Информация для клиентов

Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов

 

Ştiai că în Republica Moldova se consumă de două ori mai multă energie pentru o unitate de produs decât în Uniunea Europeană?
 
Având în vedere ritmul de creştere a preţurilor la energia electrică şi la gazele naturale, implementarea activităţilor de eficienţă energetică devine o prioritate de bază în domeniul energetic. Sunt necesare investiţii urgente şi se impune utilizarea resurselor regenerabile de energie, care vor putea reduce costul produsului şi vor ridica nivelul economic al mediului de afaceri autohton.
 
La moment constatăm un grad avansat al uzurii componentelor complexului energetic, ce se estimează la circa 60-70%, iar activităţile în eficienţa energetică sunt de circa 2,5-3 ori mai reduse comparativ cu ţările avansate. Investiţiile în eficienţa energetică reprezintă calea spre o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.
 
În cazul studiului unor proiecte de anvergură sunt recomandabile consultaţiile unor specialişti calificaţi pentru a reduce riscurile unor cheltuieli neprevăzute.

 

În urma efectuării unui studiu de fezabilitate a proiectelor se poate obţine un venit net superior celui anterior.

 


Beneficiul pentru investiţiile în eficienţa energetică constă în capacitatea acestora de a reduce în mod esenţial cheltuielile pentru energie şi combustibil, ceea ce nu este doar un efect direct care poate fi văzut imediat pe contul de profit al companiei, dar şi o măsură de securitate energetică pentru companie, capabilă să asigure competitivitatea pe viitor în condiţiile creşterii constante a preţurilor la energie.

În general, rata internă de rentabilitate a investiţiilor în eficienţa energetică este mai mare decât rata dobânzii la datoria de finanţare necesară pentru investiţii.

 

Investiţiile în eficienţa energetică pot îndeplini simultan trei obiective majore şi la costuri minime:

  • creştere economică durabilă;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • securitate energetică sporită.

Conform unor studii, un leu investit suplimentar în eficienţa energetică ar putea reduce cu doi lei investiţiile în capacităţile de producere. Dezvoltarea şi încurajarea de către stat prin stimulente materiale şi morale a iniţiativei în domeniul sporirii eficienţei energetice în sectorul energetic şi în ramurile economiei naţionale, conduc la atragerea investiţiilor străine şi la obţinerea unor beneficii considerabile.

 

 

 

Investind în eficienţa energetică, mergi pe o cale de dezvoltare durabilă!

 

Studii de caz
 
Analiza posibilităţilor de creştere a eficienţei energetice  in sistemul de iluminat in CCIRM

 
Studiul de fezabilitate a implementării iluminatului public eficient pe strada Vasile Alecsandri or. Cimişlia
 
Eficientizarea iluminatului interior în Liceul Teoretic Ştefan cel Mare or. Chişinău

Studiul de fezabilitate pentru întocmirea cuptoarelor electrice la C.T.Ş. Hidrotehnica din oraşul Chişinău

 

Eficientizarea iluminatului interior în edificiul Gimnaziului s. Iordanovca raionul Basarabeasca