10. Trebuie oare sa achit factura pentru energia electrică consumată de ascensor, dacă nu-l folosesc, deoarece locuiesc la etaj

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Modul de deconectare a ascensorului la staţia II din toate blocurile locative este determinat în pct.14 al „Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”, Nr.191 din 19.02.2002, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr.29-31/263 din 28.02.2002.

 

„Locatarii staţiilor ascensorului de la etajul II se scutesc de plata pentru energie electrică pentru funcţionarea ascensorului în cazul deconectării aparatelor de comandă la staţia doi, efectuată în conformitate cu cerinţele NRS 35-03-60: 2003 şi respectarea următoarelor condiţii:
Este solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul II,în baza cărora gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu scutirea acestora de obligaţia de plată a serviciului ascensoare,şi numai în cazul în care solicitantul nu are datorii pentru întreţinerea ascensorului ţi consumul de energie elctrică utilizată de acesta şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei respective.

Deconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului de la staţia etajului II se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.

Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este interzisă.

În situaţiile date chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative  , sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct.14 din prezentul Regulament.

 

Locatarii de la etajul II în blocurile în care deconectarea staţiei II a ascensorului a fost efectuată pînă la 1 decembrie 2007 sînt scutiţi de plata pentru energie electrică pentru funcţionarea ascensorului.”