2019

În scopul reflectării unui cadru transparent privind achiziţiile sale, Premier Energy informează colaboratorii săi şi pe colaboratorii potenţiali despre Planul de achizitii al Î.C.S. Premier Energy S.R.L. pentru anul 2019.