6. Unde pot achita factura?

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

ORICÎND puteţi achita factura curentă şi cu datorii la:

  • Filialele băncilor.
  • Filialele Î.S. „Poşta Moldovei".
  • Oficiile comerciale ale Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. aici.
  • Plăţi alternative aici.

 
 
Oficiile comerciale ale Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. in municipiul Chisinau se afla la urmatoarele adrese:
str.Andrei Doga 4A (sectorul Rîscani, deplasarea cu troleibuzul № 7, microbusele № 117, 119, 138, 184, 186).
 
INFORMAŢIE IMPORTANTĂ!
 
Dacă factura a fost achitată după expirarea termenului de achitare, pentru evitarea eventualelor deconectări de la reţea, va rugăm să anunţaţi imediat Furnizorul despre acest fapt la numărul de telefon indicat în factură şi, inclusiv, să prezentaţi dovada plăţii facturii la numărul de fax: 022 431-205 sau E-mail: servicii_client@premierenergy.md, în caz contrar, deconectarea iminentă nu va putea fi suspendată.