5. Care este procedura de reperfectare a contractului?

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Prezentaţi următoarele documente la unul din oficiile comerciale ale întreprinderii sau pe site-ul oficial al companiei următoarele documente:
 
PENTRU SOLICITANT CASNIC:
 
1. Copia buletinului de identitate.

2. Copia documentului asupra proprietăţii, înregistrat la IP „Agenţia Servicii Publice” (Î.S. “Cadastru”).

În cazul în care solicitantul nu posedă documentele enumerate în p.2, furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiţia plăţii preventive a energiei electrice.
3. Ultima factură.
4. Cererea completată, formularul este aici.
 
 
PENTRU SOLICITANT NONCASNIC:

 
1. Copia certificatului de înregistrare, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea.
2. Certificatul TVA (dacă există).
3. Informaţia cu privire la codul fiscal, informaţia cu privire la contul de decontare şi denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile.
4. Copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort.
5. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice.
6. Pentru gherete:
- cererea de amplasare eliberată de autoritatea publică locală;
- planul arhitectural de amplasare a imobilului.
7. Cererea completată, formularul este aici.
 
 
Cu lista completă de acte puteţi face cunoștință aici - /page/lista-documentelor-necesare-pentru-semnarea-contractului


Toate documentele e necesar să fie anexate într-un singur fişier.

Formatul necesar al fişierului – PDF.
(mai multe detalii despre acest format aici -
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format )

Mărimea maximală a fişierului - 10 MB.