Электробезопасность

O проекте

Energia electrică face parte din viaţa cotidiană şi, deşi a fost descoperită de aproape 200 de ani, astăzipuţini îşi imaginează cum ar fi existenţa omului fără electricitate. Zilnic folosim aparate şi instalaţii conectate la o sursă de energie, fără să realizăm că în spatele acestei acţiuni există un proces complex, care asigură livrarea curentului electric în casele noastre, la instituţii, şcoli, spitale, firme ş.a.

 
Calea energiei electrice până la consumator începe la întreprinderile ce şi-au asumat responsabilitatea să o genereze folosind principalele surse de energie, să o transporte prin intermediul liniilor de distribuţie şi să o livreze până la localitaţi îndepărtate, în oraşe sau sate.
 
Generarea, distribuţia şi livrarea sunt cele trei activităţi principale ce definesc drumul parcurs de electricitate până a ajunge la priză, asigurându-i omului confort şi beneficii. Dincolo de acestea, este important sa conştientizăm cu toţii că energia electrică poate fi şi periculoasă, dacă nu respectăm câteva recomadări elementare de comportament în raport cu aparatele şi instalaţiile electrice.
 

Gas Natural Fenosa promovează politici de dezvoltare a unei culturi de prevenire care să garanteze securitatea şi sănătatea consumatorilor săi. De-a lungul anilor au fost realizate diverse activităţi cu scopul informării populaţiei despre pericolele la care se pot expune persoanele în cazul ignorării normelor de securitate electrică.

 

În 2005 au avut loc primele acţiuni în colaborare cu Manitoba Hidro International, care a oferit RM asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţilor în siguranţă electrică. Ulterior, pornind de la ideea că numai prin informare şi instruire este posibilă modelarea unui comportament conştient şi corect în raport cu instalaţiile electrice, aceste activităţi ale Gas Ntural Fenosa au fost definite şi detaliate în funcţie de necesităţile identificate, astfel încât s-a conturat clar un proiect amplu, numit  „Securitatea electrică”.

 

Scopul proiectului


Informarea grupurilor de interes despre recomandările de securitate electrică şi despre pericolele exploatării necorespunzătoare a aparatelor şi instalaţiilor electrice.

 

Obiectivele proiectului

  • Diminuarea cazurilor de electrocutare şi/sau electrotraumatism în rândurile copiilor şi a populaţiei adulte.
  • Instruirea cu privire la importanţa respectării recomandărilor de securitate electrică în vederea conştientizării necesităţii de a adopta un comportament adecvat în situaţii cotidiene.