Informaţie pentru consumatori

Racordarea la reţea

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii, inclusiv Documente anexate.

 

Procesul de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice este unul complex, așadar asigură-te că te informezi corect și complet de la început în legătură cu toate elementele lui. Noi suntem alături de tine pentru a-ți furniza toate detaliile, vezi aici.

 

Astfel primul lucru pe care este nevoie să îl faci, odată ce te-ai informat despre procesul de racordare, este să depui o cerere pentru emiterea avizului de racordare (AR).
Alege și descarcă de mai jos tipul cererii de eliberare a unui AR, cuvenit cazului tău:
 

Indicaţi Numele şi Prenumele. In cazul consumatorului non-casnic - de indicat denumirea întreprinderii solicitante.

Indicaţi adresa Locului de Consum (LC).

Datele despre cerere

 
Alegeţi tipul cererii, în dependenţă de caz, din cele propuse:

a) Racordarea locului de consum temporar - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unui loc de consum pe o durată temporară
b) Racordarea locului de consum permanent - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unui loc de consum pe o durată permanentă
c) Racordare locului de generare - pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție a unei centrale electrice
d) Modificarea instalației de racordare existente - modificarea puterii electrice a locului de consum sau a centralei electrice, reamplasarea instalaţiei de racordare, modificarea nivelului de tensiune, îndeplinirea unor condiţii care necesită introducerea de noi elemente sau modificarea/înlocuirea unor elemente din instalaţia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice
e) Prelungirea valabilității avizului de racordare – prelungirea termenului avizului de racordare emis anterior și care încă este valabil la ziua depunerii cererii de prelungire. Avizul de racordare expirat nu se prelungește
f) Reperfectarea locului de consum/generare existent – reperfectarea locului de consum/generare de pe un proprietar pe altul

Alte informaţii relevante despre Locul de Consum (LC).

Format numeric, fără spaţii sau cratimă

Format numeric, fără spatii sau cratima.

Documente necesare

Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice:

 • Buletin de identitate;
 • Actul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de producere respectiv, după caz, asupra terenului;
 • Calculul puterii instalate a centralei electrice care se solicită de a fi racordată;
 • Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire;
 • Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului;
 • În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă.

Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor juridice:

 • Decizia de înregistrare a persoanei juridice eliberată de Agenţia Servicii Publice;
 • Actul care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de producere respectiv, după caz, asupra terenului;
 • Planul de amplasare în zonă a centralei electrice, pentru care se solicită racordarea (ex.
 • planul cadastral sau hartă prezentată la o scară din care să se înțeleagă clar încadrarea în cartier, zona sau localitate);
 • Calculul puterii instalate a centralei electrice care se solicită de a fi racordată;
 • Rechizitele bancare;
 • Buletin de identitate al administratorului;
 • Certificat TVA;
 • Pentru şantiere de construcţie, certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire;
 • Procură, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului;
 • În cazul prelungirii valabilității avizului de racordare, autorizația de construire valabilă.

Acte adiționale (în copie) în cazul persoanelor juridice, pentru eliberarea Avizului de Racordare a locului de consum

Pentru gherete:
 • Cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
 • Planul arhitectural de amplasare a imobilului.

Pentru sector de case noi sau blocuri locative:
 • Planul urbanistic general, planul urbanistic zonal sau de amenajare a teritoriului
 • unităţii administrativ-teritoriale, în vigoare la data solicitării.

Toate documentele e necesar să fie anexate într- un singur fişier.

Formatul necesar al fişierului -  PDF
(mai multe detalii despre acest format aici -
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format).
 

Mărimea maximală a fişierului - 10 MB.

NOTĂ: Cererea pentru eliberarea avizului de racordare ce nu va fi semnată sau nu va conține setul întreg de acte ce necesită a fi anexat în dependență de caz la aceasta, nu va fi PROCESATĂ.
Recepţionarea avizului de racordare

1. La adresa electronică (Email) - în cazul dat e necesar să indicaţi adresa email în câmpul "Email"

2. La oficiile comerciale ale companiei - în cazul dat va trebui să vă prezentaţi la unul din oficiile comerciale ale companiei.

3. La reşedinţă - veți primi o înştiinţare prin postă la adresa indicată mai jos în câmpul "Adresa de reşedinţă".

!!! Se completează doar dacă aţi ales metoda de recepţionare a avizului "La reşedinţă".

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord cu înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și în conformitate cu prevederile menționate prin Termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

CAPTCHA
Verificare antispam
Image CAPTCHA
Indicați caracterele din imagine.