14. Dacă am achitat datoriile, dar ele sunt indicate în factură.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Dacă în factură este indicată o datorie pentru perioadele anterioare, dar Dvs. deja aţi achitat respectiva datorie, este necesar să verificaţi data achitării acestei datorii, indicată pe bonul de plată, precum şi data de emitere a facturii recepţionate.
 
Dacă data de emitere a facturii este mai mică decât cea la care a fost achitată datoria pentru perioadele anterioare, atunci datoria achitată va fi reflectată în factura curentă.
 
Spre exemplu, să presupunem că pe 28 ianuarie Dvs. aţi primit o factură în care sunt indicate datoriile pentru perioadele anterioare de 306,11 lei şi 244,52 lei.

 

Comparăm data achitării datoriei cu data emiterii facturii curente.
Data emiterii facturii – 25 ianuarie.

 

Data achitării datoriei – 26 ianuarie sau 25 ianuarie seara. Plata încă nu a reuşit să apară în baza de date a Furnizorului.

 
Deoarece achitarea datoriei a fost efectuată ulterior datei emiterii facturii curente, ultima conţine informaţii despre existenţa datoriilor pentru perioadele anterioare. În următoarea factură această informaţie nu va fi inclusă. În acest caz este necesar să achitați doar datoria curentă, adică 363,96 lei.
 
Pentru a primi informaţii despre starea contului Dvs., vă propunem:

  • Să utilizaţi serviciile sistemului interactiv IVR al Oficiului Telefonic. Urmând instrucţiunile vocale şi tastând butoanele telefonului cu numerele indicate, veţi primi informaţia necesară despre existenţa sau absenţa unei datorii fără comunicarea cu operatorul.
  • Să luaţi legătura cu operatorul Oficiului Telefonic pentru clarificarea sumei datoriei curente.
  • Să consultaţi factura pentru energia electrică consumată prin intermediul aplicaţiei factura.md. Instalând aplicaţia pe smartphone (www.factura.md), orice consumator (persoană fizică) are posibilitatea să obţină informaţii cu privire la facturile expediate chiar în ziua emiterii acestora. Acest serviciu este gratuit şi permite consultarea sumelor şi perioadelor de plată a facturilor pentru energia electrică. Astfel, deţinând informaţia respectivă, clientul poate achita factura pentru energia electrică la orice bancă sau la poştă, fără a avea nevoie de factura pe suport de hârtie sau în format electronic. Este suficient să indicați casierului numărul locului de consum (NLC) şi să achitați suma facturii, indicată pe smartphone.
  • Prin intermediul paginii web a companiei www.premierenergy.md aveți posibilitatea să vă abonați la serviciul gratuit de recepționare a facturii pentru energia electrică şi a preavizelor referitoare la existenţa unor datorii, în format electronic. Pentru aceasta este suficient să trimiteţi o cerere de abonare prin intermediul paginii web, aici.
  • Să sunaţi la Oficiul Telefonic la numerele de telefon indicate în factură, aici.
  • Să consultaţi factura pentru energia electrică consumată este posibil prin intermediul serviciului „Oficiul Virtual“ de pe site-ul companiei www.premierenergy.md. Orice consumator înregistrat în „Oficiul Virtual“ are posibilitatea să obţină informaţii cu privire la facturile expediate chiar în ziua emiterii acestora.Acest serviciu este gratuit şi permite consultarea sumelor şi perioadelor de plată a facturilor pentru energia electrică. Astfel, deţinând informaţia respectivă, clientul poate achita factura pentru energia electrică la orice bancă sau la poştă, fără a avea nevoie de factura pe suport de hârtie sau în format electronic.

În cazul în care plata a fost efectuată, dar informaţia despre plată lipseşte la Furnizor, este necesar să trimiteţi pe adresa Furnizorului confirmarea plăţii – copia chitanţei. Informaţia poate fi prezentată în felul următor: