13. Trebuie oare să achit factura pentru energia electrică consumată în locuri de uz comun(Lift/Luc) în caz de absenţă?

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

În caz de absenţă, proprietarii de apartamente pot solicita recalcularea energiei electrice utilizată în scopul iluminării locurilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, în baza certificatului eliberat de către gestionarul fondului locativ, care confirmă termenul concret al absenţei tuturor locatarilor (nu a locuit nimeni).


În acest context vă informăm, că procedura de recalculare a energie electrice utilizată în locurile de uz comun, în caz de absenţă a locatarilor, este stabilită prin Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ.., aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002, Monitorul Oficial 29-31/263 din 28.02.2002.


Potrivit p.1 al Anexei nr.4 la Regulament, în cazul în care locatarii au lipsit din apartament/încăperea locuibilă în cămine 15 şi mai multe zile, iar la întoarcere au prezentat gestionarului acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de instituţiile respective, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii, care nu sânt contorizate, nu se percepe pentru perioada absenţei.


Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare locatarii vor informa în scris gestionarul despre data plecării, sosirii şi durata absenţei. Gestionarul înregistrează cererea şi controlează lipsa locatarilor.


Documentul ce confirmă absenţa tuturor locatarilor este necesar  a fi prezentat furnizorului după cum urmează : la fiecare 3 luni (în cazul absenţei de lungă durată) şi la fiecare 6 luni (în cazul în care se află la muncă în străinătate). În caz contrar, recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni.


În conformitate cu p.8 al anexei la Regulament, informaţia despre absenţa tuturor locatarilor urmează a fi prezentată furnizorului în vederea recalculării plăţilor pentru energia electrică utilizată în locurile de uz comun în termen de 15 zile din data confirmată a absenţei, în caz contrar recalculările nu sunt efectuate.


Este important să menţionăm că în conformitate cu prevederile p. 12 al Regulamentului sus menţionat, în cazul în care o parte din proprietari, nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică.