de facturare a facturii din luna curentă şi a celei din luna precedentă.

Posibil că perioada de facturare din luna curentă este mai mare, şi acesta este motivul din care suma facturii din luna curentă este mai mare decât a celei din luna precedentă.Perioada de facturare depinde de graficul de citire a datelor contorului, care poate suporta modificări din motivul zilelor de sărbători sau altor motive obiective.

De asemenea, suntem la dispoziţia dumneavoastră prin intermediul următoarelor canale de comunicareaici.

Pentru a afla cum puteţi economisi energia electrică, păstrîndu-vă acelaşi confort, vă propunem să vizitaţi pagina noastră web – Calculator Eficienta Energetica, unde se află Calculatorul Eficienţa Energetică cu ajutorul căruia veţi putea calcula consumul eficient de energie electrică respectînd sfaturile noastre. Calculatorul de eficienţă ne oferă posibilitatea de a calcula consumul mediu de energie electrică în dependenţă de numărul electrocasnicilor. În calcule sunt luate în consideraţie puterile medii consumate pentru fiecare receptor, de aceea în dependenţă de: puterea lor, durata de viaţă şi cît de des se utilizează, consumul real de energie poate fi diferit de cel calculat. La selectarea unui electrocasnic apare o fereastră în care sunt plasate sfaturi cu privire la utilizarea eficientă a acestuia.