2020

În temeiul pct. 36 din Hotărîrea ANRE nr.283/2016 din 15.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor, Î.C.S. Premier Energy S.R.L. publică Planul de Investiție pentru anul 2020.
Planul în cauză fiind aprobat la data de 06 decembrie 2019 prin hot. Consiliului de Administrare al ANRE nr. 465/2019 în valoare de 3.672 mii lei.

 
09.09.2020
Î.C.S. "Premier Energy" S.R.L. aduce la cunoștință opiniei publice faptul că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prin Hotărârea nr. 299/2020 din 26.08.2020 a aprobat modificarea nr. I a Planul de Investiție pentru anul 2020. în valoare de 4.015,9 mii lei.

 

04.12.2020

Î.C.S. "Premier Energy" S.R.L. aduce la cunoștință opiniei publice faptul că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prin Hotărârea nr. 446/2020 din 25.11.2020 a aprobat modificarea nr. II a Planul de Investiție pentru anul 2020. în valoare de 3.406,6 mii lei.